DuPont-modellen: Analyse av avkastning på egenkapital

Hva er DuPont-modellen

DuPont-modellen avslører at avkastning på egenkapital kan endre seg av flere grunner. Øker avkastning på egenkapital kan det komme av bedre lønnsomhet eller en mer risikabel kapitalstruktur.

FORMEL FOR AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL
Resultat / Egenkapital

Avkastning på egenkapital kan deles opp i tre komponenter:

Dupont-modellen avkastning på egenkapital
DuPont-modellen

FORMEL FOR AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL
Resultatmargin * Eiendelenes omløpshastighet * Finansiell belåning

Begge disse formlene på avkastning på egenkapital gir det samme resultatet.

FORMEL FOR RESULTATMARGIN
Resultatmargin = Inntekt / Resultat

FORMEL FOR EIENDELENES OMLØPSHASTIGHET
Inntekt / Gjennomsnittlig eiendeler

FORMEL FOR FINANSIELL BELÅNING
Gjennomsnittlig eiendeler / Gjennomsnittlig egenkapital

Finansiell belåning handler om hvor mye belåning selskapet har. Hvis andelen gjeld øker i forhold til egenkapitalen, altså at selskapet blir mer belånt, så stiger belåningen. Det innebærer faktisk at et selskap kan øke avkastning på egenkapital bare ved å ta på seg mer gjeld.

DuPont analyse

La oss si du finner et selskap som de siste 3 årene har økt avkastning på kapital. Du gjør en DuPont-analyse og identifiserer at resultatmarginen og omløpshastigheten er stabil og belåningen har økt. Dette er et rødt flagg. Neste steg bør deretter være å undersøke kapitalstrukturen – er den strekt eller er det rom for å ta på seg gjeld?

En DuPont-analyse hjelper deg identifisere årsaken til utviklingen og gir deg enda et verktøy for å sammenligne selskaper.

La oss nå se på utviklingen bak driverne til Europris sin avkastning på egenkapital.

Analyse av Europris

Dupont-modellen av Europris
Avkastning på egenkapital
Dupont-modellen av Europris
DuPont-analyse

I perioden 2013 – 2016 falt belåningen, mens omløpshastigheten og resultatmarginen økte. Det førte til at avkastning på egenkapital steg fra 10% til 24%. Det er svært god utvikling, og viser tegn på dyktig lederskap, effektivisering og gode investeringsvalg.

I perioden 2016 – 2018 var avkastning på egenkapital stabil. Finansiell belåning var uendret, mens omløpshastigheten steg en smule og resultatmarginen falt noe.

Så det første er regnskapsmessige endringer som ikke gjør noe fra eller til. Selvom finansiell belåning økte i 2019 og 2020, så er det ikke fordi selskapet har tatt på seg mer gjeld enn før, men fordi gjeld som tidligere var utenfor balansen ble balanseført. Det kommer eksempelvis ikke fra et nytt lån.

Utfordringene i 2019 med varelageret klassifiserer jeg som en midlertidig utfordring, som de også hadde løst før 2019 var omme.

I perioden 2020 – 2022 øker avkastning på egenkapital fra ~20% til ~35%! Og det kan ene og alene tilskrives bedre resultatmargin. I rapportene fra selskapet tilskrives økningen at kundene handlet oftere i butikken og at verdien per handlekurv økte. Grensehandel, kjøpesentre og utelivet stengte, som sannsnyligvis er hovedårsakene til dette. Europris har alt en husholdning trenger.

Hvor veien går videre er det neste spørsmålet. Historien til Europris viser ingen røde flagg, men heller gode valg og effektivisering.

Det jeg lurer på er hvilket nivå lønnsomheten vil falle tilbake til – for vi kan alle være enige om at pandemien var et unormalt år. En måte å måle dette på er å følge med på utviklingen kvartal til kvartal.

Europris kvartalsvis utvikling

Dupont-modellen av Europris kvartalsvis
DuPont-analyse

Ut i fra dette kan vi allerede nå se at avkastning på egenkapital faller i 2023. Finansiell belåning faller noe, omløpshastigheten har stabilisert seg og resultatmarginen har falt. Sistnevnte er noe jeg også forventer. Det er også godt å se at omløpshastigheten har stabilisert seg etter å ha falt en periode.

Når du kjenner årsaken til at avkastning på egenkapital endrer seg, er det enklere å si noe om videre utvikling.

Et selskap som øker avkastning på egenkapital ved kun å øke finansiell belåning kan indikere farer i horisonten. Et selskap som forbedrer omløpshastigheten og resultatmarginen gjennom effektiviseringstiltak og gode investeringsvalg er tegn på fantastisk lederskap og kvalitet.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂