Avkastning på egenkapital: En Guide til å forstå ROE

Avkastning på egenkapital (engelsk: return on equity, ROE) er en viktig finansiell indikator som hjelper deg forstå hvor lønnsomt og smart et selskap investerer penger som eiere har investert inn i selskapet.

I denne artikkelen lærer du hvordan du kan regne ut avkastning på egenkapital.

Hva er avkastning på egenkapital?

Avkastning på egenkapital er et forholdstall som viser hvor mye overskudd en bedrift genererer i forhold til egenkapitalen som er investert i selskapet. Blant akademikere kalles den egenkapitalrentabilitet.

ROE beregnes vanligvis som en prosentandel, og det kan gi et verdifullt innblikk i hvordan effektivt et selskap bruker egenkapitalen sin til å skape verdi for aksjonærene.

Jo høyere avkastning på egenkapital, desto mer effektivt bruker bedriften egenkapitalen.

For eksempel, hvis en bedrift har en ROE på 20%, betyr det at selskapet genererer 20 øre overskudd for hver krone av egenkapitalen som er investert i bedriften.

Avkastning på egenkapital kan også brukes til å sammenligne forskjellige bedrifter innen samme bransje. Hvis en bedrift har høyere ROE enn sine konkurrenter, er det en sterk indikasjon på et veldrevet selskap.

Formel for å beregne egenkapitalavkastning

Hvordan regne ut avkastning på egenkapital? Ta siste årsresultat delt på egenkapital.

Formelen er enkel:

Avkastning på egenkapital = Resultat / Egenkapital

Alternativ formel:

Avkastning på egenkapital = Resultat per aksje / Egenkapital per aksje

I formelen kan du velge å bruke egenkapitalen i starten av året, gjennomsnittet for året eller siste års egenkapital.

Eksempel:

I 2022 leverte Orkla et årsresultat på 8 428 millioner kroner.

Egenkapital i starten av året (starten av 2022 er det samme som slutten av 2021) var 34 639 millioner kroner.

Avkastning på egenkapital = 8 428 / 34 639 = 0,2433 = 24,33%

Hvis vi bruker egenkapitalen i slutten av året:

Avkastning på egenkapital = 8 428 / 40 194 = 0,2096 = 20,96%

Les også: Hva er avkastningskrav?

Hva er en god avkastning på egenkapital (ROE)?

Hvor høy bør egenkapitalrentabiliten være? For å vite om det er en god ROE må du sammenligne det med konkurrerende selskaper og se på historisk utvikling.

Hva er Orkla sin historiske ROE?

Historisk ROE for orkla
Historisk avkastning på egenkapital hentet kalkulert med tall fra regnskapet

Det betyr at ROE for 2022 var svært bra, men også sannsynligvis ikke holdbart. Rundt 10-15% avkastning på egenkapital bør ansees som bra for Orkla.

Vanlige spørsmål

Hvor høy bør egenkapitalrentabiliteten være?

En høy egenkapitalrentabilitet må sees i forhold til andre lignende selskaper, historiske resultater og hvilken fase selskapet er i.

Hvordan regne avkastning på egenkapital?

Regn ut avkastning på egenkapital ved å ta årsresultatet delt på egenkapitalen i selskapet.

Hva er en tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen?

Det kommer an på konkurrerende selskaper, historiske nivåer og hvilken fase selskapet er i. Er det et oppstartsselskap har det ikke ROE. Er det et stort og stabilt selskap bør du sammenligne med lignende selskaper og se på historiske nivåer.

Egenkapitalavkastning formel

Formel for egenkapitalavkastning er resultat / egenkapital.

Legg igjen en kommentar

NYHET

Lær hvordan du kan finne ut hva en aksje er verdt. Lag profesjonelle modeller og kursmål på børsnoterte selskaper.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂