P/E: Den Ultimate P/E Guide for Investorer

Vil du bli en P/E ekspert? P/E blir brukt av alle i finansmarkedet, men den gjennomsnittlige investoreren bruker det feil og ender opp med å tape penger. I denne ultimate guiden får du en grundig forståelse for P/E sånn at du kan bruke den som proffene.
Man regner ut P/E foran dataskjerm

Del videre:

Innholdsfortegnelse

Hva er P/E?

P/E er et finansielt nøkkeltall som brukes til å verdsette og måle verdien til en aksje.

Finansielt nøkkeltall: En økonomisk indikator som gir et innblikk i selskapet og investeringen investoren står ovenfor.

P/E er en av flere nøkkeltall som brukes for å måle verdien til en aksje, og kalles derfor et verdsettelsesnøkkeltall. Andre kjente er P/S, P/B og P/FCF.

Felles for disse er at vi sammenligner prisen (P) med ulike deler av selskapet (S = salg), (B = Bokverdi) og (FCF = Fri kontantstrøm). Av disse er P/E den mest populære.

P står for Price og E står for Earnings. Oversatt til norsk sier vi pris/resultat eller pris/fortjeneste.

Det beskriver hva prisen på et selskap er i forhold til resultatet for en periode. Perioden kan være et år, de siste 4 kvartalene (Trailing P/E) eller de 4 neste kvartalene (Forward P/E). Mer om de to siste straks.

P/E viser oss med andre ord hva investorer er villig til å betale for resultatet til et selskap, som er nyttig siden resultatet er en refleksjon av hva investoren kan forvente å få ut av selskapet (den har sine ulemper som vi skal gå gjennom senere).

En høy P/E indikerer at prisen er dyr, og en lav P/E indikerer at prisen er billig. Men det er ikke så enkelt, mer om det nedenfor.

Her er en tommelfingerregel:

 • 0 – 13: Undervurdert resultat (forventning om lavere resultat)
 • 13 – 20: Passende vurdering
 • 21 – 28: Overvurdert resultat (forventning om høyere resultat)
 • 28+: Svært overvurdert resultat (forventning om svært høyt resultatvekst (bobletendenser))

For at du skal lykkes med P/E og finne en rettferdig verdsettelse, trenger du mer informasjon.

Det er smart å sammenlign det med historiske P/E for selskapet og bransjen. I tillegg bør du ha gjort en grundig analyse av selskapets potensial og risiko.

Spørsmål du skal svare på er, hvor mye er du villig til å betale for resultatet til selskap gitt fremtidsutsiktene og risikoen?

Hvordan regne ut P/E (formel)

Det er 2 formler du kan bruke for å regne ut P/E:

Markedsverdi/resultat
Markedsverdi = aksjekurs * antall utestående aksjer

Aksjekurs / resultat per aksje (EPS)
Resultat per aksje = resultat / antall aksjer utestående

Utestående aksjer

Det er flere valgmuligheter med utestående aksjer.

Du kan bruke ikke-utvannet utestående aksjer eller utvannet utestående aksjer. Utvannet utestående aksjer tar med aksjer som enda ikke et utestedt, men som kan på et tidspunkt i fremtiden. Det er eksempelvis i forbindelse med aksjeopsjoner til ansatte i selskapet.

I formelen kan du også velge å bruke gjennomsnittlig utestående aksjer for året eller utestående aksjer på tidspunktet du regner ut P/E.

I tillegg, hvis du vet at selskapet vil utestede enda flere aksjer i fremtiden, kan du bruke det for å få et nyansert bilde av P/E.

La oss bruke formlene i et eksempel.

Lavpriskjeden Europris

I 2021 var resultatet til Europris 1 081 811 000 kroner. På slutten av året var det 166 969 000 utestående aksjer og kursen sto i 71 kr. I gjennomsnitt for 2021 var det 160 870 000 aksjer utestående. Ingen utvanningseffekt.

Først kan vi bruke gjennomsnittlig utestående aksjer i formelen:

Resultat per aksje = 1 081 811 000 / 160 870 000 = 6,72
P/E = 71 / 6,72 = 10,5

Det kunne også blitt regnet ut med den markedsverdi og resultat:

Markedsverdi = 71 * 166 969 000 = 11 854 799 000 kr
P/E = 11 854 799 000 / 1 081 811 000 = 10,95

Her ser vi at P/E er høyere siden vi brukte utestående aksjer i slutten av 2021, som var høyere enn gjennomsnittet for året. Det betyr også at i løpet av året utestedte Europris flere aksjer.

Så hva betyr Europris sin P/E?

Dette betyr at på det tidspunktet (slutten av 2021) var markedet villig til å betale omtrent 10-11x resultatet for 2021.

Spørsmålet er om dette er en god pris eller ikke for å investere i Europris, som igjen avhenger av fremtidsutsiktene og risikoen.

Før vi går nærmere inn på det, skal jeg vise hvor du kan finne P/E og de andre tallene nevnt over.

Hvor finner du P/E og andre lignende tall

Tallene jeg har brukt over finner du i rapportene til selskapet. Alle børsnoterte selskaper har sin egen investor-side med tilgang til rapporter og lignende.

Gå til Europris sin investor-side.

Det enkleste er å gå til Google og søke etter “selskap investor”, for eksempel “Europris investor”. Som regel kommer du rett til investor-siden.

Resultatet og EPS finner du i resultatrapporten (resultatrapporten er en del av årsrapporten og kvartalsrapporten), og utestående aksjer (vanlig og utvannet) finner du i notene.

Eller du kan søke opp selskapet på Nordnet eller Yahoo Finance. P/E er vanligvis blant tallene i oversikten på disse sidene.

Her er en link til Europris på 4 gode sider:

Analyse og verdivurdering med P/E

La oss si vi ønsker å se på verdivurdering i eiendomsbransjen.

Her er 4 fiktive selskaper i år 2021:

Selskap 1Selskap 2Selskap 3Selskap 4Gjennomsnitt
Resultat350 000200 5002 400 0009 800 500
Markedsverdi4 200 0003 007 50057 600 000117 606 000
P/E1215241215,75
Aksjekurs50207045
Utestående aksjer84 000150 375822 8572 613 466

Det kommer frem at Selskap 3 sin markedsverdi er 24x høyere enn resultatet. Som vi også ser er det høyere enn resten.

Dette forteller oss at investorer er villig til å betale mer for dette selskapet enn de andre.

Hvorfor det?

 • Har de bedre fremtidsutsikter?
 • Er de mer effektive enn resten?
 • Har de forretningsfordeler?
 • Har de høyere kapitalavkastning?

Si du har gjort en grundig analyse av Selskap 1. På dette tidspunktet verdivurderes de lavest blant selskapene, kun 12x resultatet. Gjennomsnittet er 15,75x.

I din analyse fant du ut at det ikke er noen grunn for at selskapet skal være lavt priset, det vokser svært raskt, har fantastisk ledelse, høy lønnsomhet, god kapitalavkastning, lite finansiell risiko og du tror resultatet vil øke betraktelig fremover.

Basert på analysen og tallene over, er din vurdering dermed at selskapet er verdt mer enn 12x resultatet. Du mener det er verdt minimum gjennomsnittet i bransjen, kanskje til og med mer.

Da finner du rettferdig aksjekursen slik:

Aksjekurs = (Resultat * Rettferdig P/E) / Utestående aksjer

Aksjekurs = (350 000 * 15) / 84 000 = 62,5 per aksje

Oppside = (62,5 – 50) / 50 = 25%

I tillegg er det nyttig å se tilbake på historisk verdsettelse for å få en forståelse av hva som er normalt. Men det viktigste er å gjøre en grundig analyse og ha en god ide om fremtidsutsiktene til selskapet.

Analysespørsmål for intelligente investorer

Du burde se nærmere på selskapet og stille spørsmål som:

 • Hvor mye er jeg villig til å betale for resultatet til selskapet?
 • Hva er vanlig P/E for bransjen?
 • Var det noen engangshendelser som økte resultatet?
 • Hva er selskapets normaliserte resultat?
 • Hva kan jeg med høy grad av sikkerhet forvente at resultatet er de neste årene?
 • Er selskapet i midlertidig trøbbel som drar resultat ned?
 • Hva forteller dagens P/E om markedets forventninger?
 • Hva er selskapets historiske P/E?
 • Fortjener selskapet en høy P/E (tatt i betrakning høy vekst, gode investeringsalternativer etc.)?
 • Hvor mye av resultatet blir omgjort til penger?
 • Hva gjør selskapet med overskuddet (er de gode kapitalforvaltere)?

P/E er et penselstrøk i et større maleri. For at investoren skal få frem hele bildet, må det brukes flere nøkkeltall og gjøres grundige undersøkelser.

La oss se på noen andre varianter av P/E før vi går videre til ulempene.

Trailing P/E (TTM)

Trailing P/E er engelsk for rullerende P/E. På engelsk blir den typisk omtalt som P/E Trailing Twelve Months (P/E TTM). Det er resultatet for de siste 12 månedene sammenlignet med aksjekursen.

For å finne Trailing P/E deler du dagens markedsverdi med summen av resultatet fra de fire siste kvartalsrapportene.

La oss si siste publiserte kvartalsrapport for Orkla var 2. kvartal 2021.

 • Resultat 2. kvartal 2021 = 1 037 000 000
 • Resultat 1. kvartal 2021 = 1 147 000 000
 • Resultat 4. kvartal 2020 = 1 139 000 000
 • Resultat 3. kvartal 2020 = 1 359 000 000
 • Resultat de siste fire kvartalene = 4 682 000 000
 • Markedsverdi 2. kvartal 2021 = 79 313 000 000

Orkla P/E TTM = 79 313 000 000 / 4 682 000 000 = 16,9

Dette er en fin måte å undersøke hvordan selskapets prissettes i forhold til resultatet de siste 12 månedene.

Forward P/E

Forward P/E er estimert resultatet for årene fremover sammenlignet med dagens prising.

Her er resultatet til Telenor for 2017 – 2020:

2017201820192020Gjennomsnitt
11 98314 7317 77317 34112 957
Utestående aksjer 31.12.1 399

Du tror Telenor sitt resultat de neste 5 årene vil være omtrent likt gjennomsnittet for de siste 4 årene. Dette gir deg et raskt og enkelt forhold til dagens verdsettelse.

Estimert resultat de neste 5 årene: 12 957 000 000

Forward P/E = Aksjekurs / (estimert resultat / utestående aksjer)

Forward P/E = Forward P/E = 147 / (12 957 000 000 / 1 399 458 033) = 15,9

La oss si du har gjort en detaljert analyse, og kommet frem til at resultatet de neste årene faktisk vil øke fra årsresultatet i 2020.

Du har følgende estimater:

År20212022202320242025
Resultatestimat17 50018 00018 50019 00019 500
Utestående aksjer1 399
Dagens aksjekurs147 kr
Forward P/E11,711,411,110,810,5

Dermed blir spørsmålet, hvor sikkert klarer du å estimere selskapets fremtidig resultat (enklere på store og stabile selskaper enn små vekstselskaper)?

Og synes du at prisen er god gitt ditt estimat og risikoen?

Earnings yield (E/P)

E/P er en annen måte å forstå P/E på. I denne utregningen tar vi å bytter plass på P og E. På norsk oversettes den til fortjenesteavkastning.

Fortjenesteavkastning = (Resultat / Markedsverdi) * 100

Forskjellen er at vi får en prosent som viser oss hva selskapets resultat er i forhold til markedsverdien.

Her er en liste som viser E/P ut i fra P/E.

 • P/E 1 = E/P 100 %
 • P/E 2 = E/P 50 %
 • P/E 5 = E/P 20 %
 • P/E 10 = E/P 10 %
 • P/E 20 = E/P 5 %
 • P/E 50 = E/P 2 %

Earnings yield = 1 / P/E

Ved P/E 2 tjener selskapet inn investeringen din på 2 år. 50% årlig avkastning. Det er svært bra.

Her har vi Telenor en gang til med tilhørende E/P utregning:

År2017201820192020
Resultat11 98314 7317 77317 341
Utestående aksjer 31.12.1 5011 4831 4831 399
Aksjekurs176170157147
P/E22172911
E/P4,5 %5,8 %3,3 %8,4 %

E/P kan sees på som en slags rente, og dermed noe du kan sammenligne med andre investeringsalternativer.

Forholdet mellom E/P og renter

I teorien skal fortjenesteavkastningen øke når renten øker.

Hvorfor vil investorer godta 5 % fortjenesteavkastning (P/E 20) når renten i banken er 5 %? Det er høyere risiko å være investor, men investoren får samme teoretiske avkastning som på sparekontoen.

Det vil ikke investoren godta.

Dermed vil markedsprisen gå ned (som dermed justerer opp E/P) og E/P opp til et nivå markedet mener er rettferdig i forhold til risikoen. For eksempel P/E 12 (E/P = 8,3%).

Differansen mellom renten og fortjenesteavkastningen kan sees på som risikopremien markedet krever gitt den økte risikoen for å investere i selskapet.

Tingene vi har diskutert over gir et nyansert bilde av P/E, men hva er normal P/E?

Hva er normal P/E?

Her er et diagram av historisk P/E for S&P 500 siden 1870.

S&P 500: En aksjeindeks med 500 av de største amerikanske aksjene. En representasjon av det amerikanske aksjemarkedet.

 • Snittet fra 1871 til 2021: 15,99.
 • Lavest: 5,31 (1917)
 • Høyeste: 123,73 (2009)
 • Dagens: 21,76

Tallmaterialet er hentet fra Multipl.

Historisk gjennomsnitt er en pekepinne på hva en normal P/E er. Fra tallene over ser vi gjennomsnittet er 15,99.

Omgjort til E/P gir det en avkastning på 6,25%.

I tillegg ser vi at den svinger mye.

Samtidig er det svært viktig å huske at det vil variere mellom selskaper og bransjer hva som er en rettferdig P/E. Historisk P/E for aksjemarkedet sier lite om hva som er en rettferdig P/E for et selskap.

Ulempe med P/E

P/E er et nøkkeltall som er enkelt å finne og gir en rask indikasjon på prisingen av et selskap, men det er også et komplisert nøkkeltall. De som kun har overflate kunnskap om det, og ikke har forståelse for fallgruvene, vil bære risiko for å ta dårlige investeringsvalg.

La oss se på noen av ulempene.

(1) Resultatet er et begrep i regnskapet som skal reflektere hva selskapet tjener etter kostnader er trukket fra. Men regnskapsposter kan bli manipulert og pyntet på for å se best mulig ut.

Selskapet har flere valg når det kommer til hvordan de vil måle kostnader. I tillegg kan det være engangsinntekter og -kostnader, eller andre ekstraordinære hendelser, som påvirker resultatet.

(2) Resultatet er ikke en kontantstrøm beregning, og kan derfor være en dårlig måling på hva selskapet faktisk får inn av penger. 1 kr i resultat betyr ikke 1 kr i kassa. Derfor gjøre mange investorer en analyse av kontantstrømrapporten og fri kontantstrøm.

(3) Vi må ikke glemme at aksjeprisen (P) er fremtidsrettet og resultatet (E) ofte er basert på historisk data.

Dette kan føre til at investorer går inn i selskaper som tilsynelatende er billig priset ut i fra P/E.

Se for deg et selskap som har et unormalt høyt resultat i en periode. I gjennomsnitt de siste årene har P/E vært 15, men nå er den plutselig 8 siden (E) earnings har økt mye på kort tid.

Aksjemarkedet er fremtidstrettet og vet at resultatet vil gå tilbake til et normalt nivå. Men for et nybegynner kan denne midlertidig lave verdsettelsen se ut som en fantastisk mulighet.

Igjen, dette peker på viktigheten av å gjøre en grundig analyse av fremtidsutsiktene og risikoen til selskapet.

(4) P/E kan ikke brukes på selskaper med negativt resultat. Som gjerne gjelder vekstselskaper.

Pass på kapitalstruktur (P/E vs EV/EBIT)

EV/EBIT er et annet finansielt nøkkeltall som måler verdien til en aksje. EV = Enterprice value og EBIT = Earnings before interest and taxation. På norsk sier vi selskapersverdi og driftsresultat.

Selskapsverdi: Den blir sett på som en teoretisk oppkjøpsverdi siden en oppkjøper tar over gjeldsforpliktelsene. Selskapsverdien gir et mer omfattende bilde av selskapets verdi enn markedsverdien. Sistnevnte reflekterer kun verdien på selskapets egenkapital.

Selskapsverdi = Markedsverdi + gjeld – kontanter

I eksempelet under vil du se hvorfor P/E ikke nødvendigvis forteller hele historien. Den skiller ikke mellom kapitalstrukturer (andel gjeld og egenkapital i selskapet).

La oss si du ser på to fiktive selskaper.

 • Selskap A
 • Selskap B

Aksjeprisen til selskap A er 20 kroner og markedsverdien er 35 000 000 kroner. Selskap A har tatt på seg mye gjeld i det siste. Faktisk hele 50 000 000 kroner i et nytt banklån. Det har ingen kontanter.

Selskapsverdi selskap A = 35 000 000 + 50 000 000 = 75 000 000

EBIT og resultatet for 2020 var på respektive 5 000 000 kroner og 3 500 000 kroner.

Selskap A P/E = 35 000 000 / 3 500 000 = 10
Selskap A EV/EBIT = 75 000 000 / 5 000 000 = 15

Aksjeprisen til selskap B er 12 kroner og markedsverdien er 20 000 000 kr. De har 10 000 000 kr i gjeld.

Selskapsverdi selskap B = 20 000 000 + 10 000 000 = 30 000 000

EBIT og resultatet for 2020 var på respektive 3 000 000 og 1 000 000 kroner, som ga selskapet en EV/EBIT på 10 og P/E på 20.

Selskap B P/E = 20 000 000 / 1 000 000 = 20
Selskap B EV/EBIT = 30 000 000 / 3 000 000 = 10

Hadde du bare sett på P/E, ville du få inntrykk av at selskap B var dobbelt så dyrt som selskap A (P/E 20 vs P/E 10). Men ved å undersøke EV/EBIT, som hensyntar kapitalstrukturen, er selskap A mer attraktivt.

Det viser viktigheten av å gjøre en grundig analyse av hele selskapet. Helt alene er P/E nytteløst.

Høy P/E kan være en god investering

I en artikkel beskriver forvalter Thomas Nielsen hvorfor høy P/E faktisk kan være en bedre investering enn en med lav P/E.

Han viser i regnestykket sitt at et kapitallett selskap med P/E 30 er en bedre investering enn et kapitalintensivt selskap med P/E 10. På grunn av kapitalavkastningen. Det kapitallette selskapet skaper mer penger per investerte krone, og fortjener dermed høyere verdsettelse.

Det handler nemlig ikke utelukkende om verdsettelse og hvor raskt inntjening vokser. Det handler også om hvor kapitallett veksten er, hvor mye kapital kreves for å skape 10 kroner i inntjening.

Forvalter Thomas Nielsen

Kapitallett selskap: Krever lite kapital for å drive selskapet. Trenger ikke å investere i tunge driftsmidler som fabrikker, produksjon eller å store lagerbeholdninger. De har ofte høy avkastning på kapital.

Kapitallintensivt selskap: Krever mye kapital for å drive selskapet. Må investere i driftsmidler som fabrikker, produksjon og varer. De har ofte lav avkastning på kapital.

Problemet kommer i større grad av at det ikke finnes noen fasit på hvordan tallene kommer til å se ut framover, slik vi har antatt i eksemplet vårt. Hvordan aksjemarkedet oppfatter fremtidsutsiktene, og hvor forutsigbar kontantstrømmen er, har mye å si for hvordan verdsettelsen blir.

Forvalter Thomas Nielsen

Tidligere seniorforvalter hos Odin Fondet Oddbjørn Dybvad, peker også på at det ikke er P/E 17 eller 22 som avgjør avkastningenen over tid. Det er viktigere å se på selskapets evne til å reinvestere og tjene høy avkastningen på kapital.

Dette fremhever et viktig poeng vedrørende nøkkeltall, som er at du aldri bør lene deg på et nøkkeltall, men se på alle som små brikker i et stort puslespill.

P/E er et lite strøk i et stort maleri.

Håper dette var nyttig! Send en melding hvis du mener noe mangler i gjennomgangen.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?
Glemt passord
Skriv inn brukernavn eller e-post adresse så sender vi instruksjoner for å tilbakestille passordet.