Hva er en rettet emisjon?

Innholdsfortegnelse

En rettet emisjon kan være en rask og effektiv måte for et selskap å skaffe seg ny kapital, spesielt når det er behov for å hente inn større beløp. Den kan også være et nyttig verktøy for å tiltrekke seg spesielt kompetente eller erfarne investorer som kan bidra til å styrke selskapets egenkapital og verdiskaping.

Rettet emisjon brukes ofte i tilfeller der et selskap befinner seg i en finansiell utfordrende situasjon. Dette kan være forårsaket av faktorer som lav inntjening, høye gjeldsforpliktelser eller andre økonomiske problemer.

Eksempel på rettet emisjon

La oss si at et norsk teknologiselskap, ABC AS, trenger raskt å hente 100 millioner kroner i ny kapital for å kunne betale ned gjeld og fortsette driften. Selskapet bestemmer seg for å gjennomføre en rettet emisjon og velger å selge 10 millioner nye aksjer direkte til en gruppe investorer.

Blant investorene er en stor pensjonskasse, som investerer 50 millioner kroner i selskapet i bytte mot fem millioner aksjer. Et annet selskap, XYZ AS, investerer 30 millioner kroner og får tildelt tre millioner aksjer. En gruppe mindre investorer investerer til sammen 20 millioner kroner og får tildelt to millioner aksjer.

På denne måten har ABC AS lykkes med å hente inn 100 millioner kroner i ny kapital gjennom en rettet emisjon. Investorene som deltok i emisjonen har kjøpt aksjer til en pris som er bestemt på forhånd av selskapet, og de vil nå bli en del av selskapets aksjonærliste.

Fra virkeligheten:

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett i emisjoner

En rettet emisjon er et unntak fra aksjelovenes hovedregel, om at det skal være likebehandling av selskapets aksjonærer. Hovedregelen sier at alle aksjonærer i et selskap har fortrinnsrett i en emisjon.

Denne hovedregel kan selskapet unngå ved å gjennomføre en rettet emisjon. Loven sier at denne metoden kun skal kunne brukes unntaksvis.

Avisforside av rettet emisjon
Nordnet går i front for å hjelpe småaksjonærer.

I 2021 ble det gjennomført 88 rettede emisjoner på Oslo Børs, og bare 6 fortrinnsrettede emisjoner.

Vanlige spørsmål om emisjon

Hva skjer med mine aksjer ved emisjon?

Verdien av dine aksjer kan endre seg som følge av en emisjon. Det komme an på om du ikke deltar på emisjonen og hva grunnlaget er for emisjonen til å starte med. Hvis du ikke deltar på emisjonen blir du utvannet. Utvanningseffekten avhenger av størrelsen og prisen på emisjonen.

Hva skjer med aksjekursen etter en emisjon?

Etter en emisjon kan aksjekursen endre seg dramatisk, det er ofte tilfellet ved en rettet emisjon, eller forbli på samme nivå som tidligere. Hva som skjer med aksjekursen avhenger av grunnen for emisjon. Er det fordi selskapet er i trøbbel kan aksjekursen falle dramatisk. Er det fordi selskapet skal ekspandere og utvikle nye produkter kan aksjekursen øke.

Hva menes med utvanning av aksjer?

Ved emisjon så lages det nye aksjer som selges til investorer. Det innebærer at aksjonærene som allerede eier aksje blir utvannet når disse kommer ut på markedet og de ikke deltar i emisjonen. Eksempel: Selskap ABC har 100 utestående aksjer. Du eier 10 aksjer, som tilsvarer 10% av selskapet. Ledelsen i ABC bestemmer seg for å gjennomføre en rettet emisjon. De skal utestede 100 nye aksjer. Du blir ikke invitert til å delta. Etter emisjonen er gjennomført er det 200 aksjer på markedet. Du eier fortsatt 10 aksjer, men nå har eierandel din blitt redusert til 5% (5/200). Din eierandel har blitt utvannet.

Legg igjen en kommentar

Bli en bedre investor, med større forståelse og innsikt.

Vil du lære mer? Kom i gang her

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂