Hvordan bygge conviction som en proff (og få bedre avkastning)

Hva er conviction på en investering

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Hva er conviction

Å ha “conviction” som investor betyr å ha en sterk tro og tillit til dine investeringsvalg. Dette innebærer at du, etter grundig analyse og gode beslutninger, er overbevist om at en bestemt investering – som en aksje eller et fond – vil prestere godt over tid.

Det handler om å ha selvtillit til din investeringsstrategi og holde fast ved dine beslutninger i møte med markedssvingninger, uro og motstridende meninger. Har du conviction lar du deg ikke rive med av siste nytt, men fokuserer heller på den langsiktige verdien og potensialet i dine investeringer.

Conviction er en avgjørende suksessfaktor for en investor i et marked styrt av frykt og grådighet.

 • Du vil ta færre impulsive valg
 • Du er bedre forberedt til å utnytte muligheter i markedet
 • Du sover bedre
 • Du står i mot flokkmentalitet

Men det er noen dyre fallgruver du må unngå.

Den tynne linjen mellom conviction og overmot

Først og fremst, ikke bli en fanatiker. En fanatiker er en person som med sterk overbevisning forsvarer et synspunkt med blind og ensidig tro. For det andre, ikke tro at du ikke kan ta feil. Overmot og ego er to dødssynder i markedet.

En god investor tilpasser seg i møte med ny og overbevisende informasjon. Og dette er bare mulig om du har gjort hjemmeleksen din, og dermed tolker informasjon riktig.

Flinke mennesker har en utrolige evne til å ta tap tidlig, og innrømme feil tidlig. Jeg har opplevd venner av meg som har investert hundretalls av millioner kroner i et selskap, og ment at dette er noe de skal tjene mye penger på. To dager etterpå har de solgt alt sammen med 10-15 millioner i tap. Siden det kom opp et nytt argument som de mener forandrer hele konklusjonen deres. De snur fort. Også stiller de seg selv spørsmål om igjen og om igjen om hvorfor det er feil. Og til slutt tar de beslutning, og de er raske når de først snur.

Øystein Spetalen

Med dette i bakhodet, slik bygger du conviction:

Slik bygger du conviction som en proff

Tro og tillit til et investeringsvalg kommer fra grundig analysearbeid og en god beslutningsprosess.

Du får ikke conviction ved å kopiere andre.

You can borrow someone else’s stock ideas but you can’t borrow their conviction. True conviction can only be obtained by trusting your own research over that of others. Do the work so you know when to sell. Do the work so you can hold. Do the work so you can stand alone.

Ian Cassel

Grundig analyse

Tenk deg at en investering er som å vedde på en hest i et hesteløp.

Noen velger sin hest basert på tidligere prestasjoner alene eller tips fra andre, som tilsvarer å investere i aksjer som nylig har gjort det bra eller på grunn av tips på sosiale medier, uten å forstå hvorfor. De kan vinne løp, men de er også sårbare for uventede endringer i blant annet baneforholdene, skader, vær og sykdom (markedsvolatilitet).

Andre bruker tid på å forstå hestens styrker og svakheter, treningsregime, og til og med temperament. De observerer hvordan hesten responderer under ulike forhold og vurderer potensialet over tid, ikke bare basert på de siste løpene. Dette tilsvarer investorer som dykker dypere inn i selskapers fundamentale forhold, ledelse, markedsposisjon, risiko og fremtidspotensial før de investerer.

Disse utvikler en sterkere tillit til sine valg, ikke bare fordi de har sett hesten prestere, men fordi de forstår hvorfor den har potensialet til å fortsette å prestere godt. Når de står overfor utfordringer, som et plutselig endret løp, er de bedre forberedt på å tilpasse seg og holde fast ved sine valg (og ikke holde fast ved sine valg), fordi deres beslutning var basert på en dypere forståelse, ikke bare overfladiske prestasjoner.

Slik er det også med investeringer. De som forstår sine investeringer fullt ut, er mer sannsynlig å forbli overbevist og engasjert over lengre tid, til tross for de uunngåelige oppturer og nedturer i markedet.

You just can’t copy other people’s insights. Sooner or later, the position turns against you. If you don’t have any insights into the business, when it goes from $100 to $50 you aren’t going to know if it will go back to $100 or $200

Li Lu

God beslutningsprosess

Kombiner en grundig analyse med en god beslutningsprosess, så ender du opp med sterk conviction.

En god beslutningsprosess involverer en systematisk tilnærming som hjelper deg å ta informerte og gjennomtenkte investeringsvalg. Her er noen gode verktøy du kan ta i bruk.

Investeringsplan:

En investeringsplan er en omfattende veiledning, eller et rammeverk, som skisserer dine mål, tidsramme, risikotoleranse og strategi.

Uten dette blir du et offer for haussing, dårlige aksjetips og andre som mener de har funnet den ultimate fremgangsmåten.

Investeringskriterier:

Investeringskriterier er retningslinjer eller et sett med standarder du bruker for å vurdere potensielle investeringsmuligheter.

Dette gir deg en strukturert tilnærming til investeringsvalg, noe som gjør prosessen mer effektiv og mindre basert på emosjonelle eller impulsive avgjørelser.

Investeringstese:

En investeringstese er en beskrivelse av investeringsideen din. Her skriver du ned hvorfor du mener det er en god investering, hva som kan gå feil og hva som må til for at det blir en god investering.

 • Ideen blir tydelig og konkret
 • Du får oversikt og ting du har oversett eller undervurdert kan komme frem
 • Gjør det enklere å analysere investeringsvalget ditt senere
 • Gjør det enklere å følge opp investeringen underveis
 • Kan dele den og få innspill fra andre

Red Team:

Red Team er en gruppe personer som utfordrer din investeringsidé, strategi, eller beslutning for å sikre at den er robust og godt gjennomtenkt. Hensikten er å identifisere potensielle svakheter, risikoer eller feil. Bruk venner og kollegaer, eller skriv om en investeringsidé på nettet og del på sosiale medier.

Et annen måte å gjøre dette på er å oppsøke de som har et motsatt syn på en investering. Dette hjelper deg også å motvirke den berømte bekreftelsestendensen – tendens til å favorisere, søke, tolke og huske informasjon på en måte som styrker egne forhåndsoppfatninger eller hypoteser.

Premorten-analyse:

Premortem-analyse er en teknikk for å identifisere potensielle årsaker til at et investeringsvalg går galt i fremtiden. Denne metoden innebærer en hypotetisk øvelse der du forestiller deg at en investering har feilet og jobber baklengs for å identifisere mulige årsaker til dette utfallet.

Unlike a typical critiquing session, in which project team members are asked what might go wrong, the premortem operates on the assumption that the “patient” has died, and so asks what did go wrong. The team members’ task is to generate plausible reasons for the project’s failure.

Gary Klein

En investering kan slå feil av en rekke ulike årsaker. Det er ting du vet og ikke vet, og ting du ikke vet du ikke vet.

Stålmann-argumentasjon:

Stålmann-argumentasjon er et begrep som brukes i diskusjoner og debatter. Det refererer til en praksis der en person bevisst og respektfullt presenterer et motargument på den sterkeste og mest overbevisende måten mulig.

Den sikrer at man faktisk diskuterer motpartens reelle synspunkter og argumenter, i stedet for en forenklet eller feilaktig versjon av dem.

 • Se på argumentene og identifiser de sterkeste
 • Forsøk å forstå motpartens argumenter i sin helhet

Dette tilnærmingen fremmer en dypere og mer genuin forståelse av motpartens standpunkter, og kan bidra til mer innsiktsfulle investeringsvalg.

Poenget med disse verktøyene er å gi deg en dypere forståelse for en investering. Dette vil fører til at du tar færre investeringsvalg, siden mange vil vise seg å ikke være så gode som først antatt. Men de du ender opp med å faktisk investere i, vil du ha mye større tillit til. Kvalitet over kvantitet.

Conviction er avgjørende for å lykkes som investor. Samtidig vil du også lære vesentlig raskere ved å bygge conviction, siden det krever at du virkelig setter deg inn i det du holder på med.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer