Utbytte og Tilbakeføring av innskutt egenkapital

Utbytte fra et selskap kan komme i 3 former. Det kan komme som et

  • ordinært utbytte
  • ekstraordinært utbytte
  • tilleggsutbytte

I tillegg kan utbytte bli definert som en tilbakeføring av innskutt egenkapital – det er et skattefritt alternativ.

Viser ulike typer utbytte
Figur 1: Utbytteformer

Hva er et ordinært utbytte

Et ordinært utbytte er den vanligste formen for en utbyttebetaling. Det er utbytte basert på forrige års overskudd.

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i et aksjeselskap, og må avholdes minst en gang i året. Det er krav om at et selskap holder dette innen 6 måneder etter endt regnskapsperiode, det betyr seneste juni. I dette møte besluttes det om utbetaling av ordinært utbytte basert på årsregnskapet for perioden.

Yara International ASA generalforsamling

I Juni 2023 avholdt Yara generalforsamling hvor et ordinært utbytte på 55 kr per aksje for året 2022 ble vedtatt. Utbyttet ble på forhånd foreslått av Styret.

Yara vedtar ordinært utbytte
Figur 2: Yara ordinært utbytte

Hva er et ekstraordinært utbytte

For at det det skal bli utbetalt et ekstraordinært utbytte må det bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling (den kan avholdes når som helst). De som kan kreve et slikt møte er aksjeeiere med 10 % eierskap eller mer, styret eller revisor.

Dette er en løsning hvis selskapet har solgt eiendeler eller gått med et spesielt stort overskudd i en kort periode som det vil betale ut til aksjonærene.

Veidekke utbetaler ekstraordinært utbytte

Veidekke vedtar ekstraordinært utbytte etter salg
Figur 3: Veidekke ekstraordinært utbytte

Hva er et tilleggsutbytte

En tredje mulighet kalles tilleggsutbytte. Det brukes hvis selskapet vil utbetale utbytte flere ganger gjennom året, basert på siste godkjente årsregnskap. Dette kan bli vedtatt av Generalforsamlingen eller Styret om det har fått fullmakt. Fullmakten kan kun gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.

Mowi ASA betaler kvartalsvis utbytte. I Generalforsamlingen til Mowi som ble avholdt 01.06.2023, så fikk Styret fullmakt til å betale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2022. Dermed kan Styret vedta utbytte gjennom året.

Styret til Mowi får fullmakt til å betale tilleggsutbytte gjennom året
Figur 4: Mowi, fullmakt til Styret

Et tilleggsutbytte kan besluttes i både ordinær- og ekstraordinær generalforsamling, og i et styremøte om Styret har fullmakt.

Yara International ASA tilleggsutbytte

I slutten av 2022 foreslo Styret til Yara et tilleggsutbytte på 10 kr per aksje.

Det ble innkalt og avholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor dette ble vedtatt. Siden Styret ikke hadde fullmakt som i Mowi sitt tilfellet, måtte det bli vedtatt på denne måten. De trengte ikke presentere en mellombalanse da dette var et tilleggsutbytte og ikke et ekstraordinært utbytte.

Yara betaler ut tilleggsutbytte på 10 kr per aksje
Figur 5: Yara, tilleggsutbytte

Tilbakeføring av innskutt egenkapital

En siste mulighet for en pengeoverføring fra selskapet til aksjonærene er tilbakeføring av innskutt egenkapital.

I et selskap investerer investorer penger inn i et selskap, dette blir kalt aksjekapital og overkurs. Dette skal ikke misforstås med investorer som kjøper og selger aksjene på markedet. Aksjekapital oppstår når selskapet stiftes og overkurs oppstår ved emisjoner hvor prisen per aksje er høyere enn aksjens pålydende.

Denne kapitalen kan tilbakeføres skattefritt til aksjonærer. Begrunnelsen er at dette er penger som er skutt inn i selskapet fra eiere og derfor skal det ikke utløse skatt vis det trekkes ut.

All overkurs kan utbetales, men aksjekapitalen kan imidlertid bare reduseres til et minimumsbeløp – 30 000 kr for et AS og 1 million kroner for et ASA.

Utbytte som tilbakeføring av innbetaling egenkapital
Figur 6: Vistin Pharma tilbakeføring av innskutt egenkapital

I løpe av 2017 kommer det frem fra regnskapet at de faktisk tilbakeførte 136 millioner kr totalt sett – “share premium” er overkurs. Alt skattefritt for aksjonærene.

Viser Vistin Pharma endring i egenkapital i forbindelse med tilbakeføring av innbetalt egenkapital utbytte
Figur 7: Vistin Pharma endring i egenkapital oppstilling
Er utbytte skattefritt?

Utbytte er ikke skattefritt. For året 2023 er skatt på utbytte 37,8%.

Hva er forskjellen på tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte?

Forskjellen er at tilleggsutbytte baserer seg på siste vedtatte årsregnskap, mens et ekstraordinært utbytte baserer seg på en mellombalanse som blir vedtatt på ekstraordinær generalforsamling.

Kan man ta utbytte flere ganger i året?

Utbytte kan bli betalt ut flere ganger i løpet av året. Da blir det betalt ut som et tilleggsutbytte eller et ekstraordinært utbytte. Dette besluttes ved at Styret får fullmakt fra Generalforsamlingen eller at det blir vedtatt gjennom en ekstraordinær generalforsamling.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂