Indeksfond vs Aktive Aksjefond: 3 viktige forskjeller

Artikkel om indeksfond vs aktive aksjefond

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Er det best å satse sparepengene på et indeksfond eller et aktivt aksjefond?

Når det gjelder å øke sparepengene dine, er valget mellom indeksfond og aksjefond en beslutning som kan ha stor påvirkning på din fremtidige lommebok.

I denne artikkelen lærer du forskjellen på indeksfond og aktive aksjefond, og fordelene ved hver av de. La oss utforske alternativene på en enkel måte, slik at du kan forstå hva som passer best for dine økonomiske mål.

Forskjellen på indeksfond vs aktive aksjefond

Et indeksfond er et passivt aksjefond hvor forvalteren sin oppgave er å etterligne en valgt aksjeindeks – kalt referanseindeks. Målet er å være en kopi. Det betyr at forvalteren ikke tar noen aktive valg under utvelgelsen av aksjene som skal inn i aksjefondet. Derav navnet passivt aksjefond.

Et aktivt aksjefond har derimot som mål å oppnå bedre avkastning enn en valgt aksjeindeks – også kalt referanseindeks. Forvalteren analyserer selskaper, vurderer risiko og fremtidsutsikter for å velge de aksjene som gir høyest avkastning.

AKSJEINDEKS
En aksjeindeks er en gruppe aksjer innenfor et finansmarked (som en bransje, et land eller en region). En referanseindeks er den aksjeindeksen fondet har valgt å måle seg mot.

For å gi deg et eksempel, se på dette:

Legg merke til i linjediagrammet hvordan SKAGEN Focus B varierer mer fra referanseindeksen.

Begge bruker den samme referanseindeksen, men har ulike mål og kan dermed ikke sammenlignes.

Hvis du lurer på hvor bra SKAGEN Focus B har gjort det, er det mer nyttig å se om de har klart å skape mer avkastning enn MSCI All Country Index (noe de ikke har klart som du ser i diagrammet) og i forhold til andre aktive aksjefond med samme investeringsmandat.

Det er ikke noe poeng i å sammenligne et indeksfond med et aktivt aksjefond for å måle hvor godt de har gjort det i sin kategori.

Store kostnadsforskjeller

En av hovedforskjellene mellom indeksfond og aktive aksjefond er årlig forvaltningsavgift.

Siden indeksfond “bare” skal kopiere en aksjeindeks, resulterer det i lavere forvaltningsgebyrer, da færre ressurser brukes til beslutningsprosessen.

I motsetning involverer aktiv forvaltning strategiske investeringsbeslutninger i et forsøk på å prestere bedre enn aksjeindeksen. Den aktive forvaltningsmetoden krever analytikere og større forvaltningsarbeid, noe som fører til høyere driftskostnader og følgelig høyere gebyrer for investorer.

Bare se på denne tabellen som sammenligner indeksfond og aktive aksjefond på pris (fra Nordnet):

FondTypeKostnad
DNB Global Indeks AIndeksfond0,29%
KLP AksjeVerden Indeks PIndeksfond0,29%
Storebrand Indeks – Norge NIndeksfond0,29%
Holberg Global AAktiv aksjefond1,04%
DNB Teknologi AAktiv aksjefond1,16%
FIRST VeritasAktiv aksjefond1,24%

I tillegg har indeksfond ofte lavere turnover ratio sammenlignet med aktive aksjefond. Det reduserer transaksjonskostnader, som kurtasje, og bidrar dermed ytterligere til lavere kostnader sammenlignet med aktive aksjefond.

TURNOVER RATIO
Turnover ratio refererer til hvor ofte aksjer i et aksjefond kjøpes og selges. En høy turnover ratio betyr derfor at forvalteren kjøper og selger aksjer ofte.

Målet er ikke det samme

Indeksfond og aktive aksjefond har to helt forskjellige mål. Et indeksfond prøver som sagt å kopiere en aksjeindeks. Målet er å være så lik den som mulig. Dette kan måles med blant annet tracking error.

TRACKING ERROR
Tracking error måler svingningene (standard avviket) til fondets differanseavkastning – altså avkastningen indeksfondet oppnår i forhold til aksjeindeksen. Svinger den mye, indikerer det at indeksfondet ikke oppnår målet sitt med å kopiere aksjeindeksen.

Over 20 år kan en forbruker som plasserer 500.000 i et aktivt aksjefond forvente å tape hele 371.400 sammenlignet med et indeksfond.

Forbrukerrådet

Algoritmer vs menneskelige forvaltere

Indeksfond bruker primært dataalgoritmer for å operere sine porteføljer. Disse algoritmene er designet for å kopiere en aksjeindeks så likt som mulig. Dette reduserer behovet for blant annet analytikere, noe som fører til lavere driftskostnader.

Denne prosessen minimerer også behovet for menneskelig beslutningstaking, og reduserer sannsynligheten for emosjonelle investeringsbeslutninger.

Forvaltere bruker sin dømmekraft, erfaring og innsikt til å velge aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer de tror vil gi gode resultater.

Fordelen med indeksfond

Indeksfond tilbyr flere fordeler, spesielt for investorer som er interessert i en langsiktig, kostnadseffektiv og diversifisert investeringsstrategi. Her er de viktigste fordelene:

  • Lavere kostnader
  • Diversifisering
  • Markedsavkastning
  • Passiv forvaltning

Indeksfond har lavere forvaltningsavgifter enn aktivt forvaltede fond. Dette skyldes at indeksfond følger en fastsatt indeks og krever mindre aktiv forvaltning.

Indeksfond investerer i mange forskjellige verdipapirer som speiler en indeks, noe som bidrar til risikospredning. Dette reduserer risikoen sammenlignet med å investere i et lite antall aksjer.

Historisk sett har indeksfond ofte gitt bedre eller lik avkastning som mange aktivt forvaltede fond over lengre perioder. Dette skyldes delvis lavere kostnader og at aktive aksjefond som gruppe sliter med å oppnå bedre avkastning etter kostnader.

Indeksfond er passivt forvaltet, noe som betyr at de automatisk følger indeksen uten å forsøke å “slå markedet”. Dette fjerner forvalterens bias og mulige feilgrep.

Fordelen med aktive aksjefond

Aktive aksjefond, der forvaltere aktivt velger aksjer og andre verdipapirer i et forsøk på å overgå markedet eller en bestemt referanseindeks, har sine egne distinkte fordeler. Disse fordelene gjør dem attraktive for en rekke investorer, særlig de som er på jakt etter potensial for høyere avkastning og tilpassede investeringsstrategier.

  • Eksponering mot spesifikke temaer eller sektorer
  • Kan tilpasse seg nye markedstrender
  • Gode i fallende markeder
  • Risikostyring

Aktive aksjefond kan i større grad fokusere på spesifikke investeringstemaer (som teknologisk innovasjon, grønn energi og bærekraft, og demografiske endringer) sektorer (som sjømat, energi og shipping) eller regioner (som Norden, Europa og verden), og gir dermed investorer målrettet eksponering.

Forvaltere kan utnytte spesifikke markedssegmenter eller trender som de mener vil prestere godt, noe som kan gi høyere avkastning i visse perioder.

I svært volatile eller uforutsigbare markeder kan aktive forvaltere tilpasse strategier raskere enn indeksfond, potensielt begrensende tap.

Forvalterne kan justere porteføljen aktivt for å redusere risiko, for eksempel i tider med økt markedsurolighet.

Hva mener ekspertene er best

Når vi nå diskuterer indeksfond vs aktive aksjefond kan det være nyttig å se hva ekspertene mener.

Kostnadsfokus er viktig når man gjør langsiktige investeringer. “Indeksfond er en svært kostnadseffektiv og enkel måte på å spare langsiktig. Du vet hva du får, til en billig penge.” sier Siviløkonomen Hallgeir Kvadsheim. “Selv små forskjeller i årlig forvaltingsgebyr blir store summer når man sparer i 15-20 år. Jeg benytter selv globale indeksfond i rundt 75 % av min sparing.”.

Siden et indeksfond skal kopiere en aksjeindeks, er det ikke nødvendig å følge nøye med på utviklingen. “Kjøper du et globalt indeksfond kan du legge det i skuffen å glemme det. Du trenger ikke følge med på hvordan fondet eller forvalteren gjør det. Du har en bredt diversifisert portefølje, og du risikerer ikke at forvalteren gjør en dårlig jobb og leverer mindreavkastning.” sier Bjørn Erik Sættem.

I et aktivt aksjefond kan det være et poeng å følge utviklingen og endringer som blir gjort, siden de gjøres av mennesker som kan gjøre menneskelige feil. “Kjøper du et aktivt fond bør du følge med om forvalteren klarer å slå indeksen på lang sikt. Klarer han ikke det, bør du bytte fond.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi utforsket forskjellene mellom indeksfond og aktive aksjefond, noe som er avgjørende for å forstå for alle som ønsker å investere sparepengene sine klokt.

Indeksfond tilbyr en passiv investeringsstrategi ved å etterligne en referanseindeks, noe som ofte resulterer i lavere forvaltningsgebyrer og en noe mer forutsigbar avkastning enn aktive aksjefond. På den andre siden, aktive aksjefond gir en mulighet for potensielt høyere avkastning gjennom nøye utvalgte aksjer av forvaltere, skjønt med høyere gebyrer og en større risiko.

Vanlige spørsmål om indeksfond og aksjefond

Er indeksfond og aktive aksjefond det samme?

Nei, indeksfond og aktive aksjefond er ikke det samme. Et indeksfond er designet for å kopiere en spesifikk aksjeindeks, som for eksempel Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) i Norge. Et aktivt aksjefond styres av en fondsforvalter som aktivt velger hvilke aksjer fondet skal investere i et forsøke på å slå markedet.

Hvor mange indeksfond bør man ha?

Det er ikke en universell regel for mange indeksfond man bør ha. Det avhenger av flere faktorer, som individuelle investeringsmål, risikotoleranse og ønsket diversifisering. Noen indeksfond inneholder flere tusen aksjer, som er mer enn nok for å oppnå en god diversifisering.

Hva menes med indeksfond?

Et indeksfond er en type aksjefond som har som mål å kopiere avkastningen til en bestemt aksjeindeks. Indeksfond er kjent for sine lave forvaltningskostnader. Fordi de bare følger en indeks, krever de ikke det samme nivået av aktiv forvaltning som tradisjonelle aktive aksjefond, der fondsforvaltere gjør individuelle investeringsvalg.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer