Hva er selskapsverdi (EV) – Alt du trenger å vite

Selskapsverdi er verdien av all finansiell kapital som er investert i et selskap. Investorer omtaler den som selskapets totale verdi. På engelsk betegnes selskapsverdi som enterprice value eller “EV”.

Den blir sett på som en teoretisk oppkjøpsverdi siden den som kjøper opp et selskap må ta over all finansiell kapital og forpliktelser.

I dette innlegget vil du lære hvordan du regner ut selskapsverdi med virkelige eksempler, og du vil lære om preferanseaksjer og minoritetsinteresser.

Hvordan regne ut selskapsverdi (formel)

FORMEL FOR SELSKAPSVERDI
Selskapsverdi = Markedsverdi + netto gjeld + minoritetsinteresse + preferanseaksjer
Netto gjeld = gjeld – kontanter

På nettet vil du vanligvis se en enkel variant av formelen for selskapsverdi.

Selskapsverdi (enkel) = Markedsverdi + netto gjeld

Hva er selskapsverdi (EV)?
Selskapsverdi

Se for deg at du skal kjøpe opp 100 % av et børsnotert selskap som heter Maskinlæring ASA.

  • Markedsverdi = 10 000 000 kr
  • Gjeld = 5 000 000 kr
  • Kontanter = 1 000 000 kr

Når du kjøper Maskinlæring ASA må du betale for aksjene i selskapet (markedsverdi) og du forplikter deg til å betale gjelden når den forfaller. Siden du også tar over pengene selskapet har i banken kan det trekkes fra.

UTREGNING AV SELSKAPSVERDI
Selskapsverdi = 10 00 000 + 5 000 000 – 1 000 000 = 14 000 000 kr

Når en potensiell oppkjøper ser på et overtakelsesmål brukes selskapsverdien som et mål på hva det koster.

Hva er minoritetsinteresser (non-controlling interest)

I skrivende stund eier Bouvet ASA 90,1% av Sesam IO AS. De resterende 9,9% er definert som ikke-kontrollerende interesse.

I Bouvet tilfelle – selvom de eier 90,1% av Sesam IO AS – vil 100% av inntektene, kostnadene og kontantstrømmen fra Sesam IO AS legges inn i Bouvet ASA sitt konsernregnskap.

Så for å sammenligne epler med epler legges verdien av minoritetsinteressen til i beregningen av selskapsverdien – siden en som kjøper opp et annet selskap også må betale for denne eierandelen.

Hva er preferanseaksjer og hvorfor må det medregnes

Det innebærer at når selskapet går bra så får de ikke mer utbytte, men hvis det går dårlig har de fortsatt krav på utbytte. Med andre ord er det lavere risiko i preferanseaksjer sammenlignet med ordinære aksjer.

Hva er preferanseaksjer
Kapitalstruktur

Selskapsverdien er en teoretisk oppkjøpsverdi, og fordi preferanseaksjer også må kjøpes under et oppkjøp, så legges de til. De er ikke en del av markedsverdien – som er prisen på alle utestående ordinære aksjer.

Orkla sin selskapsverdi i slutten av 2022

Orkla balanserapport

UTREGNING AV MARKEDSVERDI
997*72 = 71 784

UTREGNING AV SELSKAPSVERDI
71 784 + (17 654 + 19 861 – 1 502) + 1 470 = 109 267

Viser Orkla sin historiske markedsverdi og selskapsverdi
Orkla sin selskapsverdi i forhold til markedsverdi

Europris sin selskapsverdi i slutten av 2022

Ved årsslutt i 2022 hadde Europris 166,9 millioner ordinære aksjer utestående. Prisen per aksje var 68 kr – det gir en markedsverdi på 11,3 milliarder kroner. Europris hadde 5,9 milliarder kr i gjeld og 464 millioner kr i kontanter. I tillegg 322 millioner kr i minoritetsinteresse.

UTREGNING AV SELSKAPSVERDI
11 378 937 + 5 942 654 – 464 488 + 322 082 = 17 078 588

Her er Europris sin historiske selskapsverdi og markedsverdi:

Viser Europris sin historiske markedsverdi og selskapsverdi
Europris sin selskapsverdi i forhold til markedsverdi

Vanlige spørsmål om selskapsverdi (EV)

Hvordan beregnes ev?

EV beregnes ved å ta markedsverdi + netto gjeld + preferanseaksjer + minoritetsinteresser.

Hva er ev verdi?

EV verdi viser selskapets totale verdi og brukes særlig i forbindelse med oppkjøp – de som kjøper et selskap må ta over finansiell kapital.

Hvordan finne EV?

Du finner EV ved å ta markedsverdi + netto gjeld + preferanseaksjer + minoritetsinteresser.

Hva står EV?

EV står for Enterprice Value. På norsk kalles den Selskapsverdi. Den viser selskapets totale verdi og brukes særlig i forbindelse med oppkjøp – de som kjøper et selskap må ta over finansiell kapital.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂