P/E: Definisjon, bruk og tolkning (eksempel og formel)

Man regner ut P/E foran dataskjerm

Hva er P/E

P/E er et finansielt nøkkeltall som brukes til å verdsette selskaper og aksjer. P står for Price og E står for Earnings. Oversatt til norsk sier vi pris/resultat eller pris/fortjeneste.

Enkel forklaring på hva P/E er med formel
P/E

Den er et mål på hvor mye det koster å kjøpe selskapet i forhold til det årlige resultatet. Siden årsresultatet er en god indikator på den økonomiske verdiskapningen til selskapet, har mange tillit til den.

FINANSIELT NØKKELTALL
En økonomisk indikator som gir et innblikk i selskapet og investeringen investoren står ovenfor.

Alt annet likt så vil en høy p/e indikerer at prisen er dyr og en lav p/e indikerer at prisen er billig. Samtidig er det mange flere nyanser å ta høyde for her. Et selskap med en høy p/e kan være en bedre investering enn et selskap med lav p/e.

Her er en tommelfingerregel:

 • 0 – 13: Undervurdert resultat (forventning om lavere resultat)
 • 13 – 20: Passende vurdering
 • 21 – 28: Overvurdert resultat (forventning om høyere resultat)
 • 28+: Svært overvurdert resultat (forventning om svært høyt resultatvekst (bobletendenser))

Hvordan regne ut P/E (formel)

FORMEL FOR P/E
Markedsverdi/resultat eller aksjekurs / Resultat per aksje (EPS)
Markedsverdi = aksjekurs * antall utestående aksjer

Når du skal regne ut p/e har du to valg når det kommer til utestående aksjer.

Du kan bruke ikke-utvannet utestående aksjer eller utvannet utestående aksjer. Utvannet utestående aksjer tar med aksjer som enda ikke et utstedt, men som kan på et tidspunkt i fremtiden. Det er eksempelvis i forbindelse med aksjeopsjoner til ansatte i selskapet. Vanligvis har ikke dette så mye å si.

Det enkleste er å ta aksjekursen delt på resultat per aksje.

P/E kommer i flere varianter:

 • Trailing p/e
 • Forward p/e
 • Earningsyield e/p

Før du lærer mer om disse, så skal jeg regne ut Europris sin p/e for året 2022 med formelen over.

Lavpriskjeden Europris sin P/E

I slutten av 2022 viste aksjekursen 68 kr. Resultat per aksje for året 2022 var 6,31 kr.

UTREGNING AV P/E
68 / 6,31 = 10,8

Så hva betyr Europris sin p/e?

Dette betyr at på det tidspunktet (slutten av 2022) var markedet villig til å betale omtrent 10-11x resultatet for 2022. Spørsmålet er om dette er en god pris for å investere i Europris. Det avhenger av fremtidsutsiktene og risikoen.

La oss se om dette var billig eller dyrt historisk sett, dette er en måte å vurdere prisen.

Europris historisk p/e

Basert på en rask analyse av Europris sin historiske p/e lå den i slutten av året 2022 i nedre intervall. Høyeste p/e i denne perioden er rett i underkant av 15.

Spørsmål du skal svare på er, hvor mye er du villig til å betale for resultatet til selskap gitt fremtidsutsiktene og risikoen?

Hvordan finne rettferdig P/E

La oss si vi ønsker å se på verdivurdering i eiendomsbransjen.

Her er 4 fiktive selskaper i år 2022:

Selskap 1Selskap 2Selskap 3Selskap 4
Resultat35000020050024000009800500
Markedsverdi4200000300750057600000117606000
P/E1215241215,75 (gjennomsnitt)
Aksjekurs50207045
Utestående aksjer840001503758228572613466
Tabell 1: Fiktive eiendomsselskaper

Det kommer frem at Selskap 3 sin markedsverdi er 24x høyere enn resultatet. Som vi også ser er det høyere enn resten.

Dette forteller oss at investorer er villig til å betale mer for dette selskapet enn de andre.

Hvorfor det?

 • Har de bedre fremtidsutsikter?
 • Er de mer effektive enn resten?
 • Har de forretningsfordeler?
 • Har de høyere kapitalavkastning?

Si du har gjort en grundig analyse av Selskap 1. På dette tidspunktet verdsettes de lavest blant selskapene – kun 12x resultatet. Gjennomsnittet er 15,75x.

I din analyse fant du ut at det ikke er noen grunn for at selskapet skal være lavt priset, det vokser svært raskt, har fantastisk ledelse, høy lønnsomhet, god kapitalavkastning, lite finansiell risiko og du tror resultatet vil øke betraktelig fremover.

Basert på analysen og tallene over, er din vurdering dermed at selskapet er verdt mer enn 12x resultatet. Du mener det er verdt minimum gjennomsnittet i bransjen, kanskje til og med mer.

Da finner du rettferdig aksjekursen slik:

FORMEL FOR AKSJEKURS ESTIMAT
(Resultat * Rettferdig P/E) / Utestående aksjer

UTREGNING AV AKSJEKURS ESTIMAT
(350 000 * 15) / 84 000 = 62,5 per aksje

UTREGNING AV OPPSIDE
(62,5 – 50) / 50 = 25%

I tillegg er det nyttig å se tilbake på historisk verdsettelse for å få en forståelse av hva som er normalt. Men det viktigste er å gjøre en grundig analyse og ha en god ide om fremtidsutsiktene til selskapet.

Analysespørsmål for intelligente investorer

Du burde se nærmere på selskapet og stille spørsmål som:

 • Hvor mye er jeg villig til å betale for resultatet til selskapet?
 • Hva er vanlig P/E for bransjen?
 • Var det noen engangshendelser som økte resultatet?
 • Hva er selskapets normaliserte resultat?
 • Hva kan jeg med høy grad av sikkerhet forvente at resultatet er de neste årene?
 • Er selskapet i midlertidig trøbbel som drar resultat ned?
 • Hva forteller dagens P/E om markedets forventninger?
 • Hva er selskapets historiske P/E?
 • Fortjener selskapet en høy P/E (tatt i betraktning høy vekst, gode investeringsalternativer etc.)?
 • Hvor mye av resultatet blir omgjort til penger?
 • Hva gjør selskapet med overskuddet (er de gode kapitalforvaltere)?

P/E er et penselstrøk i et større maleri. For at investoren skal få frem hele bildet, må det brukes flere nøkkeltall og gjøres grundige undersøkelser.

La oss se på noen andre varianter av P/E før vi går videre til ulempene.

Trailing P/E (TTM)

Trailing P/E er engelsk for rullerende P/E. På engelsk blir den typisk omtalt som P/E Trailing Twelve Months (P/E TTM). Det er resultatet for de siste 12 månedene sammenlignet med aksjekursen.

For å finne Trailing P/E deler du dagens markedsverdi med summen av resultatet fra de fire siste kvartalsrapportene.

La oss si siste publiserte kvartalsrapport for Orkla var 2. kvartal 2021.

 • Resultat 2. kvartal 2021 = 1 037 000 000
 • Resultat 1. kvartal 2021 = 1 147 000 000
 • Resultat 4. kvartal 2020 = 1 139 000 000
 • Resultat 3. kvartal 2020 = 1 359 000 000
 • Resultat de siste fire kvartalene = 4 682 000 000
 • Markedsverdi 2. kvartal 2021 = 79 313 000 000

UTREGNING AV ORKLA P/E TTM
79 313 000 000 / 4 682 000 000 = 16,9

Dette er en fin måte å undersøke hvordan selskapets verdsettes i forhold til resultatet de siste 12 månedene.

Forward P/E

Forward p/e er estimert resultatet for årene fremover sammenlignet med dagens prising.

Forward p/e

Her er resultatet til Telenor for 2017 – 2020:

20172018201920202021 (estimat)
Resultat119831473177731734112957
Utestående aksjer 31.12.1399
Aksjekurs 31.12.147
Forward p/e15,9
Tabell 2: Telenor Group sine resultater

Du tror Telenor sitt resultat de neste 5 årene vil være omtrent likt gjennomsnittet for de siste 4 årene. Dette gir deg et raskt og enkelt forhold til dagens verdsettelse.

UTREGNING AV GJENNOMSNITT
(11 983 + 14 731 + 7 773 + 17 341) / 4 = 12 957

FORMEL FOR FORWARD P/E
Aksjekurs / (estimert resultat / utestående aksjer)

UTREGNING AV FORWARD P/E
147 / (12 957 / 1 399,4) = 15,9

La oss si du har gjort en detaljert analyse og kommet frem til at resultatet de neste årene faktisk vil øke med 500 hvert år fra årsresultatet i 2020.

Du har følgende estimater:

20212022202320232024
Resultatestimat1750018000185001900019500
Utestående aksjer1399
Dagens aksjekurs147 kr
Forward p/e11,711,411,110,810,5
Tabell 3: Estimat eksempel

Dermed blir spørsmålet, hvor sikkert klarer du å estimere selskapets fremtidig resultat (enklere på store og stabile selskaper enn små vekstselskaper)? Og synes du at prisen er god gitt ditt estimat og risikoen?

Earnings yield (E/P)

E/P er en annen måte å forstå P/E på. I denne utregningen tar vi å bytter plass på P og E. På norsk oversettes den til fortjenesteavkastning.

FORMEL FOR EARNINGS YIELD
(Resultat / Markedsverdi) * 100

Forskjellen er at vi får en prosent som viser oss hva selskapets resultat er i forhold til markedsverdien.

Her er en liste som viser E/P ut i fra P/E.

 • P/E 1 = E/P 100 %
 • P/E 2 = E/P 50 %
 • P/E 5 = E/P 20 %
 • P/E 10 = E/P 10 %
 • P/E 20 = E/P 5 %
 • P/E 50 = E/P 2 %

FORMEL FOR EARNINGS YIELD VIA P/E
1 / P/E

Ved P/E 2 tjener selskapet inn investeringen din på 2 år. 50% årlig avkastning. Det er svært bra.

Her har vi Telenor en gang til med tilhørende E/P utregning:

2017201820192020
Resultat1198314731777317341
Utestående aksjer 31.12.1501148314831399
Aksjekurs176170157147
P/E22172911
E/P4,5 %5,8 %3,3 %8,4 %
Tabell 4: Telenor Group Earnings Yield

E/P kan sees på som en slags rente, og dermed noe du kan sammenligne med andre investeringsalternativer.

Forholdet mellom E/P og renter

I teorien skal fortjenesteavkastningen øke når renten øker.

Hvorfor vil investorer godta 5 % fortjenesteavkastning (P/E 20) når renten i banken er 5 %? Det er høyere risiko å være investor, men investoren får samme teoretiske avkastning som på sparekontoen.

Det vil ikke investoren godta.

Dermed vil markedsprisen gå ned (som dermed justerer opp E/P) og E/P opp til et nivå markedet mener er rettferdig i forhold til risikoen. For eksempel P/E 12 (E/P = 8,3%).

Differansen mellom renten og fortjenesteavkastningen kan sees på som risikopremien markedet krever gitt den økte risikoen for å investere i selskapet.

Tingene vi har diskutert over gir et nyansert bilde av P/E, men hva er normal P/E?

Hva er normal P/E?

Her er et diagram av historisk P/E for S&P 500 siden 1870.

S&P 500: En aksjeindeks med 500 av de største amerikanske aksjene. En representasjon av det amerikanske aksjemarkedet.

 • Snittet fra 1871 til 2021: 15,99.
 • Lavest: 5,31 (1917)
 • Høyeste: 123,73 (2009)
 • Dagens: 21,76

Historisk gjennomsnitt er en pekepinne på hva en normal P/E er. Fra tallene over ser vi gjennomsnittet er 15,99.

Omgjort til E/P gir det en avkastning på 6,25%.

I tillegg ser vi at den svinger mye.

Samtidig er det svært viktig å huske at det vil variere mellom selskaper og bransjer hva som er en rettferdig P/E. Historisk P/E for aksjemarkedet sier lite om hva som er en rettferdig P/E for et selskap.

Høy P/E kan være en god investering

Han viser i regnestykket sitt at et kapitallett selskap med P/E 30 er en bedre investering enn et kapitalintensivt selskap med P/E 10. På grunn av kapitalavkastningen. Det kapitallette selskapet skaper mer penger per investerte krone, og fortjener dermed høyere verdsettelse.

Det handler nemlig ikke utelukkende om verdsettelse og hvor raskt inntjening vokser. Det handler også om hvor kapitallett veksten er, hvor mye kapital kreves for å skape 10 kroner i inntjening.

Forvalter Thomas Nielsen

KAPITALLETT SELSKAP
Krever lite kapital for å drive selskapet. Trenger ikke å investere i tunge driftsmidler som fabrikker, produksjon eller å store lagerbeholdninger. De har ofte høy avkastning på kapital.

KAPITALLINTENSIVT SELSKAP
Krever mye kapital for å drive selskapet. Må investere i driftsmidler som fabrikker, produksjon og varer. De har ofte lav avkastning på kapital.

Problemet kommer i større grad av at det ikke finnes noen fasit på hvordan tallene kommer til å se ut framover, slik vi har antatt i eksemplet vårt. Hvordan aksjemarkedet oppfatter fremtidsutsiktene, og hvor forutsigbar kontantstrømmen er, har mye å si for hvordan verdsettelsen blir.

Forvalter Thomas Nielsen

Dette fremhever et viktig poeng vedrørende nøkkeltall, som er at du aldri bør lene deg på et nøkkeltall, men se på alle som små brikker i et stort puslespill.

P/E er et lite strøk i et stort maleri.

Håper dette var nyttig! Send en melding hvis du mener noe mangler i gjennomgangen.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂