Hva er trailing P/E? (eksempel og formel)

På engelsk blir den forkortet til TTM (Trailing Twelve Months). På norsk omtales den også som løpende eller rullerende P/E.

Hva er trailig P/E?
Illustrasjon av trailing P/E

Hvordan regne ut trailing P/E

Formelen for trailing P/E:

Trailing P/E = Markedsverdi / summen av kvartalsresultatene de siste 4 kvartalene

Eksempel på Trailing P/E

  • Resultat per aksje Q2 2022 = 2,37
  • Resultat per aksje Q3 2022 = 1,50
  • Resultat per aksje Q4 2022 = 1,16
  • Resultat per aksje Q1 2023 = 1,28

Sum = 6,31

Aksjekursen i skrivende stund er 82 kr.

Trailing P/E (basert på siste aksjekurs i markedet) = 82 / 6,31 = 12,9

Her har jeg beregnet historisk løpende P/E for Orkla. I denne har jeg tatt utgangspunkt i aksjekursen ved slutten av kvartalet og utvannet resultat per aksje i kvartalet.

Orkla sin Trailing P/E
Illustrasjon av trailing P/E for Orkla

Trailing P/E versus Forward P/E

Trailing P/E viser prising sammenlignet de siste 4 kvartalene, mens forward P/E tar utgangspunkt i fremtidig årsresultat. Den kan gi indikasjoner på et lavt priset selskap, selvom Trailing P/E viser motsatt.

Hva er forward P/E
Illustrasjon av forward P/E

Dette innebærer at du må estimere årsresultatet.

Orkla er et stort og solid selskap. La oss si vi estimerte følgende resultater for de neste 3 årene:

La oss legge inn en antagelse om at inntekten vil vokse med 12% de neste 3 årene og at resultatmarginen stiger til 11%. I tillegg antar jeg at utestående aksjer er konstant.

År20222023E2024E2025E
Inntekt58 391
Inntektsvekst12%12%12%
Resultatmargin9%9%10%11%
Resultat5 2685 8867 3259 024
Utestående aksjer997997997997
Aksjekurs82828282
Markedsverdi81 76581 76581 76581 765
P/E15,5
Forward P/E13,911,19

Her styrer antagelsene dine, så vær varsom. En god tommelfingerregel er å legge inn pessimistiske anslag.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂