Tåler du høy risiko: En guide til å forstå din evne til ta risiko

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Å forstå din evne til å ta risiko er avgjørende for å ta fornuftige investeringsvalg, og dermed lykkes som investor. Hvis du tar mer risiko enn du tåler, vil investeringen ende i vasken selvom du fant en god investering objektivt sett.

Din evne til å ta risiko kommer an på to ting:

 1. Din risikotoleranse
 2. Din risikokapasitet

Kombinasjonen av disse avgjør om du tåler høy risiko.

I denne guiden vil du lære forskjellen på de og hvordan du kan vurdere din egen evne til å ta risiko.

La oss starte med å se om du har høy risikotoleranse.

Hva er din risikotoleranse

Hva er risikotoleranse
Risikotoleranse

Risikotoleranse handler om hvor godt du mentalt håndterer usikkerhet. Med andre ord, hvor komfortabel du er med risiko.

Når du investerer i aksjer, vil du oppleve store svingninger, mange meninger og dramatiske nyhetsoverskrifter. Det vil være usikkerhet knyttet til selskapet og markedet som helhet.

La oss si to personer investerer i den samme aksjen. De har den samme økonomien og livsstilen, den eneste forskjellen er risikotoleransen.

Personen som har lav risikotoleranse vil ha en tendens til å bli nervøs, urolig og slite med nattesøvnen når aksjen svinger eller det dukker opp uventede nyheter. Følelsene er i høyspenn. Personen med høy risikotoleranse tar det derimot med ro og sover som en baby.

Så hvordan vet du hvem av de du er?

Vurder risikotoleransen din

Din risikotoleranse baserer seg på flere ting:

 • Tidligere oppevelser
 • Kunnskap og erfaring
 • Finansielle mål
 • Temperament
 • Personlighet

Har du tidligere tapt penger på dramatisk vis, kan du ha en tendens til å kaste kortene raskere når ting butter imot. Brent barn skyr ilden, som det så fint blir uttrykt. Er du nevrotisk og/eller har en svak evne til å kontrollere egne impulser, kan du ha en tendens til å bli stresset.

Har du et sterkt kunnskapsgrunnlag og mange års erfaring, vil du være mer komfortabel og rolig. Har du en stoisk personlighet vil du håndtere usikkerhet bedre.

Alle har en eller annen grad av risikotoleranse. Det er ikke sikkert du blir nervøs når aksjen svinger, men andres meninger kan skape usikkerhet.

Her har du noen spørsmål du kan vurdere:

 • Blir du urolig når en aksje faller?
 • Blir du stresset av andres motstridende meninger?
 • Er du nervøs for å ta feil?
 • Har du en nevrotisk personlighet?
 • Blir du rystet når ting ikke går etter planen?

Svarte du nei på alle kan vi anta at du har høy risikotoleranse.

Din risikotoleranse vil være mer åpenbar når du har investert i noen aksjer og testet grensene dine.

Hva er din risikokapasitet

Hva er risikokapasitet
Risikokapasitet

Risikokapasitet handler om hvor mye risiko du kan påta deg sett fra sitt finansielle ståsted.

Er du ung, har oppsparte midler og god dekning av vanlige kostnader, har du høy risikokapasitet. Går investeringen feil vei, påvirker ikke det ditt daglige liv. Er du pensjonist og sliter med å dekke kostnadene dine, har du lav risikokapasitet. Går investeringen feil vei sitter du i saksa.

Det handler om hvor mye du har råd til å tape. Har du ikke råd til å tape noe som helst har du ingen risikokapasitet. Personlig økononomi er den avgjørende faktoren.

Vurder risikokapasiteten din

Din risikokapasitet baserer seg på flere ting:

 • Ditt inntektsnivå
 • Din formue
 • Gjeldsnivå
 • Investeringshorisont
 • Bufferkonto

Jo mer avhengig du er av pengene som investeres, jo lavere risikokapasitet har du.

Investeringshorisonten har også noe å si. La oss si to personer skal investere.

Per er 30 år og har god økonomi, han har ikke hastverk eller noen umiddelbare behov med pengene – med andre ord en lang tidshorisont. Svein er 80 år og har også god økonomi, men han har derimot behov for pengene innen 12 måneder. Siden markedet er uforutsigbart, spesielt på kort sikt, så fører det til at Svein ikke har risikokapasitet. Han er avhengig av at markedet ikke faller.

Her har du noen spørsmål du kan vurdere:

 • Vil jeg havne i økonomisk trøbbel hvis investeringen går dårlig?
 • Har jeg noen store utgifter som kommer som jeg ikke har penger til?
 • Mangler jeg penger til uforutsette hendelser?
 • Er jeg avhengig av at investeringen går bra?

Svarer du nei på alle kan vi anta at du har høy risikokapasitet.

Din risikokapasitet vil være åpenbar hvis du har kontroll på din personlige økonomi og livssituasjon. Er du flink til å planlegge og se fremtidige utgifter, vil du ha bedre forståelse for din kapasitet til å ta risiko.

Risikomatrise: Hvor mye risiko kan du ta

Nå har du forhåpentligvis bedre forståelse for risiko og hvilke faktorer som avgjør om du kan ta det.

Du kan plasseres i en risikomatrise. Det vil gi deg bedre forståelse for hva slags risiko du kan ta og hva du eventuelt bør fokusere på for å lykkes.

Investorer og risiko
Risikomatrise: Investorer og risiko

Høy risikotoleranse, høy risikokapasitet

Du er godt rustet til å håndtere risiko. Du vil typisk ha mye kunnskap og erfaring med aksjer, og ha riktig personlighet og temperament til å håndtere usikkerheten i markedet. I tillegg har du stålkontroll på din personlig økonomi og livssituasjon.

Du er komfortabel med en svært konsentrert portefølje av enkeltaksjer. Du er både anlagt og i en posisjon til å ta egne dristige investeringsvalg.

Høy risikotoleranse, lav risikokapasitet

Du er godt anlagt til å ta risiko, men din økonomiske situasjon gjør det allikevel krevende å ta risiko. Du er avhengig av at det går bra.

Du vil typisk ha mye kunnskap og erfaring med aksjer, og ha riktig personlighet og temperament til å håndtere usikkerheten i markedet. Problemet er at du ikke har råd til å tape penger. Du bør derfor fokusere på din personlige økonomi og unngå dristige investeringsvalg.

Lav risikotoleranse, høy risikokapasitet

Du er ikke komfortabel med å ta risiko, men du har stålkontroll på din personlige økonomi og livssituasjon.

Du vil typisk mangle kunnskap og erfaring eller rett og slett ha en personlighet som gjør det vanskelig å håndtere usikkerhet. Du bør derfor la andre investere for deg eller sette opp langsiktig månedlig sparing i et indeksfond, og bruke minst mulig tid på å følge med.

For å lykkes i markedet er nøkkelen å være minst mulig aktiv.

Lav risikotoleranse, lav risikokapasitet

Du er ikke komfortabel med å ta risiko og din økonomiske situasjon gjør at du er avhengig av at det går bra.

Du vil typisk mangle kunnskap og erfaring og ha en personlighet som ikke takler usikkerhet. I tillegg har du ikke råd til å tape pengene du investerer.

Er dette deg bør du holde deg unna aksjer og investeringer. Hvis du fortsatt er interessert i markedet, er det best å fokusere på å forbedre din personlige økonomi, og deretter kunnskap og så senere erfaringer når de andre tingene er på plass. Rett og slett gå gradene.

Til slutt

Risiko er et skummelt dyr. Du klarer bare å temme det hvis du har god forståelse for din evne til å ta risiko. De som kommer uforbredt vil som regel brenne seg på en eller annen måte.

Håper du fant denne guiden nyttig!

Hvordan vurderer du deg selv? Kjenner du noen som kan ha godt av å lese dette, så del den gjerne videre.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer