Hva er trailing P/E? (eksempel og formel)

På engelsk blir den forkortet til TTM (Trailing Twelve Months). På norsk omtales den også som løpende eller rullerende P/E.

Hva er trailig P/E?
Illustrasjon av trailing P/E

Hvordan regne ut trailing P/E

Formelen for trailing P/E:

Trailing P/E = Markedsverdi / summen av kvartalsresultatene de siste 4 kvartalene

Eksempel på Trailing P/E

  • Resultat per aksje Q2 2022 = 2,37
  • Resultat per aksje Q3 2022 = 1,50
  • Resultat per aksje Q4 2022 = 1,16
  • Resultat per aksje Q1 2023 = 1,28

Sum = 6,31

Aksjekursen i skrivende stund er 82 kr.

Trailing P/E (basert på siste aksjekurs i markedet) = 82 / 6,31 = 12,9

Her har jeg beregnet historisk løpende P/E for Orkla. I denne har jeg tatt utgangspunkt i aksjekursen ved slutten av kvartalet og utvannet resultat per aksje i kvartalet.

Orkla sin Trailing P/E
Illustrasjon av trailing P/E for Orkla

Trailing P/E versus Forward P/E

Trailing P/E viser prising sammenlignet de siste 4 kvartalene, mens forward P/E tar utgangspunkt i fremtidig årsresultat. Den kan gi indikasjoner på et lavt priset selskap, selvom Trailing P/E viser motsatt.

Hva er forward P/E
Illustrasjon av forward P/E

Dette innebærer at du må estimere årsresultatet.

Orkla er et stort og solid selskap. La oss si vi estimerte følgende resultater for de neste 3 årene:

La oss legge inn en antagelse om at inntekten vil vokse med 12% de neste 3 årene og at resultatmarginen stiger til 11%. I tillegg antar jeg at utestående aksjer er konstant.

År20222023E2024E2025E
Inntekt58 391
Inntektsvekst12%12%12%
Resultatmargin9%9%10%11%
Resultat5 2685 8867 3259 024
Utestående aksjer997997997997
Aksjekurs82828282
Markedsverdi81 76581 76581 76581 765
P/E15,5
Forward P/E13,911,19

Her styrer antagelsene dine, så vær varsom. En god tommelfingerregel er å legge inn pessimistiske anslag.

Legg igjen en kommentar

NYHET

Lær hvordan du kan finne ut hva en aksje er verdt. Lag profesjonelle modeller og kursmål på børsnoterte selskaper.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂