Hvordan begynne med aksjer: Alt du trenger (Guide)

Velkommen! Dette er en detaljert gjennomgang av hvordan du kan begynne med aksjer. Du vil lære hvor og hvordan du kjøper aksjer, hva som må til for å kjøpe aksjer og hvordan man kan leve av det.

Hvordan begynne med aksjer

Mange ønsker å bli rik av å investere i aksjer. Noe som gjør det spesielt vanskelig, siden det fører til at man hører naivt på aksjetips, hopper på nye trender og forventer å bli rik i en fei.

Ved å lese denne guiden tar du et stort skritt i riktig retning. Du vil få ny kunnskap og dypere innsikt i hvordan man begynner med aksjer og lykkes over tid.

La oss starte med å gå inn på hva en aksjer er. Hvis du er kjent med det kan du hoppe til neste del som viser hvordan du kjøper aksjer.

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. I et aksjeselskap er det en viss mengde aksjer fordelt over mange eiere. Jo flere aksjer du eier, jo større eierandel har du.

Denne eierandel gir deg rettigheter som kan deles inn i to kategorier:

 • Økonomiske rettigheter
 • Administrative rettigheter

Dine økonomiske rettighetene er blant annet:

 • Retten til å motta utbytte
 • Fortrinnsrett ved emisjoner
 • Retten på gjenværende verdier etter alle kreditorer er betalt ved konkurs

En av dine administrative rettighetene er retten til å stemme på generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Der stemmes det over blant annet hvem som skal sitte i styret, om utbytte skal utbetales eller om et insentivprogram blant de ansatte skal igangsettes.

Ved større eierposter utvides de administrative rettighetene og pliktene.

Så når du eier aksjer er det medeier av verdiskapningen til selskapet. Går det skikkelig bra med selskapet blir eierandelen din mer verdt.

Hvor og hvordan kjøpe aksjer

Det er enkelt å kjøpe og selge aksjer i dag. Faktisk har hobbyinvestorer bedre verktøy, mer informasjon og tilgang til gode handelsplattformer som var forbeholdt profesjonelle investorer før i tiden.

Utviklingen har lagt til rette for at du og jeg kan investere på lik linje med de beste i verden. Med andre ord er det ikke informasjon og systemer som skiller gode og dårlige investorer i dag, men heller det å analysere seg frem til gode aksjer og holde hode kaldt i markedet.

Hva må til for å kjøpe aksjer?

Hvordan starte å kjøpe aksjer? Når du skal kjøpe aksjer trenger du tre ting:

 1. En nettmegler
 2. En aksjekonto
 3. En VPS konto

For å kjøpe aksjer trenger du en nettmegler. Det er en om kjøper og selger aksjer på dine vegne og rapporterer nødvendig informasjon til riktig sted og riktig tid. Før i tiden var det mye papirarbeid og telefonsamtaler, men nå skjer alt over internett med automatisk systemer.

Når du har en nettmegler trenger du å opprette en aksjekonto hos nettmegleren din. Her oppbevares aksjene.

Det er i hovedsak tre typer:

 1. Aksjesparekonto (ASK)
 2. Aksje- og fondskonto
 3. Investeringskonto Zero

Nettmegleren din vil gi utfyllende informasjon om disse.

Til slutt trenger du en VPS konto. Det er en konto hos Verdipapirsentralen (VPS) som er et offisielt register for dine verdipapirer. Denne kontoen blir opprettet automatisk når du oppretter en aksjekonto hos nettmegleren din. Når du kjøper og selger aksjer, vil nettmegleren din sende informasjon til VPS om endringer.

Hvor kan man investere i aksjer?

Her er 4 vanlige nettmeglere norske hobbyinvestorer bruker:

 • Nordnet
 • DNB
 • Nordea
 • Pareto

Du kan opprette bruker hos alle og se deg rundt på plattformen. Har de alt du trenger og ønsker for å kjøpe aksjer? Har de gode priser? Tilbyr de noe ekstra (og nyttig) ingen andre har?

Start med å velg en nettmegler og opprett en aksjekonto. Har du spørsmål kan du sende oss en melding eller spør nettmegleren om det du lurer på (anbefales).

Hvordan kjøpe dine første aksjer

Har du fulgt trinnene over kan du nå kjøpe aksjer.

Hvordan kjøpe din første aksje:

 1. Finn en aksje du vil kjøpe (trykk på kjøp-knappen)
 2. Velg aksjekonto du vil bruke
 3. Pass på at du har nok penger i aksjekontoen
 4. Velg hvor mange aksjer du skal kjøpe
 5. Sett prisen du vil kjøpe for
 6. Velg ordretype
 7. Legg ut ordren i markedet

Hva er en ordre (ordretyper)

Når du skal kjøpe aksjer kan du velge mellom flere ordretyper. Det er en instruksjon til nettmegleren som kjøper aksjer på dine vegne.

Dette er de 4 vanligste:

Limit-ordre

Velg prisen du vil kjøpe for og handelen blir gjennomført om det er mulig. Du setter med andre ord et grense for hva du er villig til å kjøpe for.

Eksempel: Kjøp 100 DNB aksjer for 110 kr. Om dette ikke er mulig, vil din kjøpsordre legges inn i ordreboken.

Best-ordre (markedsordre)

Velg denne om du vil kjøpe aksjen umiddelbart. Nettmegleren finner den beste prisen i markedet og gjennomfører ordren.

Eksempel: Kjøp 100 DNB aksjer. Ordren blir gjennomført uansett.

Fill or kill

Velg denne om du vil at hele ordren din (alle aksjene du ønsker å kjøpe) skal gjennomføres. Hvis det ikke er mulig å kjøpe alle aksjene gjennomføres ikke ordren.

Eksempel: Kjøp 100 DNB aksjer for 110 kr. Er det ikke 100 aksjer tilgjengelig på markedet blir ordren fjernet.

Fill and kill

Velg denne om du vil at så mye av ordren som mulig blir gjennomført.

Eksempel: Kjøp 100 DNB aksjer for 110 kr. Er det kun 90 aksjer tilgjengelig kjøpes de og resterende ordre for 10 aksjer til 110 kr fjernes.

Hva er en ordrebok?

Odreboken, eller ordredybde, viser antall aksjer som ønskes kjøpt og solgt til forskjellige priser for en bestemt aksje. Ordreboken er i konstant endring.

Viser en ordrebok med forklaring
Ordrebok

På kjøpersiden ligger aksjene som ønskes kjøpt og til hvilken pris. I eksempelet over ønskes 532 aksjer kjøpt for 370,35 kr (dette kan være en eller flere aktører). Dette er den beste kjøperprisen i markedet på det tidspunktet.

På selgersiden ligger aksjene som ønskes solgt og til hvilken pris. I eksempelet over er det 560 aksjer til salgs for 370,45 kr. Dette er den beste selgerprisen.

Hvis du er en kjøper og legger inn en best-ordre for 500 aksjer, så vil du få kjøpt 500 aksjer til 370,45 kr per aksje.

Hvordan du kan begynne

Det er simpelt å begynne med aksjer, du trenger bare å opprette et aksjekonto hos en nettmegler, overføre penger og kjøpe. Dette betyr ikke at det er lett. Faktisk er det vanskeligere enn de aller fleste nybegynner innser.

Når du skal begynne med aksjer er det derfor viktig at du er villig til å lære. De som lykkes over tid bruker tiden på å få mer kunnskap, innsikt og forståelse.

Charlie Munger er partner til verdens beste investor Warren Buffett. Han mener de som lykkes er læremaskiner.

I constantly see people rise in life who are not the smartest, sometimes not even the most diligent, but they are learning machines. They go to bed every night a little wiser than they were when they got up and boy does that help, particularly when you have a long run ahead of you.

Charlie Munger

Hvor mye bør man kjøpe aksjer for?

Når du kjøper aksjer er det risiko for at du taper pengene. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger. Siden det er sjans for å tape penger er det derfor viktig å kun investere penger du har råd til å tape.

Selvom du blir presentert med “verdens beste aksje”, må du passe på at du ikke går personlig konkurs eller tar på deg gjeld hvis det går feil vei.

Du bør kjøpe aksjer for maksimum det du har råd til å tape uten at det påvirker livet ditt og mindre enn at det går ut over søvnen din.

Hvis du kjøper aksjer for mer enn dette, så vil det gå ut over livskvaliteten. Som igjen fører til enda dårligere investeringsvalg. En skummel nedadgående spiral du ikke ønsker å være i.

 1. Start med å få kontroll på din personlige økonomi
 2. Bygg opp en bufferkonto
 3. Start månedlig (langsiktig) sparing i aksjefond
 4. Tenk fremover
 5. Sett av penger du kan investere i markedet i enkeltaksjer

Har du 100 000 kr tilgjengelig til å investere i markedet kan du eksempelvis fordele dette på 10 – 20 aksjer. 5 000 – 10 000 kr per aksje.

Hvor lenge bør man eie en aksje?

Før du kjøper en aksje bør du tenke over hvor lenge du skal eie aksjen eller når du skal selge den. Det finnes mange investeringsfilosofier. Noen er langsiktige, noen er kortsiktig og noen er en mellomting.

Hvor lenge du bør eie aksjen kommer an på hvorfor du kjøper aksjen i utgangspunktet.

Det smarteste du gjør er å skrive ned hvorfor du ønsker å kjøpe aksjen til å begynne med. Når noe endrer seg fra dette kan det være grunn til å selge.

Når er det lurt å selge aksjer?

Mange investorer har salgsregler. De hjelper dem å ta gode investeringsvalg og unngå følelsesmessige valg.

Her er noen ting du kan tenke gjennom:

 1. Beslutningsgrunnlaget viste seg å være feil
 2. Grunnlaget for beslutningen har endret seg
 3. Du fant en bedre investeringsmulighet
 4. Du trenger penger til andre ting

Dette er ikke en dans på roser og du kan ikke forvente å ta de riktige valgene hver gang. Mange investorer tar dårlige investeringsvalg, det er normalt. Også de beste. Det som skiller de beste fra de dårligste er at de beste tar litt flere gode valg over tid, og lærer fra feilene sine.

Tre tips til før du kjøper en aksje (som gjør det enklere å selge):

 1. Gjør en grundig analyse
 2. Skriv ned hvorfor du vil kjøpe aksjen
 3. Gjennomfør Peter Lynch sin Two-Minutt Drill

Kan man bli rik av å investere i aksjer?

Ja, du kan bygge en formue og bli rik av å investere i aksjer. Hvis man er flink til å finne gode aksjer og ta kloke investeringsvalg over tid.

Det er ingen hemmelighet oppskrift. Du må bruke tid på å lære deg alt du kan om aksjer og innse at det er en lang og vanskelig vei. Først når man godtar dette, så øker man sjansen for å bli rik på aksjer. For de fleste er det enklest å spare månedlig i aksjefond over lang tid.

Hvor mye kan du forvente å tjene på aksjer over tid?

Her er en flott illustrasjon som viser resultatet til verdens beste investorer.

Viser avkastning til de beste investorene
Avkastning til dyktige investorer

På y-aksen er meravkastning i forhold til S&P 500 og x-aksen er antall år i markedet.

Verdens beste investorer har oppnådd 10-20% gjennomsnittlig årlig avkastning over lang tid. Du bør dermed ikke forvente å tjene mer enn maksimum halvparten av dette. Husk at de fleste taper penger. Det tar flere år å bli god nok til å tjene penger på enkeltaksjer.

Så hvor rik kan man bli av aksjer?

Hvis du starter med 50 000 kr og du oppnår 10% gjennomsnittlig avkastning over 10 år, har du 129 685 kr.

Hvis du starter med 1 000 000 kr har du til slutt omtrent 2 600 000 kr på 10 år.

Dette illustrerer at jo mindre penger du har til å starte med, jo vanskeligere er det å bli rik av aksjer.

Hvordan kan man tjene penger på å eie aksjer?

Du kan tjene penger på å eie aksjer ved at selskapet betaler utbytte eller eierandelen din øker i verdi.

Utbytte er en utbetaling fra selskapet til eiere. Har selskapet hatt en fantastisk år og tjent masse penger, kan ledelsen bestemme seg for å betale ut deler av overskuddet. Noen aksjer blir betegnet som utbytteaksjer. Dette er store og solide selskaper som betaler regelmessig utbytte.

Direkteavkastning: Forholdet mellom utbytte per aksje og aksjekursen. Betaler et selskap 10 kroner i utbytte per aksje og aksjekursen er 100 kr, er direkteavkastningen 10 %. Kan sammenlignes med en årlig rente du får utbetalt.

Direkteavkastning: Utbytte per aksje / aksjekurs

Eierandelene dine kan også øke i verdi.

Verdien blir hovedsakelig påvirket av markedets syn på selskapets økonomiske fremtidsutsikter. Tror de at selskapet vil tjene mindre i fremtiden, går prisen ned. Tror de at selskapet skal tjene mer i fremtiden, går prisen opp.

Noen ganger kan markedsverdien bli presset opp av ønsketenkning og gambling-tendenser. Dettes kalles for en markedsboble. Andre ganger kan markedsverdien bli presset ned i panikk.

Totalavkastning

La oss si du kjøpte aksjer i Telenor-aksjer i starten av denne perioden, hva er din totalavkastning?

Totalavkastning viser investoren sin totale avkastning i en periode. Dette inkluderer kursøkning og utbytte.

FORMEL FOR TOTALAVKASTNING
((Salgskurs – Kjøpskurs + Utbytte per aksje) / Kjøpskurs ) * 100

Her er kursutviklingen og utbyttebetalingene til Telenor Group ASA i perioden Mars 2015 – August 2017:

Telenor Group aksjeutvikling

La oss si du kjøpte aksjer i starten av denne perioden, hva er din totalavkastning?

Kjøpsskurs153 kr per aksje
Sum utbyttebetalinger19,1 kr per aksje
Salgskurs155 kr per aksje

UTREGNING AV TOTALAVKASTNING
((155 – 153 + 19,1) / 153 ) * 100 = 13,7%

Avkastning fra kursutvikling1,3%
Avkastning fra utbytte12,4%
Totalavkastning13,7%

Avkastning fra kursutvikling er bare 1,3%, mens utbyttebetalingene står for 12,4%.

Kan man leve av aksjer?

Ja, du kan leve av aksjer. Har du nok penger investert i aksjer og de regelmessig betaler ut utbytte som dekker kostnadene dine, kan du leve av det. For mange utbytteinvestorer er dette drømmen.

I Norge er årlig gjennomsnittslønn ~638 000 kr. Hvis vi antar at du kan oppnå 3% direkteavkastning i året, betyr det at du må investere omtrent 21 millioner kr for å ha lik lønn som gjennomsnittet.

Alle som har 21 millioner kroner på konto vil anse seg som rik.

Så svaret er at ja, du kan leve av aksjer, men det krever at du investerer mye penger. I tillegg må du ta gode investeringsvalg.

Hva er risikoen med aksjer?

Å investere i aksjer innebærer risiko for å tape penger. Du kan tape ved at aksjen faller i verdi eller selskapet går konkurs.

Det er en rekke ting som kan forårsake dette, blant annet:

 • Selskapet leverer dårligere resultater enn ventet
 • Ny teknologi og produkter tar markedsandeler fra selskapet
 • Ledelsen tar risikable investeringsvalg og bommer
 • Du betaler en høy pris for aksjene
 • Kundene vil ikke lenger ha produktet til selskapet
 • Selskapet har mye gjeld i en tid hvor rentene går opp

Når du skal investere i aksjer bør du sette deg godt inn i selskapet. Spør deg selv, hvordan skal dette selskapet vokse seg større? Hva driver de med om dagen? Hva slags produkt selger de? Hvem er kundene? Har kundene bedre alternativer? Har selskapet konkurransefortrinn?

Siden det er risiko forbundet med aksjer, sprer profesjonelle investorer pengene på flere aksjer. Det er vanlig å spre risikoen ved å ha mellom 10 – 30 aksjer i porteføljen.

Vanlige spørsmål når man begynner med aksjer

Kan man tape mer enn man investerer i aksjer?

Nei, du kan ikke tape mer penger enn du har investert i aksjer. Så lenge du handler aksjer på vanlige måte og ikke bruker derivater.

Kan man få gjeld av aksjer?

Nei, hvis du handler aksjer på vanlige måte kan du ikke få gjeld. Du kan derimot få gjeld hvis du handler aksjer med gjeld og den faller i verdi. Det er en stor feil å kjøpe aksjer for gjeld og investere mer enn du har råd til å tape.

Kan man gå i minus med aksjer?

Ja, du kan gi i minus med aksjer. Hvis du kjøper en aksje som faller i verdi har du tapt penger. Hvis du handler aksjer på vanlige måte kan du ikke tape mer enn du har investert.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂