Når er det lurt å selge aksjer? 5 grunner til å selge og ta profitt

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Et vanlig spørsmål som investorer må ta stilling til, er når det er lurt å selge aksjer. Selger du for sent kan du tape tusenvis av kroner, men selger du for tidlig kan du også gå glipp av tusenvis av kroner!

Derfor er dette et mye viktigere spørsmål enn mange tenker seg. De beste vet hvor lenge de skal holde en aksje og når det er lurt å selge, for å maksimere profitt.

Når er det lurt å selge aksjer?

Kunsten i å selge aksjer

Her må du finne deg til rette med at markedet lever sitt eget liv. Klare svar på om du har tatt en riktig avgjørelse dukker ikke opp på kort sikt – om aksjen stiger 5% etter du har solgt betyr ikke nødvendigvis at du har gjort en feil. Det tar gjerne litt tid før valget kan bedømmes sett fra perspektivet til en investor.

Som du nå skal se, så finnes det flere grunner til å selge en aksje. I denne artikkelen lærer du de 5 viktigste grunnene til å selge, og til slutt viser jeg deg et nyttig investeringsverktøy som gjør dette enklere og hvordan du kan bruke glidende stop-loss til å ikke gå glipp av oppgang.

Howard marks om når det er lurt å selge aksjer.

1: Selg hvis du har gjort en feil

Du må ikke nøle om du oppdager en feil i analysen din. Du kan ha oversett nøkkelinformasjon, gått glipp av en vesentlig kunngjøring eller misforstått en viktig sammenheng. I de tilfellene må du ta stilling til feilen; om det snur investeringstesen opp ned må du være iskald og selge aksjen. Uansett om den er noen prosent opp eller ned.

Balansen mellom å være sikker på investeringen og være åpen for å kunne ta feil er vanskelig. Møt ny informasjon med åpenhet og innse når du kan ha tatt feil.

Flinke mennesker har en utrolige evne til å ta tap tidlig, og innrømme feil tidlig. Jeg har opplevd venner av meg som har investert hundretalls av millioner kroner i et selskap, og ment at dette er noe de skal tjene mye penger på. To dager etterpå har de solgt alt sammen med 10-15 millioner i tap. Siden det kom opp et nytt argument som de mener forandrer hele konklusjonen deres. De snur fort. Også stiller de seg selv spørsmål om igjen og om igjen om hvorfor det er feil. Og til slutt tar de beslutning, og de er raske når de først snur.

Øystein Stray Spetalen

2: Selg når situasjonen endrer seg

Aksjemarkedet er i konstant endring. Det innebærer at en investeringstese også kan endre karakter. En tese som for 3 måneder siden var solid kan plutselig stå på vaklende grunn.

Ledelsen kan ha tatt en ny strategisk retning, et nytt revolusjonerende og konkurrerende produkt har dukket opp eller markedsklimaet kan ha endret seg fullstendig. Når situasjonen endres i vesentlig grad fra din opprinnelige investeringstese, og den faller sammen, bør du være klar for å selge aksjen.

Ledelsen beslutter å endre forretningsmodell er det på tide å selge aksjene sine?
Ledelsen beslutter å endre forretningsmodell

Pass på. Når du vurderer om situasjonen har endret seg i vesentlig grad kan det være lett å bli revet med. Se for deg at det har kommet et nytt produkt på markedet. Produktet er direkte konkurrent med selskapet du følger sitt, og det ser ut som det vil vende opp ned på bransjen. Mediene, og kommentarer på sosiale medier, har en tendens til å krisemaksimere og bruke sterke ord i slike situasjoner. I stormens øye kan det virke håpløst for selskapet ditt og alt er tapt. Det er tilsynelatende “åpenbart” at det vil tape mot det nye produktet.

Så godt det lar seg gjøre må du holde hode kaldt og være så rasjonell som mulig – lettere sagt enn gjort. Når situasjonen endrer seg må du ta stilling til den nye virkeligheten, endrer den investeringstesen til det verre bør du selge aksjen.

3: Selg når alternativet er bedre

La oss si du har en portefølje med 12 aksjer. Du har valgt å investere 50% i dine to beste investeringsideer. De du har størst tro på og som utviser høyest avkastningspotensial i forhold til risiko. 40% fordeler du på de 4 neste aksjene du har tro på og 10% på de gjenværende 6 aksjene.

Aksje A25%
Aksje B25%
Aksje C10%
Aksje D10%
Aksje E10%
Aksje F10%
Aksje G1,67%
Aksje H1,67%
Aksje I1,67%
Aksje J1,67%
Aksje K1,67%
Aksje L1,67%

Du har tro på alle aksjene i porteføljen, ellers ville du ikke tatt de inn, men du satser mest på de du virkelig har troen på.

La oss nå si at Aksje G faller 20% fordi en toppleder selger aksjer. Det sender markedet ut i panikk, hvorfor velger hun å selge aksjene?! Hva vet hun som ikke vi vet?! Som den intelligente investoren du er, er du klar over at dette aksjesalget har med formueskatten å gjøre. Hun gjør dette hvert år. Hun har verken mistet troen på selskapet eller ser vanskelige markedsforhold i sikte. Hun skal rett og slett bare betale skatt.

Nå har plutselig avkastningspotensialet i forhold til risiko endret seg for Aksje G (ingen ting har endret seg bortsett fra at aksjene er billigere), men du har ikke penger tilgjengelig for kjøp. Derfor selger du store deler beholdningen din i Aksje D, som du vurderer til at har det laveste avkastningspotensialet i forhold til risiko for aksjene A til F.

Siden et bedre alternativ dukket opp valgt du å selge aksjer.

4: Selg når du trenger penger om kort tid

Et bedre alternativ trenger ikke bare gjelde investeringsmessig. Vet du at det komme store utgifter i nær fremtid – og du ikke har eller vil få penger på andre måter, som kjøp av din første bolig, et bryllup eller penger til utdannelse, kan det være fornuftig å selge aksjer.

I disse tilfellene er det uhensiktsmessig å holde aksjen i håp om å skvise ut noen prosentpoeng til. Består du ikke nattsøvn-testen, altså at du er såpass urolig for hva som skjer med aksjen at du ikke sover godt, er tiden inne for å selge.

5: Selg når du vil rebalansere porteføljen

Nå selger du ikke en aksje fordi avkastningspotensialet i forhold til risiko har endret seg, men fordi du skal opprettholde en bestemt risikoprofil.

Det finnes i hovedsak to rebalanseringsstrategier. I eksempelet over var det en grense som avgjorde når rebalanseringen skulle gjennomføres. En annen er tidsbestemt rebalansering, for eksempel kan du foreta en årlig rebalansering til ønsket nivå.

Lag en investeringstese

Det er mange grunner til å kjøpe en aksje. Noen kan kjøpe en aksje fordi de mener selskapet er verdt mer, noen kjøper en aksje for å ri en trend og noen kjøper en aksje fordi de forventer at selskapet skal vokse raskt fremover. Og hvor lenge burde du holde på aksjer før du selger?

Skriv ned investeringstesen

Når du skal kjøpe en aksje er det derfor utrolig lurt å skrive ned investeringstesen og tenke godt gjennom årsaken til at du investerer. Når du vet hvorfor du kjøper en aksje, er det enklere å vite hvor lenge du burde holde aksjen og når du skal selge den.

Fordeler:

  • Ideen blir tydelig og konkret
  • Du får oversikt og ting du har oversett eller undervurdert kan komme frem
  • Gjør det enklere å analysere investeringen senere
  • Kan dele den og få innspill
  • Gjør det enklere å følge opp investeringen underveis

Tips for når du velger å selge

Når du selger en aksje er det mulig at den skyter fart. Typisk, tenker du. Akkurat når jeg har solgt så øker aksjekursen med 25% de neste månedene.

Som nevnt innledningsvis lever aksjemarkedet sitt eget liv, så det at aksjen stiger etter du har solgt betyr ikke at salgsavgjørelsen var feil. Det tar tid før man kan bedømme dette, sett fra en investor sine øyne.

For å gi deg selv muligheten til å bli med på oppgangen etter du har valgt å selge en aksje, kan du bruke en glidende stop-loss ordre.

Hva er glidende stop-loss?

En glidende stop-loss er en dynamisk salgsordre som i hovedsak brukes av tradere som et risikohåndteringsverktøy. Det er en ordre hvor du spesifiserer trigger-vilkår og pris. Når den trigges legges salgsordren ut til prisen du har satt.

Du spesifiserer hvor mange % kursen skal falle fra høyeste pris før ordren blir trigget, antall aksjer og hvor mange % under triggerprisen aksjene skal selges for.

Eksempel.

Du eier 200 aksjer som du har kjøpt til 100 kr per stykk. Du legger inn en glidende stop-loss ordre med følgende betingelser:

Hvis kursen faller 10 % fra høyeste kurs i markedet, legges en salgsordre på 200 aksjer til 5% under triggerprisen.

Når du legger inn denne ordren er stop-loss 90 kr (10% ned fra 100). Hvis kursen stiger til 105 flyttes stop-loss ordren opp til 94,50 kr (justeres forløpende). Faller deretter kursen til 98 kr er fortsatt stop-loss ordren på 94,50 kr. Hvis kursen nå faller til 94,50 kr trigges stop-loss ordren. En salgsordre legges automatisk ut for 200 aksjer til 89,78 kr (5% under 94,50 kr).

Bruk av glidende stop loss når investoren skal selge aksjer
Glidende stop-loss

I dette tilfellet er maksimum potensielt tap 10 % fra dagens kurs og du får muligheten til å bli med på oppgang.

Stop loss er ingen garanti

Du er ikke garantert å få solgt aksjene med en stop-loss ordre. Du må ikke glemme at dette er en salgsordre som blir lagt ut når kursen treffer triggerprisen. Deretter blir den solgt for en pris du satt eller beste pris i markedet.

Det er ingen garanti for at noen kjøper aksjene dine til prisen du ønsker.

Det finnes scenarioer hvor aksjer faller brått. Aksjekursen kan gå fra 100 kr ned til 85 kr over natten. Det kan skje ved svært negative nyheter som ingen forventer.

Ice Group ASA er et eksempel.

Viser at stop loss ikke er en garanti ved salg av aksjer
ICE Group meldte om at gjeld skal konverteres

Vanlige spørsmål om å selge aksjer

Hvor mye koster det å selge aksjer?

Det koster vanligvis mellom 0 – 100 kr å selge aksjer. Prisen varierer hos ulike nettmeglere.

Hvor mye må man skatte ved salg av aksjer?

Skatt på aksjer for inntektsåret 2023 er 37,8 %. Om du eier aksjer i en aksjesparekonto trenger du ikke betale skatt før du avslutter aksjekontoen. Gjennom en aksje- og fondskonto må du betale skatt forløpende.

Hvor lang tid tar det å selge en aksje?

I børsens åpningstid tar det vanligvis noen sekunder fra du legger ut en salgsordre til den blir gjennomført.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer