Hvordan analysere aksjer (Guide)

Hvis du ønsker å investere i aksjer bør du vite hvordan du kan analysere aksjer. Det er mange som satser penger blindt på aksjene som er i vinden, vanligvis ender det i katastrofe.

Hva er aksjeanalyse
Aksjeanalyse

Det er to vanlige måter å analysere aksjer.

 • Fundamental analyse
 • Teknisk analyse

Fundamental analyse er analyse av selve selskapet som en aksje representerer. Det betyr analyse av blant annet forretningsplan, inntekter, utgifter, kontantstrøm og konkurransefordeler.

Teknisk analyse er analyse av historisk tilbud og etterspørsel av en aksje for å estimere fremtidig kursutvikling. Tanken er at mennesker styres av psykologi og har gjenkjennbare atferdsmønstre.

Hvordan analysere aksjer med fundamental analyse

De dyktigste investorene i verden analyserer aksjer med fundamental analyse for å finne investeringskandidater og ta investeringsvalg. Metoden hjelper deg skille de beste selskapene fra de dårligste, bedømme risiko, vekstpotensial og kvalitet.

Fundamental analyse kan deles opp i to kategorier.

Kvalitativ analyse er analyse av de tingene som er vanskelig å tallfeste – disse eiendelene kalles immaterielle eiendeler. Det er er ting en bedrift eier og har tilgang til som ikke er fysiske og håndgripelige. Blant annet arbeidskultur, patenter, kunde- og leverandørforhold og kvaliteten på ledelsen.

Kvantitativ analyse er analyse av de tingene det er enklere å tallfeste og måle. Det er blant annet inntekt, kostnader, finansiell risiko og kontantstrøm. Disse tingene er det enklere å telle, måle og kalkulere.

Kombinasjonen av en kvantitativ- og en kvalitativ analyse vil gi deg en rikere forståelse for fremtidsutsiktene til selskapet.

Kvalitativ analyse av aksjer

Gjennom årenes løp har det kommet frem ulike rammeverk vi kan bruke for å analysere de kvalitative faktorene.

SWOT-analyse av aksjer
SWOT-analyse

For å finne styrkene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva er selskapet gode på?
 • Hva slags konkurransefordeler har selskapet?

For å finne svakhetene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva er selskapets svakhet blant konkurrenter?
 • Hvor taper selskapet terreng til konkurrenter?

For å finne mulighetene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva slags fordeler har selskapet?
 • Hvor er selskapet posisjonert bedre enn andre?

For å finne truslene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva slags utfordringer opplever selskapet?
 • Hvor er selskapet utsatt for risiko?

Styrkene og svakhetene gjelder de interne forholdene i selskapet. En av styrkene til Telenor kan være den sterke merkevaren. En av svakhetene til Telenor kan være at de strekker seg over mange ulike kulturer, det kan skape utfordringer.

Se på en analyse av de kvalitative faktorene mer som en kunst enn ren vitenskap. Det er ikke noe du kan regne ut, så man må ha en kombinasjon av kunnskap, innsikt og erfaring for å gjøre en god vurdering. Mange investorer bruker sitt indre kompass og diskusjoner med andre for å finne svar.

Her er noen flere kvalitative analysemetoder

Kvantitativ analyse av aksjer

Det er mange måter å analysere de kvantitative sidene ved en aksje. Vil du ha en detaljert gjennomgang anbefaler jeg deg å se nærmere på kursene vi har tilgjengelig. Her er en introduksjon.

4 vanlige kvantitative analysemål:

 • Avkastning på sysselsatt kapital
 • Resultatmargin
 • D/E
 • Rentedekningsgrad

Avkastning på sysselsatt kapital

FORMEL FOR AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Driftsresultat / Sysselsatt kapital

FORMEL FOR SYSSELSATT KAPITAL
Eiendeler – Rentefri gjeld

Resultatmargin

FORMEL FOR RESULTATMARGIN
Resultat / Inntekt

D/E

D/E er et mål på den finansielle risikoen i selskapet. D står for Debt og E står for Equity. Den viser hvor stor andel gjeld som er i selskapet i forhold til egenkapitalen.

FORMEL FOR D/E
Gjeld / Egenkapital

Rentedekningsgrad

FORMEL FOR RENTEDEKNINGSGRAD
(Operasjonell kontantstrøm + Rentebetaling + Betalt skatt) / Rentebetaling

Hvordan analysere aksjer med teknisk analyse

Rentedekningsgrad er et annet mål på den finansielle risikoen i selskapet. Den viser deg hvor høye rentekostnader selskapet har i forhold til hvor mye penger som kommer inn i kassa. Jo høyere, jo mer risikabelt er det siden det er mindre rom for feil.

Teknisk analyse er analyse av historisk tilbud og etterspørsel av en aksje for å estimere fremtidig kursutvikling. Tanken er at mennesker styres av psykologi og har gjenkjennbare atferdsmønstre.

Teknisk analyse av aksjer
Teknisk analyse av aksjer

En teknisk analytiker vil ta i bruk en rekke med ulike mønstre og indikatorer som forteller noe om balansen mellom selgere og kjøpere. De vil gi analytikeren signaler og indikasjoner på en kursbevegelse.

Analysemetoden brukes i hovedsak av tradere som ser etter kurssvingninger de kan tjene penger på. Investorer ser etter langsiktige investeringer. Allikevel finnes det investorer som bruker teknisk analyse til å finne gode innganger. På samme måte som at noen tradere også velger å bruker fundamental analyse.

Mønstre og indikatorer

Teknisk analyse er et bredt felt med mange ulike mønstre og indikatorer. Det finnes hundrevis av signalkombinasjoner og det handler det om å følge en tradingstrategi med et positivt forventet utfall.

Kursmønstre

Kursmønstre er gjenkjenbare mønstre i aksjekursen. Tekniske analytikere legger merke til disse mønstrene siden de forteller noe om drakampen mellom kjøpere og selgere.

En av de mest kjente er hode-skulder formasjonen.

Hode-skulder formasjon
Hode-skulder formasjon

En hode-skulder formasjon består av tre topper. Først lager aksjekursen en topp og faller tilbake, så stiger den forbi toppen og lager en høyere topp, for å så falle tilbake. Deretter stiger den på nytt, men lager en topp som er lavere enn den høyeste toppen.

En linje kalt nakkelinjen, trekkes mellom støttenivåene. Bryter kursen ned (som på illustrasjonen), indikerer det videre fall.

Avstanden fra hodet og nakkelinjen blir vanligvis brukt som forventet kursfall når den bryter ned.

Indikatorer

En indikator er en matematisk beregning basert på blant annet pris og volum. Tekniske indikatorer forteller noe om balansen mellom kjøpere og selgere i markedet.

Teknisk indikator RSI
Teknisk indikator RSI

Tekniske indikatorer kan legges over kursgrafen, som bollinger bands, eller på nedsiden av kursgrafen, som RSI og MACD.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂