Hva er utbytteaksjer: Eksempel, formler, direkteavkastning

Utbytteaksjer er aksjer i selskaper som betaler regelmessig utbytte. Disse selskapene blir sett på som stabile og solide. Utbytte signaliserer at selskapet har en sterk økonomi og at ledelsen har positive forventninger til selskapets økonomiske fremtidsutsikter.

UTBYTTE
En utbetaling fra et selskap til sine aksjonærer, som regel tatt fra selskapets overskudd det foregående kvartalet eller året.

Utbytteaksjer

Hvilke aksjer er utbytteaksjer

Mange selskaper betaler utbytte uten at vi definerer de som utbytteaksjer. Opplever et selskap et spesielt bra år, eller de selger en verdifull eiendel, kan de velge å dele ut fortjenesten til aksjonærene. Dette gjør ikke selskapet om til en utbytteaksje.

For at en aksje skal bli definert som en utbytteaksje må være regelmessige utbetalinger som vi kan forvente fortsetter i lang tid.

Norske utbytteaksjer

I det norske markedet kan vi nevne Orkla, Yara, Mowi, Equinor og Olav Thon Eiendom. Dette er store selskaper med et godt feste i markedet. De har betalt utbytte i lang tid og defineres som utbytteaksjer.

Her er utbyttehistorikken til Orkla ASA.

Orkla utbyttehistorikk
Orkla utbyttehistorikk

Hvorfor betaler selskaper utbytte

Utbyttebetalinger er en måte for et selskap å dele overskuddslikviditet med eierne. Har selskapet mer enn nok penger til å holde hjulene i gang, er det ikke noe poeng å ha masse kontanter liggende.

OVERSKUDDSLIKVIDITET
Mer penger enn selskapet trenger til å dekke utgifter, investeringer og kapitalkrav.

Et selskap kan betale regelmessig utbytte av flere grunner.

Signalisere at selskapet går bra

Selskaper som betaler regelmessige utbytter signaliserer at de har en sterk og stabil økonomi, og at de har troen på fremtiden. Dette er lukrativt for investorer, som reagerer med å kjøpe og holde aksjene i selskapet. Klarer selskapet i tillegg å regelmessig øke utbytte, vil investorer tolke det positivt. Dette gir selskapet et kvalitetsmerke.

Ingen gode investeringsmuligheter

I mange tilfeller er det gunstig for investorer at pengene blir værende i selskapet hvis selskapet klarer å reinvestere overskuddet i profitable prosjekter. Et vekstselskap kan ha mange gode muligheter til å øke inntekten ytterligere.

Andre ganger så kan et selskap slite med å finne gode investeringsmuligheter. I disse tilfellene så har de valget mellom å spare pengene (øke kontantbeholdningen og ha pengene i høyrerente fond) eller dele det ut til eiere.

Hvorfor kjøpe utbytteaksjer

Som investor er det mange grunner til å like utbytte. Det er åpenbart hyggelig å få penger inn på konto uten noe ekstra arbeid. Dersom man reinvesterer utbytte i samme aksje vil det også gi større inntekter i fremtiden, så lenge selskapet fortsetter å betale utbytte og det fortsetter å gå bra.

Det er også slik at mange utbytteaksjer er stabile og har lavere svingninger enn markedet generelt. Nettopp fordi mange av disse aksjene er modne og solide selskaper. Dette gjør at utbytteaksjer også kan passe for investorer som ønsker seg mindre svingninger og mer stabil avkastning, selv om det selvfølgelig ikke finnes garantier i aksjemarkedet.

The beauty of dividends is that you get paid, whether or not the market is up

Howard Silverblatt

Mange som starter med utbytteaksjer har en drøm om å leve av utbetalingene. Målet er at totalsummen man mottar i utbytte dekker personlige utgifter. Flere profiler på sosiale medier følger denne investeringsfilosofien og prøver å inspirere nye investorer til å følge deres veier.

Det må derimot ikke misoppfattes som en enkel oppgave. En god utbytteinvestor må være tålmodig, være flink med enkeltaksjer og ha psyken til å stå det ut.

Tenk langsiktig og kjøp kvalitet

Som med mange andre aksjestrategier, er en langsiktig tankegang viktig for å utbytteinvestorer.

La oss se på Lerøy Seafood, et sjømatselskap som de siste årene har betalt et utbytte på mellom 1,5 og 2 kroner per aksje. Det betyr en direkteavkastningen på 2,85% dersom aksjekursen er rundt 69 kroner. 

FORMEL FOR DIREKTEAVKASTNING
Utbytte per aksje / aksjekurs

DIREKTEAVKASTNING
Forholdet mellom utbytte per aksje og aksjekursen. Betaler et selskap 10 kroner i utbytte per aksje og aksjekursen er 100 kr, er direkteavkastningen 10 %. Kan sammenlignes med en årlig rente du får utbetalt.

Her er et utklipp fra Nordnet som viser siste års utbytte og direkteavkastning.

Hva er utbytteaksjer
Lerøy Seafood Group utbytteinfo

La oss nå anta at Lerøy opprettholder dette utbytte i overskuelig fremtid. Om man kjøper aksjer for 1 million kroner vil man dermed motta årlig utbytte på 28 500 kr, noe som neppe er nok til å dekke mange utgifter.

UTREGNING AV ÅRLIG UTBYTTE
1 000 000*0,0285 = 28 500

Så hvordan er det da mulig å få utbetalt nok i utbytte til å kunne leve av det?

Yield on cost

Aksjekursen til Lerøy Seafood har økt med litt over 50% i løpet av de siste fem årene. Hvis du kjøpte selskapet for 35 kr per aksje for 5 år siden, ville din direkteavkastning (yield on cost) vært 5,8 % idag.

YIELD ON COST
Viser utbytteavkastningen du får på dine aksjer. Forskjellen fra direkteavkastning er at du bruker din kjøpskurs istedenfor dagens aksjekurs.

FORMEL FOR YIELD ON COST
Utbytte / gjennomsnittlig kjøpskurs

Det ville gitt en utbetaling på omtrent 58 000 kr idag.

Denne passive inntektskilden har økt uten at man har løftet en finger.

Det er ikke uten grunn at langsiktighet gang på gang blir nevnt som en av de viktigste egenskapene for å lykkes i aksjemarkedet.

For at dette skal fungere, er det viktig å investere i gode utbytteaksjer. Jeg kan ikke understreke det nok. Det er utrolig viktig i en utbyttestrategi.

Hvis du kjøper en svak utbytteaksje, kan utbyttebetalingene bli kuttet og aksjekursen falle. Så for at tiden skal være din venn, må du velge gode utbytteaksjer som vil være her de neste 10-15 årene.

Her er en liten utregningsprøve:

  • Dagens aksjekurs: 15 kr
  • Siste års utbytte per aksje: 2 kr
  • Din gjennomsnittlige kjøpskurs: 13 kr

Regn ut direkteavkastning og Yield on cost.

Har du psyken som kreves?

Evnen til å beholde roen når markedet faller er viktig.

Aksjemarkedet er som en berg- og dalbane. Er du ikke forberedt på svingningene eller de dramatiske overskriftene i media, er det fort gjort å la følelsene styre beslutningene.

For utbytteinvestorer er svingningene en god venn. De åpner opp muligheten til å kjøpe aksjer for å øke yield on cost og utbyttebetalingene de mottar. Gitt at man har plukket ut gode utbytteaksjer.

Nedenfor ser vi kursutviklingen til Lerøy Seafood de siste fem årene. Senest i oktober i 2020 var aksjekursen nede på samme nivå som mot slutten av 2016. Sjømataksjer falt etter frykt for nye nedstengninger, men kursen gikk opp igjen de neste månedene.

Direkteavkastningen er en funksjon av aksjekursen. Jo høyere og dyrere en aksje er, jo lavere direkteavkastning får du.

Lerøy Seafood aksjeutvikling og direkteavkastning
Lerøy Seafood Group aksjeutvikling

Klarer man å handle mer aksjer når markedet faller som dette kan man øke utbyttebetalingene fornuftig. Men ikke få inntrykk av at dette er enkelt. Når kursene faller er det normalt å bli usikker og tilbakeholden. Skal du klare det, må du være sikker på selskapet og at problemene de eventuelt opplever er midlertidige.

Hvis kursen faller på grunn av en forbigående hendelse, kan det være en ypperlig mulighet for utbytteinvestorer å handle aksjer. Er det derimot noe som påvirker selskapets langsiktige økonomiske prestasjoner, må man være varsom. Man ønsker ikke å investere i dårlige selskaper uansett hvor høy direkteavkastning de tilbyr i øyeblikket.

Når investeringen faller i verdi og selskapet opplever utfordringer, still følgende spørsmål.

  • I hvor stor grad påvirkes selskapets fremtidige økonomiske prestasjoner?
  • Er det kortvarig eller langvarig?

Lite og kortvarig, hold eller kjøp mer.

Mye og langvarig, selg.

Utbytteaksjer passer for investorer som er tålmodige, har et langt investeringsperspektiv og som klarer å holde hodet kaldt når aksjemarkedet faller. Gitt at man velger de riktige utbytteaksjene, vil investorer med disse egenskapene bli belønnet over tid.

Du er klar for å gjøre jobben som kreves

For å lykkes som utbytteinvestor, er det viktig å finne gode utbytteaksjer. Det betyr med andre ord at du må være komfortabel med å gjøre aksjeanalyse, lese regnskap og vurdere selskapets fremtidige økonomiske prestasjoner. En utbytteinvestor ser etter selskaper som betaler regelmessig utbytte, er solide og har gode fremtidige økonomiske prestasjoner.

Siden utbytteinvestorer er interessert i selskapets evne til å betale utbytte i fremtiden, må det gjøres en fundamental analyse. Det tar tid og innebærer mye lesing. I tillegg må investeringen følges opp. Det betyr blant annet å lese rapporter fra selskapet og annen relatert informasjon, for å se om noe har endret seg med selskapets evne til å betale utbytte.

Se for deg en portefølje med 15 utbytteaksjer. Det er mye jobb å holde seg oppdatert.

Det er klart det er gøy å se utbyttene tikke inn, men har du ikke kontroll på porteføljen med utbytteaksjer, er det fort gjort å gå på en smell.

Utbyttepolitikk

Du vil se at store selskaper som betaler utbytte har en utbyttepolitikk. En utbyttepolitikk sier noe om selskapets målsetting med utbytte, hvor mye de skal betale og andre hensyn de tar. Her vil typisk selskapet fortelle oss hvor stor del av overskuddet som skal bli utbetalt til aksjonærene.

Utbyttepolitikken står skrevet på nettsiden og i årsrapportene til selskapet.

Her er eksempler fra tre kjente norske selskaper.

DNB ASA sin utbyttepolitikk

(Neste avsnitt er hentet fra nettsiden og oversatt til norsk)

Konsernets langsiktige utbyttepolitikk er å ha en utbetalingsgrad på mer enn 50 prosent av resultatet som kontantutbytte, forutsatt at konsernets kapitaldekning er på et tilfredsstillende nivå. DNB sin ambisjon er å øke ordinært utbytte per aksje hvert år. Overskytende kapital vil bli utbetalt til eierne, gjennom en kombinasjon av kontantutbytte og tilbakekjøpsprogrammer.

Utbyttehistorikken til DNB:

DNB sin utbyttehistorikk
DNB sin utbyttehistorikk

Europris ASA sin utbyttepolitikk

(Neste avsnitt er hentet fra nettsiden og oversatt til norsk)

Europris tar sikte på en utbytteprosent på 50-60 prosent av konsernets nettoresultat. Europris har til hensikt å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på investert kapital, tatt i betraktning konsernets risikoprofil. Det planlegges å utbetale overskuddslikviditet (midler som ikke er nødvendige for konsernets daglige drift) i form av utbytte eller ved kapitalnedsettelse gjennom utdeling til aksjonærene. Konsernet vurderer om tilgjengelig likviditet skal brukes til nyinvestering eller nedbetaling av gjeld i stedet for å utbetales som utbytte.

Utbyttehistorikken til Europris (gult område er ekstraordinære utbytter):

Europris sin utbyttehistorikk
Europris sin utbyttehistorikk

Yara International ASA sin utbyttepolitikk

(Neste avsnitt er hentet fra nettsiden og oversatt til norsk)

Yaras kapitalallokeringspolitikk er basert på et overordnet mål om å opprettholde en kredittvurdering av middels investeringsgrad, samtidig som investorene får en potensielt syklisk oppside i utbytte. Yaras målrettede kapitalstruktur er en mellomlang til langsiktig nettogjeld/EBITDA-område på 1,5-2,0 og en netto gjelds/egenkapitalandel under 0,60. I henhold til disse kravene skal Yaras ordinære utbytte være 50 % av nettoinntekten. Aksjonæravkastningen fordeles primært som kontanter, med tilbakekjøp av aksjer som en ekstra spak.

Utbyttehistorikken til Yara International:

Yara International utbyttehistorikk
Yara International utbyttehistorikk

Når du ser etter utbytteaksjer bør du ta en titt på utbyttepolitikken. Her finner du informasjon om hva selskapet tenker om utbytte og hensyn de må ta før utbytte blir utbetalt.

Vanlige spørsmål om utbytteaksjer

Kan man leve av utbytte?

Man kan leve av utbytte hvis du investerer nok penger til at utbyttebetalingene overstiger levekostnaden. Som regel krever det investeringer i millionklassen.

Er utbytte skattefritt?

Utbytte er ikke skattefritt. Du betaler den samme skatten som ved aksjegevinst.

Hvor lenge må man ha en aksje for å få utbytte?

Det er ingen regel som bestemmer hvor lenge du må holde aksjen. Så lenge du eier aksjen når utbytte blir besluttet i generalforsamlingen og før ex dato, så vil du motta utbytte.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂