DCA-Strategi: Hvordan lykkes med den beste fondsstrategien

Hva er DCA

DCA er en populær og simpel investeringsstrategi blant fondsinvestorer. Den gjør det enkelt å investere og bygge en formue over tid.

DCA står for Dollar Cost Averaging, men blitt også kalt Unit Cost Averaging, Incremental Averaging eller Cost Average Effect. I Storbritannia blir den kalt Pound Cost Averaging. I norge vil du høre at den blir kalt DCA.

DCA går ut på å regelmessig (månedlig, kvartalsvis) kjøpe fondsandeler i det samme aksjefondet uavhengig av markedsforholdene. Målet med strategien er å oppnå gjennomsnittsavkastningen til et aksjefond over lang tid.

Det er flere fordeler med DCA:

  • Du unngår å måtte spå markedsbevegelser
  • Følelsene holdes utenfor
  • Utjevner opp- og nedturene
  • Du slipper frykten for å kjøpe på topp og selge på bunn
  • Reduserer svingningene i porteføljen

Hvem er DCA for:

  • For de som ikke klarer å time topper og bunner i markedet (som gjelder de fleste)
  • For de som ikke er interessert i å bruke masse tid i finansmarkedet
  • For de som ønsker å investere penger uten å gjøre det komplisert

Hvordan ser DCA ut i praksis

Strategien går ut på at du automatiserer investeringen. Samme beløp måned til måned. Nettmegleren din bør ha en enkel løsning for dette.

La meg vise deg hvordan dette ville sett ut i virkeligheten.

Datoen er 2. November 2000. Toppen av dotcom-bobla.

Du har startet i ny jobb og bestemt deg for å investere 5000 kr av lønnen i starten av hver måned. Du liker det norske aksjemarkedet og har funnet et indeksfond som følger det tett.

Etter 15 år er dette resultatet:

Ikke medregnet kostnader og inflasjon.

Legg merke til hvordan din gjennomsnittlig pris per andel synker når markedet faller. Det er en av fordelene ved DCA. Du kjøper andeler når de har falt i verdi.

I scenarioet over har du investert på verst tenkelig tidspunkt, til tross for det oppnår du en respektabel annualisert avkastning (før kostnader og inflasjon) på 4,9%.

Du måtte gå gjennom en del smerte. Verdien av investeringen faller de 2-3 første årene. I tillegg opplevde du at, etter 7-8 år, falt investeringen dramatisk (finanskrisen) og du lå igjen i minus. Det er knalltøft. Her er det typisk at man kaster kortene midt i stormen.

Poenget her er å vise deg hvordan DCA ser ut i praksis.

Troen på langsiktig utvikling

For at DCA skal fungere, er det to ting som må skje:

  • Utviklingen må være positiv over tid
  • Du står løpet ut

Strategien hviler på en grunnleggende tro på at utviklingen vil være positiv over tid. Det vil være tider med dystre spådommer og negativ utvikling, men det vil være midlertidig uro som samfunnet (eller selskapet) overkommer til slutt.

Det finnes ingen garanti for dette, som gjør at mange blir usikre når de blir bombardert med negative nyhetsoverskrifter.

Det er tre ting du kan gjøre for å overkomme dette, mer om det straks.

Strategien går altså ikke ut på å slå av og på den automatiserte sparing basert på hvordan du tenker utviklingen vil være den neste tiden. Da følger du ikke DCA, men ender opp med høye transaksjonskostnader, dårlig nattesøvn og sannsynligvis dårlige resultater.

Poenget er å fange nedturene og oppturene og få gjennomsnittet over tid.

Så hvis du vil følge DCA, må du spørre deg selv om du besitter troen på at utviklingen vil være positiv over tid for aksjefondet du vurderer. Og at du forstår hva det innebærer å følge strategien.

3 tips som gjør at du lykkes med en DCA-strategi

DCA kan virke som en enkel strategi til å begynne med, men er du ikke forberedt på hva som venter kan det bli utfordrende.

Markedet svinger. Mennesker har sterke meninger. Livet endrer seg. Vi er ikke rasjonelle.

1: Fokuser på andre ting

Alle som noen gang har investert vet hvor spennende det er å følge med på utviklingen.

Det er det samme som å spille lotto.

Vi har et inderlig ønske om at det skal gå vår vei.

Men det som gjør finansmarkedene mer perverst enn lotto, er at tilsynelatende alle har en mening om hva fremtiden bringer.

Når i tillegg markedet svinger tilfeldig opp og ned fra uke til uke, er det klart at det er fort gjort å tvile på investeringsbeslutningen.

Så hvis du vil lykkes med DCA, er det en fordel å beskytte seg mot dette. Og den eneste måten er å fokusere på andre ting enn utviklingen og markedet, samtidig som du har en indre tro på at utviklingen er positiv over tid.

2: Ha en økonomisk buffer

Poenget med DCA er å la pengene vokse over lang tid.

Men innimellom utfordrer livet deg med en skruball.

Det kan være en positiv eller negativ skruball, men den innebærer ofte en kostnad. Det kan være et leilighetskjøp, en skillsmisse, en vaskemaskin som må byttes, en nyfødt, sykdom i familien eller en uvanlig høy strømregning.

Så før du starter med DCA, er det smart å forsikre seg mot at du ikke behøver å avbryte den unødvendig i de kommende årene.

Det betyr at du har god dekning av vanlige utgifter, ingen dyre forbrukslån og en sterk bufferkonto mot uforutsette kostnader.

3: Kunnskap om dine reaksjonsmønstre

Atferdsøkonomi handler om hvordan vi mennesker tar økonomiske valg. Dette er et realtivt nytt felt som har påvist at vi mennesker er håpløse når det kommer til å ta rasjonelle økonomiske valg.

Et av de banebrytende funnene er at mennesker har et sterkere ønske å unngå et tap enn å oppnå tilsvarende gevinst.

Denne tendensen blir kalt tapsaversjon.

Investerer du i et aksjefond, vil du oppleve en større følelsesmessig reaksjon på at verdien har falt 10% enn du vil oppleve hvis verdien hadde steget 10%. På samme måte som at negative nyheter påvirker deg mer enn positive.

Dette gjør DCA ekstra vanskelig. Det vil være tider med fallende verdier og negative nyhetsoverskrifter.

Det var det! Håper innlegget har belyst viktige sider ved DCA og gitt deg praktisk informasjon som hjelper deg i jakten på en bedre finansiell hverdag.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂