Hva er selskapsverdi (EV) – Alt du trenger å vite

Innholdsfortegnelse

Selskapsverdi er verdien av all finansiell kapital som er investert i et selskap. Investorer omtaler den som selskapets totale verdi. På engelsk betegnes den som enterprice value eller “EV”.

Den blir sett på som en teoretisk oppkjøpsverdi – siden den som kjøper opp et selskap må ta over all finansiell kapital og forpliktelser.

I dette innlegget vil du lære hvordan du regner ut selskapsverdi med virkelige eksempler, og du vil lære om preferanseaksjer og minoritetsinteresser.

Innholdsfortegnelse

  Hvordan regne ut EV (formel)?

  På nettet vil du vanligvis se en enkel variant av EV.

  Selskapsverdi (enkel) = Markedsverdi + netto gjeld

  Netto gjeld = Gjeld – kontanter

  Problemet er at den utelukker preferanseaksjer og minoritetsinteresser – som også må medregnes for å komme frem til selskapsverdi.

  Grunnen er nok fordi de er små verdier sammenlignet med markedsverdien og netto gjeld – det har ikke så mye å si i det store og hele, og de er uvanlige – spesielt preferanseaksjer.

  Formel for selskapsverdi

  Fullstendig formel for å regne ut selskapsverdi:

  Selskapsverdi = Markedsverdi + netto gjeld + preferanseaksjer + minoritetsinteresse

  Her er en illustrasjon av delene:

  Viser hva selskapsverdi er

  Se for deg at du skal kjøpe opp 100 % av børsnoterte Maskinlæring ASA.

  • Markedsverdi = 10 000 000 kr
  • Gjeld = 5 000 000 kr
  • Kontanter = 1 000 000 kr

  Når du kjøper Maskinlæring ASA må du betale for aksjene i selskapet (markedsverdi) og du forplikter deg til å betale gjelden når den forfaller. Siden du også tar over pengene selskapet har i banken kan det trekkes fra.

  • Selskapsverdi = 10 00 000 + 5 000 000 – 1 000 000 = 14 000 000 kr

  Når en potensiell oppkjøper ser på et overtakelsesmål brukes selskapsverdien som et mål på hva det koster.

  Hva er preferanseaksjer og hvorfor må det medregnes

  Preferanseaksjer er en mellomting mellom ordinære aksjer og obligasjoner (gjeld). De har fortrinnsrett ved konkurs, salg av selskapet og utbytte over ordinære aksjer – men utbyttet er gjerne begrenset og forhåndsbestemt.

  Det innebærer at når selskapet går bra så får de ikke mer utbytte, men hvis det går dårlig har de fortsatt krav på utbytte. Med andre ord er det lavere risiko i preferanseaksjer sammenlignet med ordinære aksjer.

  Viser kapitalstukturen.

  Selskapsverdien er en teoretisk oppkjøpsverdi, og fordi preferanseaksjer også må kjøpes under et oppkjøp, så legges de til. De er ikke en del av markedsverdien – som er prisen på alle utestående ordinære aksjer.

  Hva er minoritetsinteresser (non-controlling interest)

  Minoritetsinteresser er den delen av egenkapitalen i et datterselskap som andre ikke-kontrollerende eiere eier – altså at de eier under 50%.

  I regnskapet til morselskapet vil 100% av inntekten, kostnadene og kontantstrømmen fra datterselskapet legges inn.

  Bouvet ASA eier 90,1% av Sesam IO AS. De resterende 9,9% er definert som ikke-kontrollerende interesse.

  I Bouvet tilfelle – selvom de eier 90,1% av Sesam IO AS – vil 100% av inntektene, kostnadene og kontantstrømmen fra Sesam IO AS legges inn i Bouvet ASA sitt regnskap (morselskapet).

  For å kunne sammenligne epler med epler legges derfor verdien av minoritetsinteressen til i beregningen av selskapsverdien.

  Orkla’s selskapsverdi

  Ved årsslutt i 2022 hadde Orkla ~997m utestående aksjer og prisen per aksje var 72 kr. Det hadde 17 654m i kortsiktig gjeld, 19 861m i langsiktig gjeld og 1502m i kontanter.

  I tillegg 1 470m i minoritetsinteresser.

  Utregning av Orkla sin selskapsverdi

  Tall i millioner.

  Markedsverdi = 997*72 = 71 784

  Selskapsverdi = 71 784 + 17 654 + 19 861 – 1 502 + 1 470 = 109 267

  Her er Orkla sin historiske selskapsverdi og markedsverdi:

  Orkla sin historiske selskapsverdi og markedsverdi sammenlignet.

  Europris’s selskapsverdi

  Ved årsslutt i 2022 hadde Europris 166,9 millioner ordinære aksjer utestående. Prisen per aksje var 68 – det gir en markedsverdi på 11,3 milliarder kroner.

  Europris hadde 5,9 milliarder i gjeld og 464 millioner i kontanter. I tillegg 322 millioner i minoritetsinteresse.

  Tall i tusen.

  Selskapsverdi = 11 378 937 + 5 942 654 – 464 488 + 322 082 = 17 078 588

  Her er Europris sin historiske selskapsverdi og markedsverdi:

  Orkla sin historiske selskapsverdi og markedsverdi sammenlignet.

  Vanlige spørsmål om selskapsverdi (EV)

  Hvordan beregnes ev?

  EV beregnes ved å ta markedsverdi + netto gjeld + preferanseaksjer + minoritetsinteresser.

  Hva er ev verdi?

  EV verdi viser selskapets totale verdi og brukes særlig i forbindelse med oppkjøp – de som kjøper et selskap må ta over finansiell kapital.

  Hvordan finne EV?

  Du finner EV ved å ta markedsverdi + netto gjeld + preferanseaksjer + minoritetsinteresser.

  Hva står EV?

  EV står for Enterprice Value. På norsk kalles den Selskapsverdi. Den viser selskapets totale verdi og brukes særlig i forbindelse med oppkjøp – de som kjøper et selskap må ta over finansiell kapital.

  Legg igjen en kommentar

  Ta kontakt med oss

  Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂