Kapitalens omløpshastighet: Hvor effektivt er selskapet

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Kapitalens omløpshastighet viser hvor effektivt kapitalen i selskapet blir utnyttet for å tjene penger. Den beregnes ved å ta inntektene delt på kapitalen i en periode.

Hva betyr kapitalens omløpshastighet

En høy omløpshastighet indikerer god utnyttelse av kapitalen, synker omløpshastigheten kan det indikere overinvesteringer og ubrukte eiendeler – også kjent som “død kapital”.

Se for deg et selskap som har investert 1 000 000 kr og genererte 500 000 kr i inntekt. Kapitalens omløpshastighet er i det tilfellet 0,5. Nå se for deg et annet mer effektivt selskap som driver med akkurat det samme og som også har investert 1 000 000 kr, men de genererte 1 500 000 kr i inntekt. Kapitalens omløpshastighet er dermed 1,5.

Kapitalens omløpshastighet kan hjelpe deg skille gode og dårlige selskaper. Selskaper som utnytter kapitalen godt har gode interne prosesser, tar riktige investeringsvalg og får mest mulig ut av kapitalen som er i selskapet.

Hvordan regne ut kapitalens omløpshastighet

FORMEL FOR KAPITALENS OMLØPSHASTIGHET
Inntekt / Gjennomsnittlig eiendeler

FORMEL FOR KAPITALENS OPERASJONELLE OMLØPSHASTIGHET
Inntekt / Gjennomsnittlig investert kapital

Den første av disse viser kapitalens omløpshastighet uten noen hensyn. Den andre viser kapitalens operasjonelle omløpshastighet.

Investert kapital er kapitalen selskapet har investert inn i driften for å tjene penger – investeringer inn i blant annet driftsmidler, kontorlokaler og varelager. Ikke-operasjonell kapital, som investeringer i andre selskaper, skattemessig fremførbare underskudd og annen finansiell kapital, utelates.

FORMEL FOR INVESTERT KAPITAL
Netto arbeidskapital (omløpsmidler – rentefri kortsiktig gjeld – ikke-operasjonelle kontanter og kontantekvivalenter) + Eiendom, anlegg og utstyr (PP&E) + Immaterielle eiendeler + Andre operasjonelle eiendeler

Her har jeg regnet ut kapitalens operasjonelle omløpshastighet for Tokmanni Group og Europris, begge en lavpriskjede i sine respektive land – Finland og Norge. Dette indikerer at Tokmanni Group er mer effektiv i sin bruk av operasjonell kapital for å tjene penger.

Kapitalens omløpshastighet for Tokmanni Group og Europris, tall fra rapportene

Samtidig er dette altfor lite informasjon til å konkludere med noe. Som investor er det din jobb å analysere alle delene ved selskapene og finne ut hva rettferdig pris for selskapet er. Dette er en liten brikke i et større puslespill.

Kapitaltunge vs kapitallette selskaper

La meg sammenligne to forretningsmodeller så det er lettere å forstå hvordan den ene kan føre til høy omløpshastighet på kapital, mens den andre fører til lav.

ABC: E-handel

Selskap ABC selger et bredt spekter av produkter gjennom nettsiden sin.

Selskapet krever ikke en stor fysisk tilstedeværelse som en vanlig butikk i gata. Derfor er den innledende kapitalinvesteringen relativt lav.

Selskapet praktiserer lagerstyring just-in-time, noe som betyr at det holder minimalt med lager og kun bestiller produkter fra leverandører når kunder legger inn bestillinger. Dette reduserer mengden kapital bundet opp i usolgte varer.

Nettsiden tiltrekker seg en stor kundebase gjennom markedsføringsinnsats og et bredt utvalg av produkter, sammenlignet med en fysisk butikk så er det mindre begrensning på hvor mange den kan nå. Høyt salgsvolum resulterer i betydelige inntekter generert fra den relativt lave kapitalinvesteringen.

Siden selskapets eiendeler (f.eks. nettside, varelager og kundeservice) brukes effektivt til å behandle et stort antall ordre og generere salg, er det en rask omsetning av kapital. De samme eiendelene brukes gjentatte ganger for å generere inntekt.

Virksomheten kan enkelt skaleres opp ved å investere i ny digital infrastruktur, markedsføring og utvide produkttilbudet. Denne skaleringen gjør det mulig å opprettholde høy kapitalomsetning selv når den vokser.

XYC: Tungt Produksjonsanlegg

Selskap XYC selger maskiner og utstyr.

Opprettelsen og vedlikeholdet av et tungt produksjonsanlegg krever betydelig kapital for bygninger, maskiner og råvarer. Den innledende investeringen er betydelig.

Produksjon av komplekse maskiner innebærer ofte en treg og intrikat produksjonsprosess. Det kan ta måneder eller til og med år å fullføre et enkelt produkt.

For å imøtekomme kundenes etterspørsel og sikre levering i tide, må produksjonsanlegget ha store beholdninger av råvarer, arbeid underveis og ferdige produkter. Dette binder opp betydelig kapital i lagerbeholdningen.

På grunn av den høye kostnaden og kompleksiteten til maskinene som produseres, er salgssyklusene lange og innebærer forhandlinger, demonstrasjoner og godkjenninger. Det kan ta tid å sikre et salg.

Å utvide et tungt produksjonsanlegg krever betydelig tilleggsinvestering av kapital. Anlegget kan ikke enkelt skalere opp produksjonen uten betydelig kapitaltilførsel.

I dette tilfellet har produksjonsanlegget lav omløpshastighet på kapital fordi det har en treg og kapitalkrevende produksjonsprosess, betydelig kapital bundet opp i beholdninger og eiendeler, og lengre salgssykluser sammenlignet med e-handelsforhandleren.

Disse selskapene illustrerer hvordan forretningsmodellen, bransjen og strategiene som brukes, kan føre til ulike nivåer av omløpshastighet på kapital. Bedrifter som effektivt kan bruke kapitalen sin, generere salg raskt og minimere kapital bundet opp i ikke-produktive eiendeler, har en tendens til å ha høy kapitalomsetning, mens de med betydelige opprinnelige investeringer og lengre produksjonssykluser har en tendens til å ha lavere omsetning.

Hva påvirker kapitalens omløpshastighet

Bedrifter som effektivt forvalter sine eiendeler og bruker dem effektivt, har større sjanse for å ha høy kapitalomsetning. Dette betyr å utnytte utstyr, lager og andre ressurser på best mulig måte for å generere salg. Økende salg samtidig som man opprettholder eller til og med reduserer mengden kapital investert, resultere i høyere omløpshastighet på kapital.

Effektiv styring av arbeidskapital, som god lagerstyringspraksis og interne prosesser, og bedre avtaler med leverandører fører til økende omløpshastighet på kapital. Riktig markedssatsing, prissettingsstrategier og tilbud av produkter/tjenester er også viktige faktorer for å utnytte kapitalen effektivt.

Kapitalens omløpshastighet handler om hvor effektivt selskapet utnytter kapitalen. Jo mer det tjener for hver krone investert i selskapet, jo bedre for deg som investor.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer