Hva er balanserapport?

Balanserapporten viser oss hvilke eiendeler selskapet har og hvordan de er finansiert.

Her er et illustrativt eksempel:

Balanserapport

Den ene delen gir oversikt over kortsiktig- og langsiktig eiendeler. Den andre delen gir oss oversikt over egenkapital og langsiktig- og kortsiktig gjeld.

En av tingene du kan merke deg er at verdien av disse to alltid er lik.

Sum eiendeler = sum egenkapital og gjeld

Gjeld og betalingsforpliktelser er viktig å forstå. Et selskap med dårlig gjeld og store forpliktelser er svært utsatt når selskapet møter motgang. Prøv alltid å forstå hvordan selskapet er finansiert.

  • Hva er lånebetingelsene
  • Når skal långivere ha tilbake pengene sine

Det er akkurat som når vi glemmer å betale renter og avdrag på lånene våre, da kommer det purregebyrer eller verre.

Regnskapsbegreper i balansen

Omløpsmidler (engelsk: current assets)

Hva er omløpsmidler? Det er kortsiktige eiendeler. Det betyr eiendeler selskapet forventer skal bli erstattet eller konvertert til penger innen et år. Varelager, fordringer, aksjer ol. Her er også pengene i bankkontoen. Dette er de mest likvide eiendelene til selskapet.

Likviditet: Beskriver selskapets betalingsevne. Høy likvidtet betyr at selskapet har penger lett tilgjengelig.

Anleggsmidler (engelsk: non-current assets)

Hva er anleggsmidler? Det er langsiktige eiendeler. Det betyr eiendeler selskapet forventer er til varig eie eller bruk (lenger enn et år). Aksjer i datterselskaper, eiendom, goodwill ol.

Egenkapital (engelsk: equity)

Hva er egenkapital? Det er kapital som er innskutt av eiere eller opptjent gjennom driften av selskapet.

Kortsiktig gjeld (engelsk: current liabilities)

Hva er kortsiktig gjeld? Det er gjeld og andre forpliktelser som må bli tilbakebetalt innen 1 år.

Langsiktig gjeld (engelsk: non-current liabilities)

Hva er langsiktig gjeld? Det er gjeld og andre forpliktelser som har lenger enn 1 år løpetid.

Ser du på et regnskapet til et selskap og blir usikker på betydningen av en post, så anbefaler jeg deg å bruke søkemotor til å finne informasjon om posten.

Her er balanserapporten til Europris for året 2020.

Hvis det er en post du er usikker på, anbefaler jeg å søke etter en forklaring med Google.

Umiddelbart blir det mer komplekst.

Balanserapport, eiendeler
Balanserapport, finansiering

Egenkapitalen består av innskutt egenkapital, opptjent egenkapital og minoritetsinteresser.

Innskutt egenkapital

Det er penger eiere selv har lagt inn i selskapet. Det må ikke forveksles med når du kjøper og selger en aksje.

Opptjent egenkapital

Det er penger selskapet har tjent opp i løpet av selskapets levetid. Hvis selskapet har tjent 1 million kr et år og velger å ikke dele ut det i ubytte, vil opptjent egenkapital øke med 1 million kr. Opptjent egenkapital kan også være negativ hvis selskapet så langt har tapt penger. Hvis selskapet taper 1 million kr et år, trekkes det fra egenkapitalen.

Her ser vi for eksempel at PGS har negativ opptjent egenkapital:

(): Parantes blir brukt for å signalisere et negativt tall.

Balanserapport, Orkla

Minoriteter

Minoriteter representerer eksterne eierinteresser i datter- og datterdatterselskaper. I note 33 skriver Orkla at dersom konsernet har kontroll, men eier mindre enn 100 % av datter- og datterdatterselskaper, vil minoritetenes andel av resultat etter skattekostnad, andel av totalresultatet og andel av egenkapitalen bli presentert på egne linjer i konsernregnskapet.

Legg igjen en kommentar

NYHET

Lær hvordan du kan finne ut hva en aksje er verdt. Lag profesjonelle modeller og kursmål på børsnoterte selskaper.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂