Hva er avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)?

Investorer er interessert i selskaper med vedvarende høy avkastning på sysselsatt kapital. Det indikerer at selskapet har et konkurransefortrinn og kan være en god langsiktig investering.

Denne måling er uavhengig av kapitalstrukturen til selskapet, som innebærer at du kan bruke den til å sammenligne selskaper med ulik kapitalstruktur (andel gjeld og egenkapital i selskapet).

På engelsk kalles den return on capital employed, forkortet til ROCE.

Illustrerer hva avkastning på sysselsatt kapital er og formel for å regne den ut.

Hvordan regne ut avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital = Driftsresultat / Sysselsatt kapital

En mulighet er slik:

Sysselsatt kapital = Eiendeler – Kortsiktig gjeld

Eksempel

I 2022 var driftsresultatet til Orkla ASA 6 897 millioner kroner.

Orkla sin resultatrapport

Sysselsatt kapital i starten av året var 55 341.

Avkastning på sysselsatt kapital for Orkla i 2022 = 6 897 / 55 341 = 12,4 %

Historisk avkastning på sysselsatt kapital for Orkla

Historisk avkastning på sysselsatt kapital for Orkla
Tall hentet fra årsregnskapet til Orkla.

Hva er en god avkastning på sysselsatt kapital?

Hvis selskapet i tillegg har vesentlig høyere avkastning enn nærliggende konkurrenter, indikerer det et dominerende selskap.

Husk også at det er fremtidsutsiktene som er viktig. Selvom et selskap har levert god avkastning på sysselsatt kapital de siste 5 årene, er det ikke sikkert det vil vare.

Vanlige spørsmål om avkastning på sysselsatt kapital

Hva er forskjellen på avkastning på sysselsatt kapital og egenkapital?

Forskjellen er at avkastning på sysselsatt kapital beregner avkastning på all langsiktig investert kapital i selskapet, altså sysselsatt kapital. Avkastning på egenkapital beregner avkastning på kapitalen som tilhørere eiere. Begge er nyttig når du skal vurdere en potensiell investering.

Er høy avkastning på sysselsatt kapital bra?

Ja, vedvarende og høy avkastning på sysselsatt kapital er en god indikasjon på et fantastisk selskap.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂