Arbeidskapital: Alt du trenger å vite (eksempler og formler)

Arbeidskapital er et viktig bedriftsøkonomisk begrep som alle investorer og bedriftseiere bør vite om.

Hva er arbeidskapital

Arbeidskapital er et mål på hvor mye midler et selskap har for å finansiere daglige driftsaktiviteter.

Arbeidskapital – og hvordan selskapet styrer dette, kjent som arbeidskapitalstyring – er viktig fordi den hjelper bedrifter med å håndtere løpende kostnader, betale leverandører, og dekke andre kortsiktige forpliktelser.

Selskaper som har for mye arbeidskapital kan indikerer blant annet dårlig ledelse og ineffektive rutiner. Selskaper som har for lite arbeidskapital kan indikerer finansielle utfordringer. Dermed er det en balanse her, og jo flinkere selskapet er med sin arbeidskapitalstyring, jo mer lønnsomt vil det være.

Raske endringer og store variasjoner, for lite eller for stor arbeidskapital kan indikere flere ting:

  • Selskapet klarer ikke håndtere arbeidskapital effektivt
  • Selskapet er i endring
  • Selskapet opplever finansiell trøbbel

Det er stor forskjell på arbeidskapitalbehov mellom selskaper og ulike forretningsmodeller. Noen selskaper har faktisk negativ arbeidskapital som er helt i orden.

Hvordan regne ut arbeidskapital

Arbeidskapital finner du med følgende formel.

FORMEL FOR ARBEIDSKAPITAL
Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler er eiendeler som forventes å omgjøres til kontanter innen et år.

KORTSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld er gjeld som må betales innen et år.

La oss si at du har en leketøysbutikk som heter ToyCo.

Grafikk av Investorkurs

Her er en forenklet illustrasjon av ToyCo sine omløpsmidler og sin kortsiktige gjeld:

Omløpsmidler
Kontanter50 000 kr
Lager av leker100 000 kr
Kundefordringer (penger som skyldes fra kunder)30 000 kr
Sum180 000 kr
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld (utestående regninger til leverandører)60 000 kr
Kortsiktig lån20 000 kr
Sum80 000 kr

Nå kan vi beregne ToyCo’s arbeidskapital ved å trekke kortsiktige gjeld fra omløpsmidler:

UTREGNING AV ARBEIDSKAPITAL
180 000 kroner – 80 000 kroner = 100 000 kr

ToyCo har en arbeidskapital på 100 000 kroner. Dette betyr at de har 100 000 kroner tilgjengelig for å dekke løpende kostnader, betale leverandører eller investere i virksomheten uten å ta opp ytterligere kortsiktig gjeld.

Hva er arbeidskapitalstyring

Arbeidskapitalstyring refererer til måten en bedrift administrerer sine kortsiktige økonomiske ressurser, som kontanter, lagerbeholdning, kundefordringer og leverandørgjeld, for å opprettholde en sunn likviditet og sikre at den kan møte sine løpende forpliktelser.

Målet med arbeidskapitalstyring er å minimere tiden det tar for penger å passere gjennom arbeidskapitalsyklusen – bedre kjent som kontantkonverteringssyklusen. Ved å forkorte denne syklusen vil virksomhetene bli mindre avhengig av finansiering utenfra og dermed få et større handlingsrom.

Optimal arbeidskapitalstyring fører til bedre likviditet og økt lønnsomhet.

Hva er kontantkonverteringssyklusen (CCC)

Kontantkonverteringssyklusen (forkortes til CCC på engelsk – cash conversion cycle) er et mål på hvor lang de det er mellom et selskap investerer penger i en vare til det mottar penger for den samme varen. Jo kortere denne er, desto bedre er det for selskapet.

La oss fortsette med ToyCo. Når du kjøper leker fra leverandøren din, må du betale for dem med penger. Du mottar lekene og plasserer dem i butikken. Så kommer folk til butikken og kjøper. De betaler deg med penger, og vipps så har du penger igjen – dette er CCC.

CCC handler om tiden det tar fra du bruker pengene dine på å kjøpe lekene fra leverandøren din til du får pengene tilbake fra kundene dine når de kjøper lekene. Jo kortere denne tiden er, desto bedre er det for leketøysbedriften din, fordi du kan bruke pengene dine på andre ting raskere.

Så, CCC hjelper deg å forstå hvor raskt en bedrift kan “snu pengene sine” – fra å bruke dem på varer til å få dem tilbake fra kundene ved å selge varer. Dette er viktig for å holde virksomheten sunn og effektiv.

Lagringstid, kredittid og leverandørgjeld

CCC består av 3 komponenter. God styring av arbeidskapital handler i bunn og grunn om å balansere disse for en optimal CCC for å maksimere selskapets potensial og verdi.

Lagringstid

Lagringstid er et mål på hvor lang tid det tar fra selskapet mottar varen til den blir solgt. Jo kortere, jo mer effektivt er selskapet med å omsette varer.

Kredittid (kunde)

Kredittid er et mål på hvor lang tid det tar fra en kunde kjøper en vare til du får penger for kjøpet. Jo kortere kundefordringer er – altså hvor raskt kundene betaler fakturaene – jo bedre. En lang kredittid – at selskapet gir kundene fleksibilitet – kan føre til økt salg, men det kan også føre med seg risiko for tap på krav.

Kredittid (leverandør)også kjent som dager leverandørgjeld utestående

Kredittid for leverandører er et mål på hvor lang tid det tar fra selskapet mottar en regning til den blir betalt. Jo lenger, jo bedre – det er som et rentefritt lån.

Varelager og kundefordringer er midler som binder kontanter til driften, og bør være så lav som mulig, mens det for leverandørgjeld er motsatt, da den genererer kontanter.

Hvordan regne ut kontantkonverteringssyklusen

Kontantkonverteringssyklusen kan du regne ut med følgende formel:

FORMEL FOR KONTANTKONVERTERINGSSYKLUSEN
Lagringstid + Kredittid (kunde) – Kredittid (leverandør)

FORMEL FOR LAGRINGSTID
(Gjennomsnittlig varelager / Varekostnad) * 365

FORMEL FOR KREDITTID (KUNDE)
(Gjennomsnittlig kundefordring / inntekter) * 365

FORMEL FOR KREDITTID (LEVERANDØR)
(Gjennomsnittlig leverandørgjeld / Varekostnad) * 365

La oss si at i ToyCo er en vare i gjennomsnitt 50 dager i butikken før den blir solgt. Kredittiden mot kundene er 0, siden de betaler med kontanter i det de kjøper leken. Kredittiden mot leverandøren er 30 dager – så fra du kjøper en vare til du betaler er i gjennomsnitt 30 dager.

UTREGNING AV KONTANTKONVERTERINGSSYKLUSEN
50 + 0 – 30 = 20

Det betyr at det tar i gjennomsnitt 20 dager fra du betaler for en vare til du mottar penger for den samme varen – kontantkonverteringssyklusen.

La meg forenkle dette for å fremheve hvordan det foregår. La oss si at en Leketraktor koster 100 kr fra leverandøren og du kan selge den for 200 kr i butikken.

Illustrasjon av kontantkonverteringssyklusen av Investorkurs

På dag 0 inngår du en avtale med leverandøren om å kjøpe Leketraktoren for 100 kr, du får 30 dager på å betale.

Du mottar leken og setter den ut i hylla. Etter 30 dager har du enda ikke solgt den og du må betale leverandøren 100 kr, så du dekker dette kravet med kontanter du har i banken – dette er arbeidskapital som trengs for å dekke leverandørgjelden siden du ikke har mottatt penger fra kunden.

På dag 50 selges leken for 200 kr og du har tjent 100 kr.

La oss nå si at kundene dine kunne kjøpe lekene på kreditt – standard kredittid i din butikk er 10 dager som alle kundene velger å benytte seg av. Når dette legges inn i formelen ser vi at CCC øker.

UTREGNING AV KONTANTKONVERTERINGSSYKLUSEN
50 + 10 – 30 = 30

Illustrasjon av kontantkonverteringssyklusen av Investorkurs

Nå selges varen etter 50 dager, men du får ikke pengene før det har gått 10 dager til. Dermed er det nå hele 30 dager mellom varen betales for og du mottar penger.

Vanlige spørsmål om arbeidskapital

Hva er arbeidskapital enkelt forklart?

Arbeidskapital er et mål på hvor mye midler et selskap har for å finansiere daglige driftsaktiviteter.

Hva inngår i arbeidskapitalen?

Arbeidskapitalen består av omløpsmidler, som kundefordringer, kontanter og andre kortsiktige eiendeler, og av kortsiktig gjeld, som leverandørgjeld og andre kortsiktige lån.

Hva forteller arbeidskapital?

Arbeidskapital forteller hvor mye penger selskaper trenger for å finansiere sine daglige driftsaktiviteter. Raske endringer og store variasjoner, for lite eller for stor arbeidskapital kan indikere ineffektiv arbeidskapitalstyring, at selskapet er i endring eller finansiell trøbbel.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂