8 aksjefond begreper du bør vite om

Hva er NAV? NAV står for net asset value, på norsk sier vi netto andelsverdi per fondsandel. Dette er med andre ord verdien av en fondsandel. Hvis NAV er 150 kr og du investere 15 000 kr i aksjefondet, får du 100 fondsandeler.

FORMEL FOR NAV
NAV = (Markedsverdi av aksjer i porteføljen – forvaltningsavgift + kontantbeholdning) / fondsandeler

For å komme frem til NAV, tar aksjefondet for hver aksje det eier å ganger sluttkursen med det antall aksjer det eier, trekker fra forvaltningsavgift og legger til kontantbeholdning. Dette er deles deretter på alle fondsandelene.

Til forskjell fra en aksjekurs, så endres NAV bare en gang om dagen. Derfor vil du ikke se at NAV endrer seg i børsens åpningstid.

Aksjeindeks

En aksjeindeks er en gruppe aksjer med et eller flere likhetstrekk. De kan eksempelvis være fra samme land, sektor eller markedsplass.

La oss si du ønsket å følge utviklingen til sjømatnæringen. Da kan du sette sammen en aksjeindeks bestående av alle sjømatselskapene på Oslo Børs. Den representerer dermed sjømatmarkedet.

Referanseindeks

Det er en aksjeindeks et aksjefond måler seg mot. Et aksjefond som investerer i Norge kan bruke Hovedindeksen (OSEBX) som referanseindeks. Dermed er det enklere å se om forvalteren klarer å skape positiv meravkastning.

Meravkastning

Meravkastning er definert som avkastningen fra referanseindeksen. Aktive aksjefond har som målsetting å skape meravkastning. Passive aksjefond (indeksfond) har som mål å levere markedsavkastning.

Når et aksjefond presterer bedre enn referanseindeksen det måler seg mot, omtaler man at aksjefondet har oppnådd positiv meravkastning. Om aksjefondet presterer dårligere en referanseindeksen, omtales det som negativ meravkastning.

Her er et eksempel på et aksjefond sammenlignet med referanseindeks. SEB Leggemiddelfond har ikke klart å skape positiv meravkastning.

SEB Legemiddelfond, referanseindeks og negativ meravkastning
SEB Legemiddelfond og referanseindeks

KIID

KIID står for key investor information document, på norsk kalles det for nøkkelinformasjonsdokument eller faktaark. Dette dokumentet gir deg nødvendig informasjon om et aksjefondet. Det beskriver blant annet investeringsstrategi, kostnader og referanseindeks.

Skal du investere i et aksjefond er det nyttig å lese gjennom dette dokumentet, det er på 2-3 sider og tar kort tid. Det vil gi deg en bedre forståelse av hva du vurderer å investere penger inn i.

På Nordnet får du enkelt tak i faktaarket.

KIID dokument på Nordnet
Nordnet

AUM

AUM står for Asset Under Manangement, på norsk sier vi eiendeler under forvaltning eller forvaltningskapital. Den viser deg hvor mye penger aksjefondet forvalter. Til forskjell fra NAV, er AUM er uttrykk for selskapets forvaltningskapital.

ISIN

ISIN står for International Securities Identification Number. Det er et identifikasjonsnummer for børsnoterte aksjer og fond.

Eksempel fra DNB Teknologi: NO0010337678

UCITS-merking

UCITS står for Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities. Et UCITS-fond er et type verdipapirfond som tilfredsstiller felles EU-regler. Det gir forbrukere (vi som investerer i aksjefond) beskyttelse i form av blant annet lovregulert risikospredning.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂