5 grunner til at en aksje stiger (med eksempler og tips)

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Når man starter med aksjer er det gjerne én ting man vil ha svar på, hva får en aksje til å stige? Jeg husker i hvert fall at jeg lurte veldig på dette spørsmålet.

Dette er et av de mest fundamentale spørsmålene i investeringens verden. I denne artikkelen skal vi utforske 5 grunner til at en aksje stiger i pris. Når du forstår de underliggende årsakene til at en aksje kan stige, vil du bli i bedre stand til å vurdere potensielle investeringer.

Aksjens tilbud og etterspørsel

Dette betyr ikke at aksjekursen vil stoppe å bevege seg når det er likevekt mellom kjøpere og selgere. I et marked som på Oslo Børs vil de fleste aksjer være som en sprettball. Hele tiden gå litt opp og litt ned. Først når det er et overtall av kjøpere, vil aksjen stige til høyere nivåer. Og når det er et overtall av selgere, vil aksjen falle til lavere nivåer.

Tilbud og etterspørsel etter en aksje er greit nok det, men for å virkelig forstå hva som får en aksje til å stige (eller falle), er vi nødt til å utforske de underliggende årsakene til at flere ønsker å kjøpe (eller selge) en aksje.

5 grunner til at en aksje stiger

  • Mikroøkonomiske årsaker
  • Makroøkonomiske årsaker
  • Markedstrender
  • Eksogene årsaker
  • Tekniske årsaker

La oss gå grundig gjennom disse 5 grunnene til at en aksje stiger i pris.

Mikroøkonomiske årsaker

Mikroøkonomiske årsaker handler om de selskapsspesifikke forholdene som påvirker aksjekursen. Det kan være økonomiske beslutninger om produktutvikling, strategiske partnere og ekspansjon til nye markeder.

For eksempel kan lanseringen av et nytt produkt som forventes å ha høy etterspørsel føre til at aksjekursen stiger, ettersom investorer ser potensialet for økte inntekter. På samme måte kan en vellykket ekspansjon inn i nye markeder øke forventningene til fremtidig vekst og lønnsomhet.

Makroøkonomiske årsaker

Makroøkonomiske årsaker handler om de overordnede markedsforholdene som påvirker aksjekursen. I motsetning til mikroøkonomiske årsaker, så påvirker endringer i markedsforhold alle selskapene i et marked.

Markedstrender

I finans er markedstrend retningen i den økonomiske utviklingen.

AI er en markedstrend. Fornybar energi er en markedstrend. Elektriske biler er en markedstrend. Datasentre er en markedstrend. De får mye fokus, og kapital investeres inn i disse markedene. Når en markedstrend oppstår, vil etterspørselen etter aksjer som påvirkes av trenden øke, og aksjeprisene stige.

En markedstrend kan vare i en kort periode eller i mange år. Vi kan dele de inn i tre typer:

Sekundær trend: En sekundær trend er en kort utvikling, og varer i noen uker til måneder. Den kommer fra endringer i markedssentimentet (den generelle stemningen blant investorer om fremtidsutsiktene). Denne trenden går motsatt av den primære trenden.

Primær trend: En primær trend er den mellom-lange utviklingen, og varer i flere måneder til flere år. Den kommer fra endringer i forretningssyklusen eller makroøkonomiske årsaker.

Sekulær trend: En sekulær trend er den langsiktige underliggende utviklingen, og varer i flere år til noen tiår. Den kommer fra blant annet demografiske, teknologiske og økonomiske endringer. For eksempel er urbanisering og elektrifisering sekulære trender.

Globalisering er en sekulær trend, men primærtrenden kan sies å være deglobalisering. Økt proteksjonisme, fokus på nasjonal selvforsyning og mindre internasjonal handel som følge av politisk uro har ført til at globaliseringen har blitt satt på vent. Dette er den “nye normalen”, som blant annet har ført til et oppsving for våpenprodusenter, bare ta en titt på Kongsberg Gruppen:

Som investor kan det være enklere å seile med vinden.

Eksogene årsaker

I samfunnsforskning sier vi at en variabel er eksogen når den ikke er påvirket av noen av de andre variablene i en forklaringsmodell. Eksogene variabler ses gjerne som «eksterne sjokk», som oppstår som følge av helt andre ting enn variablene vi er interessert i.

Sirianna Dahlum

Dette kan føre til store svingninger i markedssentimentet og økonomisk aktivitet (både positivt og negativt).

Det har oppstått flere uventede hendelser opp igjennom finanshistorien, men det er kanskje mest nærliggende å dra frem pandemien i 2019/2020 som et eksempel.

Ut av det blå sto vi i full krise. Næringslivet ble bekmørkt, og det var knyttet stor usikkerhet til de økonomiske fremtidsutsiktene. Dette førte til et sterkt salgspress og et dramatisk fall i aksjeverdier.

Her er prisen på fondsandeler i Vanguard S&P 500 ETF, som gjenspeiler utviklingen til aksjeindeksen S&P 500. Den består av de 500 største selskapene i amerika. I mars 2020 falt den kraftig.

Tekniske årsaker

Tekniske årsaker er kjøp og salg av aksjer som primært er drevet av faktorer som ikke er knyttet til selskapets fundamentale verdier. Disse årsakene kan skape svingninger, til tross for at selskapets økonomiske tilstand eller fremtidsutsikter ikke nødvendigvis har endret seg.

Selskaper tilbyr ofte aksjeprogrammer til sine ansatte og ledelse, hvor de kan kjøpe aksjer til en rabattert pris eller som en del av kompensasjonen. Når disse aksjene blir tilgjengelige for salg, kan det øke tilbudet.

Trading og høyfrekvenshandel kan også føre til at aksjer stiger og faller, uten at det har noe med selskapet å gjøre.

Forventninger er alt

Som du sikkert forstår nå, det er mange ting som får en aksje til å stige. Det er alt som påvirker selskapets økonomiske fremtidsutsikter, men det kan også være tekniske årsaker som ikke har noe med de fundamentale forholdene å gjøre.

En siste ting jeg vil at du skal gå videre med, er at forventninger er alt. Når forventningene til aksjens fremtidspotensial endres, så vil du se at aksjen justerer seg. Michael Mauboussin uttrykte dette elegant når han sa, “The goal is not to pick the winner of the race but rather the horse that has odds that are mispriced relative to its likelihood of winning.

Poenget hans er at når du skal finne gode investeringer, må du vurdere hva som allerede er priset inn (markedets forventninger til aksjen), og sammenligne det med hva som faktisk vil forekomme. Forventninger om blant annet selskapets inntjeningsevne, lønnsomhet, risiko og vekst. Dette er ikke lett, og de som påstår det bør du holde deg unna.

Jeg håper du nå har en bedre forståelse for hva som får aksjer til å stige!

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer