Hva er avskrivning? Alt du trenger å vite med eksempel

Innholdsfortegnelse

En avskrivning er en planlagt kostnadsføring av slitasje på driftsmidler i en regnskapsperioden. På engelsk heter det depreciation.

I følge regnskapsloven skal eiendeler “til varig eie eller bruk” avskrives. Siden disse driftsmidlene lever lenger enn én regnskapsperiode, blir det feil å kostnadsføre hele investering i en periode.

Derfor estimeres forventet levetid for driftsmidler og investeringskostnaden blir fordelt på levetiden. Det gir et bedre bilde av verdiskapningen.

La meg ta en eksempel.

Hvordan fungerer avskrivning?

Selskapet Digging ASA har landet en kontrakt for et entreprenørfirma og må investere i en gravermaskin.

I år 0 investerer de 1 000 000 kroner i en moderne gravermaskin.

Gravermaskin som avskrivningseksempel

Hvordan påvirker avskrivning resultatet?

Forventet levetid estimeres til 10 år. Digging ASA avskriver 10 % av investeringen hvert år. I resultatrapporten regnskapsføres dermed en avskrivning på 100 000 kr årlig.

Slik vil det se ut:

ÅrKontantstrømResultat
0-1 000 000 kroner
10-100 000 kroner
20-100 000 kroner
30-100 000 kroner
40-100 000 kroner
50-100 000 kroner

Selve betalingen for driftsmidlet skjer i år 0 og kommer frem i kontantstrømrapporten.

Hva med immaterielle eiendeler?

Avskrivninger skjer også på immaterielle eiendeler, men da kalles de amortiseringer. På engelsk heter det amortization.

Immateriell eiendel: Eiendeler i selskapet som ikke er fysiske. Det er blant annet varemerket, forskning og utvikling, et forretningsnavn og patenter.

Derav navnet Earnings before interest, taxation, depreciation and amortization.

Obs! Begrepet amortisering brukes også om nedbetaling av lån. Et selskap amortiserer lån, det vil si, de betaler ned avtalte avdrag.

Leieutgifter skal nå også avskrives

I regnskapet er det ikke lenger bare driftsmidler som blir avskrevet og havner under avksrivninger. Regnskapsstandarden IFRS 16 ble nylig innført og gjorde at leieutgifter ble kostnadsført som avskrivninger.

La oss se på et virkelig eksempel:

Europris sine avskrivninger i 2022

I regnskapet til Europris har de kostnadsført 611 millioner kr i avskrivninger.

Bildet av resultatrapporten med fokus på avskrivninger

Så hva er disse avskrivningene for? Note 12, 13 og 14 gir svaret.

Der kommer det frem følgende:

  • Amortisering av immaterielle eiendeler (software) = 30m
  • Avskrivning av driftsmidler (eiendom, bygninger, inventar) = 81m
  • Avskrivning av leieavtaler (bygninger, kjøretøy og inventar) = 499m

Hvordan beregne avskrivninger?

Et driftsmiddel blir enten avskrevet lineært (vanligst) eller ved bruk av saldometoden. Ved lineær avskrivning avkskrives det et like stort beløp hvert år, som i eksempelet over. Ved saldometoden avskrives det en fast prosentsats hvert år.

I notene får du som regel informasjon om hva slags forventet levetid de opererer med på eiendelene sine og hvor mye de har avskrevet allerede.

Her fra årsrapporten til PGS:

Viser avskrivning til PGS

Når de investerer i et skip avskrives investeringsbeløpet over 25 – 30 år.

Vanlige spørsmål om avskrivning

Er avskrivninger en kostnad?

Avskrivninger er en kostnad på lik linje med andre kostnader. Det er en planlagt kostnadsføring av slitasje på driftsmidler i en regnskapsperioden. Når et selskap investerer i et driftsmiddel må det avskrive investeringen over flere år.

Kan alle eiendeler avskrives?

Alle eiendeler kan ikke avskrives. Regnskapsloven sier at varer som er ment til “til varig eie eller bruk” kan skrives av.

Hvor mye kan man avskrive?

Det kommer an på levetid og avskrivningsmetode. Jo lenger levetid, jo mindre årlige avskrivninger siden investeringskostnaden fordeles ut over flere år. Et selskap kan velge en lineær avskrivning (lik avskrivning hvert år) eller saldometoden (en prosentsats hvert år).

Legg igjen en kommentar

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂