Hva er avkastning på investert kapital (ROIC)? (eksempel og formel)

Innholdsfortegnelse

Avkastning på investert kapital er et verdifullt nøkkeltall siden det indikerer hvilke selskaper som er dyktige kapitalforvaltere og investerer penger riktig. Over tid utgjør det stor forskjell.

Her er en illustrasjon som viser forskjellen mellom et selskap som har høy og vedvarende ROIC versus et som ikke har det. Over tid utgjør det en enorm forskjell.

Illustrasjon av høy og lav ROIC over tid
Illustrasjon av høy og lav ROIC over tid

Hvordan regne ut avkastning på investert kapital (formel)?

Formel for avkastning på investert kapital:

Avkastning på investert kapital = NOPAT / Investert kapital

NOPAT = Driftsresultat (EBIT) * (1 – skattesats)

NOPAT er driftsresultat justert for skatt.

En vanlig måte å regne ut investert kapital er slik:

Investert kapital = Netto arbeidskapital + Materielle eiendeler + Immatterielle eiendeler

Netto arbeidskapital = Omløpsmidler – rentefri kortsiktig gjeld – kontanter

Eksempel på ROIC

La oss regne ut avkastning på investert kapital for Orkla i 2022:

Jeg bruker 22% skattesats.

NOPAT (2022) = 6 897 * (1 – 0,22) = 5 380 millioner kr

Driftsresultat (EBIT) i 2022 = 6 897 millioner kr

Investert kapital (2022) = 20 359 – 13 321 – 1 502 + 19 138 + 33 624 = 56 796 millioner kr

20 359 = Omløpsmidler
13 321 = Rentefri kortsiktig gjeld
1502 = Kontanter
19 138 = Langsiktige driftsmidler
33 624 = Immaterielle eiendeler

Avkastning på investert kapital (2022) = 5 380 / 56 796 = 0,095 = 9,5%

Historiske avkastning på investert kapital (ROIC)

Det er nyttig å se utviklingen i avkastning på investert kapital. Det kan hjelpe deg med å forstå hvilken vei selskapet er på vei.

Her har jeg regnet ut orkla sin historiske avkastning på investert kapital:

Historisk avkastning på investert kapital for Orkla
Tall hentet fra årsrapporten til Orkla.

Avkastning på investert kapital og WACC

For at et selskap skal skape verdier må det tjene mer enn hva kapitalen som er investert i selskapet koster.

  • Hvis ROIC > WACC = et verdiskapende selskap
  • Hvis ROIC < WACC = et verdiødeleggende selskap

Hva er vanlige avkastning på investert kapital

The Russel 3000 innholder de 3000 største selskapene i USA. De har ekskludert finansielle- og eiendomsselskaper på grunn av regnskapsulikheter og utelatt selskaper som har manglet informasjon. Totalt har det inngått 1600 – 2100 selskaper hvert år i undersøkelsen.

I gjennomsnitt har ROIC ligget i intervallet 9 – 10%, samtidig er det vesentlige forskjeller mellom industrier:

Viser gjennomsnittlig ROIC 1990-2022
Viser gjennomsnittlig ROIC 1990-2022

Her viser de ROIC etter industri for samme gruppe.

ROIC etter industri
Viser ROIC etter industri

Til slutt

Avkastning på investert kapital er et nyttig nøkkeltall for å måle hvor effektivt et stort og stabilt selskap bruker kapitalen sin. Det er ikke like bra for å måle små vekstselskaper, da de ikke optimaliserer for å tjene mest mulig penger (høy ROIC) her og nå. De prøver å nå kunder og etablere seg i markedet.

Er du en langsiktig investor som ønsker å investere i solide selskaper er avkastning på investert kapital et viktig nøkkeltall. Still deg spørsmål om selskapet klarer å holde ROIC stabilt eller øke den de neste årene. Sterke selskaper med vedvarende konkurransefortrinn klarer dette.

Bli en bedre investor, med større forståelse og innsikt.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke den godtar du dette.  Les mer

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Skriv inn navnet på leksjonen.
Skriv inn spørsmålet ditt og hva det gjelder. Vær så tydelig som mulig :)

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂