Hva er forskjellen på avskrivning og nedskrivning?

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Gode investorer er kjent med regnskapet. Det er der selskapets verdiskapning kommer til syne i sort og hvitt.

To vanlige regnskapsoppføringer er avskrivninger og nedskrivninger. I denne artikkelen lærer du forskjellen på de.

Her kommer det noen eksempler:

Hva menes med avskrivning?

Så hva er egentlig en avskrivning? En avskrivning er en planlagt kostnadsføring av slitasje på driftsmidler selskapet har brukt i regnskapsperioden. På engelsk heter det depreciation.

Hvis et selskap bruker en gravermaskin for å tjene penger, må de kostnadsføre slitasjen som skjer underveis. Dette gjøres ved å estimere forventet levetid for gravermaskinen og fordele investeringskostnaden på levetiden.

Hva menes med nedskrivning?

En nedskrivning er et uventet verdifall på en eiendel. På engelsk heter den write-down eller impairment cost.

Hvis en eiendel er bokført urealistisk høyt, vil det forekomme en nedskrivning til riktig verdi.

Eksempel 1:

Se for deg at et selskap kjøper et kontorbygg som er verdt 10 millioner kroner. 2 år senere havner samfunnet i en dyp krise. Området hvor kontorbygget ligger blir forlatt. Ingen tror den delen av byen vil reise seg igjen. Nå er ikke lenger kontorbygget verdt 10 millioner kroner, faktisk er det bare verdt 1 million.

Selskapet bestemmer seg for å nedskrive kontorbygget til riktig verdi.

Eksempel 2:

Et selskap kan ha brukt masse penger og tid på å utvikle et spill. På lansering viser det seg at ingen prøver det og det feiler totalt. De bestemmer seg for å nedskrive spillet i regnskapet til 0 kr.

Nedskrivninger er ikke positivt.

Nedskrivning på 106 millioner kroner

Borgestad ASA er et investeringsselskap med fokus på eiendom og industri. Selskapet eier og forvalter en portefølje med kommersielle eiendommer via etablerte datterselskap.

Virksomhetens mål er å utvikle og drive eiendommene på et holdbart og langsiktig vis, som skal gagne selskapets aksjonærer.

I 4. kvartal 2020 bestemte de seg for å nedskrive et kjøpesenter i Polen grunnet endrede markedsvilkår i forbindelse med pandemien.

De sendte ut et resultatvarsel i forkant av rapporten.

Nedskrivningene er et resultat av at endrede markedsvilkår som følge av utviklingen av Covid-19 på verdensbasis og spesifikt i Polen har bidratt til at avkastningskravet blant investorene har økt

Børsmelding fra Borgestad

Her er resultatvarselet:

Borgestad nedskrivning av eiendel
Borgestad nedskrivning av eiendel

Slik så det ut i resultatrapporten for året 2020:

Borgestad nedskrivning i rapport
Borgestad nedskrivning i rapport

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer