Hva er markedsverdi?

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Markedsverdi er verdien av alle aksjene til et selskap i markedet. Markedsverdien bestemmes av aktørene i markedet og endres hver dag. Hvis det kommer positive nyheter om et selskap øker markedsverdien.

Hvordan finne markedsverdien?

Hvis du vil finne markedsverdien til et børsnotert selskap, kan du gå til Nordnet og søke opp selskapet.

  1. Gå til Nordnet.no
  2. Søk etter selskap i søkefeltet
  3. Trykk på “Om selskapet”
  4. Bla ned til børsverdi

I skrivende stund er markedsverdien til Orkla ~73 milliarder kroner.

Formel markedsverdi og aksjekurs

Aksjekursen er en funksjon av markedsverdien og totalt antall aksjer tilgjengelig i markedet (utestående aksjer).

For å vite aksjekursen må vi ta markedsverdien delt på utstående aksjer. Da får vi verdien av en aksje i det åpne markedet.

Utestående aksjer: Utestående aksjer er alle aksjene i et selskap som handles på det åpne markedet. Det er ikke et fastlåst antall. Et selskap kan utestede nye aksjer eller kjøpe tilbake aksjer.

Markedsverdi = aksjekurs * utestående aksjer

La oss si at markedet mener Leketøy Bamse ASA er verdt 50 millioner kroner og Leketøy Bamse har 3 500 000 utestående aksjer. Da finner vi aksjekursen ved å ta 50 millioner kroner delt på 3 500 000.

Utestående aksjer = 3 500 000
Markedsverdi = 50 000 000
Aksjekurs = 50 000 000 / 3 500 000 = 14,3 kroner per aksje

Du kan med andre ord kjøpe 100 000 aksjer for 14,3 millioner kroner (100 000 * 14,3) og eie 0,28% (100 000 / 3 500 000) av Leketøy Bamse ASA.

Hvordan bestemmes markedsverdien?

Selskaper er verdifulle på grunn av eiendelene de besitter.

Eiendeler er mer enn bare fysiske ting, som bygninger, ansatte og materialer. Det kan være kunnskap, prosesser, teknikker, merkevare og avtaler. Noen eiendeler er “faste”, som en eiendom eller et patentert design. Mens andre kan være “flytende”, som en leverandøravtale. Andre eiendeler er innleide, som ansatte.

Kombinasjonen av eiendeler gjør et selskap verdiskapende. Og den mest brukte formen for å se om et selskap er verdiskapende for en investor, er å se på selskapets evne til å tjene penger. En investor vil verdsette et selskap høyere jo mer penger det klarer å tjene.

Jeg skriver “for en investor” i kursiv fordi et selskap kan være verdiskapende selvom det ikke tjener penger. For eksempel ved at lokalsamfunnet blir bedre. Et selskap som deler overskudd med lokalsamfunnet skaper verdi, men ikke for en investor. Siden investorer sitt mål (generelt sett) er å få avkastning på investert kapital vil de holde seg unna disse selskapene.

Når det kommer til børsnoterte selskaper, det vil si selskaper som hvem som helst kan kjøpe og selge, vil investorer, tradere og andre markedsaktører by opp og ned prisen på selskapet. Hver uke vurderer markedet hva selskap bør være verdt.

Markedsverdi og indreverdi

Det er viktig å gjøre et skille mellom markedsverdi og indreverdi. Markedsverdien bestemmes ut i fra hva aktørene i markedet synes selskapet er verdt.

Indreverdi er en betegnelse på hva selskapet faktisk er verdt. Indreverdi bestemmes ut i fra forretningsmessige beslutninger fra ledelsen, konkurransen i markedet og andre faktorer. Markedsverdi finner du med formelen over. Indreverdi finner du ved å analysere selskapet.

Når markedsverdien er lavere enn indre verdi, sier vi at selskapet er på salg. Det å finne et selskaps indreverdi er vanskelig, men det mange investorer prøver på.

Her er aksjekursen til Telenor Group ASA siden 2015 og sommeren 2022.

På høyre side står prisen per aksje. Siden 2015 har aksjekursen svingt mellom 120 – 190 kr. Siste aksjekurs er 131,60 kr.

På samme tidspunkt er det 1 399 118 793 utestående aksjer i Telenor. Det fant jeg ved å søke opp Telenor på Nordnet og trykke på fanen “Om selskapet”. Dette finner du også på selskapets hjemmeside eller i siste rapport fra selskapet.

Hva er markedsverdi?

Telenor markedsverdi = 131,60 (siste aksjekurs) * 1 399 118 793 (utestående aksjer) = 184 124 033 158 kr

Markedsverdien til Telenor Group ASA på dette tidspunktet ~184 milliarder kr. Med andre ord mener markedet at Telenor er verdt ~184 milliarder kr.

Skulle du nå bestemt deg for å kjøpe én aksje i Telenor for 131,60 kr, kjøper du i praksis Telenor til ~184 milliarder kroner.

Som du ser på grafen over, så har markedsverdien til Telenor svingt kraftig.

I 2019, når aksjekursen var 190 kr, mente markedet at Telenor var verdt ~265 milliarder kroner. Siden den gangen har aksjekursen falt 31 %.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer