Hva er sysselsatt kapital? (eksempel og formel)

Sysselsatt kapital er all kapital i selskapet som har blitt investert av eiere og lånegivere. Det vil si kapitalen selskapet har fått for å generere profitt. Sysselsatt kapital omtales også som den langsiktige kapitalen som er investert i selskapet.

Sysselsatt kapital oversettes til capital employed på engelsk.

Vedvarende høy avkastning på sysselsatt kapital indikerer at selskapet har et konkurransefortrinn.

Hvordan regne ut sysselsatt kapital

Det er flere måter å regne ut sysselsatt kapital.

Først skal jeg vise deg ulike måter å regne ut sysselsatt kapital, så kan regner jeg det ut for Orkla ASA.

Den vanligste måten, og muligens den enkleste, er å ta eiendeler minus kortsiktig gjeld.

Sysselsatt kapital = Eiendeler – Kortsiktig gjeld

En annen formel er å ta eiendeler minus rentefri gjeld.

Sysselsatt kapital = Eiendeler – Rentefri gjeld

Rentefri gjeld er typisk kapital som leverandørgjeld, opptjent inntekt, skyldig skatt og annen kapital, særlig i forbindelse med dag-til-dag operasjonen av selskapet.

En tredje formel er å ta egenkapital + netto rentebærende gjeld.

Sysselsatt kapital = Egenkapital + Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld – kontanter

Orkla sin sysselsatt kapital for 2022

Balanseregnskapet til Orkla fra årsrapporten for 2022:

Orkla sine eiendeler for å regne ut sysselsatt kapital
Orkla sin egenkapital og gjeld for å regne ut sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital med alternativ 1:

Sysselsatt kapital = Eiendeler – Kortsiktig gjeld
Sysselsatt kapital = 80 671 – 17 654 = 63 017 millioner kr

Sysselsatt kapital med alternativ 2:

Sysselsatt kapital = Eiendeler – Rentefri gjeld
Sysselsatt kapital = 80 671 – 2 241 – 2 645 – 1 667 – 8 134 – 3 726 = 62 258 millioner kr

Sysselsatt kapital med alternativ 3:

Sysselsatt kapital = Egenkapital + Netto rentebærende gjeld
Sysselsatt kapital = 43 156 + 14 975 + 4 127 – 1 502 = 60 756 millioner kr

Historisk sysselsatt kapital

Orkla sin historiske sysselsatt kapital (tall hentet fra årsrapporten)

Her ser vi at alternativene gir ulikt svar, men omtrentlig det samme. Derfor kan det være viktig å huske hva sysselsatt kapital er når du regner.

Vanlig spørsmål om sysselsatt kapital

Hvordan finne sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital finner du ved å ta eiendeler – kortsiktig gjeld. Det er den enkleste metoden. Det finnes flere måter som kan gi noe ulikt svar. Derfor er det viktig å huske hva sysselsatt kapital er når du først regner det ut.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂