Hva er rebalansering: Forklaring, Strategi, Tips

Rebalansering er en metode for å justere forventet avkastning og risiko i en investeringsportefølje til et ønskelig nivå.

Hva er rebalansering?
Rebalansering

Rebalansering og risikonivå

I de siste årene har du bygget deg opp en aksjeportefølje med 10 aksjer. I din investeringsplan har du fastsatt at du skal allokere 40% av kapitalen til de to aksjene (20% på hver) du har størst overbevisning om. Resterende kapital skal fordeles på de 8 andre (7,5% på hver).

Du har vurdert at dette gir deg en optimal balanse mellom forventet avkastning og risikonivå som passer din risikoprofil.

Spol frem 6 måneder. En av dine favoritter, la oss kalle den “Aksje 1”, har økt med 200%. De andre aksjene har samtidig stått stille. Dermed står Aksje 1 for 43% av porteføljen! Opp fra 20% tidligere.

Dette innebærer at porteføljens risikonivå har endret seg vesentlig. Nå vil utviklingen videre i større grad avhenge av den ene aksjen.

Endret risikonivå i en portefølje med aksjer
Endret risikonivå

Her kommer rebalansering inn i bilde. Nå som porteføljens risikonivå er utenfor din risikoprofil kan du rebalansere porteføljen for å komme tilbake til ønsket nivå.

Hvordan rebalansere en portefølje

Her er samme portefølje som tidligere, forskjellen er at jeg har lagt inn kronebeløpet i kakediagrammet. Her kommer det tydeligere frem hva som har skjedd. Aksje A har økt med 40 000 kr totalverdien til porteføljen er 140 000 kr.

Rebalansering av en aksjeportefølje
Rebalansere portefølje

For å rebalansere dette til det opprinnelige risikonivået må du selge en del av aksjene i Aksje A og reinvestere det i Aksje B – K. Husk at ønsket risikonivå er 40% av kapitalen til de to aksjene (20% på hver) du har størst overbevisning om. Resterende kapital skal fordeles på de 8 andre (7,5% på hver). Med andre ord må du selge aksjer verdt 32 000 kroner sånn at Aksje A utgjør 20% av porteføljen som nå er verdt 140 000 kr (32 000 / 140 000 = 20%).

Jeg har lagt inn dette i excelmodellen.

Rebalanseringsverktøy for aksjeportefølje
Rebalanseringsverktøy

Verktøyet gir beskjed om å selge 267 aksjer i selskapet Aksje A og kjøpe andre aksjer i porteføljen for tilsvarende beløp. Dette fører til at Aksje A og B utgjør 20% av porteføljen og Aksje C-K utgjør 7,5% igjen.

Rebalanseringsstrategi

Det er i hovedsak to rebalanseringsstrategier.

En vanlig rebalanseringsstrategi er å fastsette en grense, akkurat som Oljefondet har gjort med andel aksjer i porteføljen. For eksempel kan du lage en regel som sier at når aksjen sin vekt av hele porteføljen utgjør +/- 50% fra ønsket vekt rebalanseres den (dette gjorde jeg over).

FORMEL FOR GRENSEVERDI
Grense = vekt * (1 + endring)

Her lager jeg disse grensene for porteføljen over.

UTREGNING AV GRENSEVERDIER
Øvre grense = 20% * (1+50%) = 30 %
Nedre grense = 20% * (1-50%) = 10 %
Øvre grense = 7,5% * (1+50%) = 11,25 %
Nedre grense = 7,5% * (1-50%) = 3,75 %

Det gir disse rebalanseringsgrensene:

AksjeØnsket vektNedre grenseØvre grense
A-B20%10 %30 %
C-K7,5%3,75%11,25%

Tidsbestemt rebalansering

Et annet alternativ er å ha en tidsbestemt rebalansering.

Du kan for eksempel rebalansere årlig (eller et annet valgt tidsintervall). Når det er på tide å rebalansere undersøker du om noen av aksjene er utenfor valgt grense, eller du kan rebalansere uavhengig av vekten på tidspunktet.

Oppsummert

Rebalansering er en metode for å justere forventet avkastning og risiko i en investeringsportefølje til et ønskelig nivå. Profesjonelle investorer foretar en rebalansering for å oppnå ønsket risikoprofil på investeringsporteføljen. Det er vanlig å fastsette grenser og rebalansere når eksponeringen går over eller under en grense.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂