Hva er NOPLAT: Formel, Bruk og Eksempel

NOPLAT er operasjonelt driftsresultat justert for skatt. Det er et mål på selskapets operasjonelle fortjeneste justert for skatt og andre inntekter og utgifter som er utenfor kjernevirksomheten. NOPLAT står for Net Operating Profit Less Adjusted Tax.

Figur 1: Hva er NOPLAT (net operating profit less adjusted tax)

NOPLAT er en av flere måter å regne ut hva selskapet tjener. Men til forskjell fra eksempelvis resultatet, så tar det hensyn til kapitalstrukturen og spesielle hendelser i selskapet. Resultat er et mål på alt eierne av selskapet har tjent i en periode uten noen justeringer, mens NOPLAT er et mål på den operasjonelle fortjenesten som er tilgjengelig til alle kapitalholdere i selskapet.

Dette gjør NOPLAT ideelt til å sammenligne selskaper siden det ikke er påvirket av selskapenes kapitalstrukturen og spesielle/engangshendelser.

Hvordan regne ut NOPLAT

FORMEL FOR NOPLAT
Driftsresultat (EBIT) * (1 – skattesats) + Endring i utsatt skatt

Se for deg et selskap med følgende resultat i løpet av et år:

Inntekt250 000 kr
Varekostnad120 000 kr
Lønnskostnad60 000 kr
EBITDA70 000 kr
Avskrivninger30 000 kr
EBIT40 000 kr
Rentekostnad5 000 kr
Resultat før skatt35 000 kr
Skatt7 700 kr
Resultat28 000 kr

For regnskapsåret var inntektsskatten satt til 22%.

Av 7 700 kr i regnskapsført skatt, så er 200 kr utsatt skatt. Det vil si at den faktisk betalte skatten i løpet av perioden er 7 500 kr og 200 kr skal betales senere (dette legges dermed i balansen som en utsatt skatteforpliktelse).

UTREGNING AV NOPLAT
NOPLAT = 40 000 * (1 – 0,22) + 200 = 31 400 kr

I eksempelet vårt er inntektsskatten 22%, men effektiv skattesats er 21,4%.

UTREGNING AV EFFEKTIV SKATTESATS
7 500 / 35 000 = 0,214

Orkla NOPLAT for året 2022

Når vi skal regne ut NOPLAT trenger vi resultatrapporten og notene – her er detaljene rundt skatt.

I resultatrapporten til Orkla skiller de ut spesielle/engangshendelser i andre inntekter og andre kostnader. I notene står det hva de legger i dette og du kan vurdere om du er enig, men i regnestykket videre antar jeg at Orkla sine vurderinger er ok.

Orkla resultatrapport for 2022
Figur 2: Orkla resultatrapport for 2022

Jeg har utelatt fortjenesten fra associates and joint ventures fra beregningene – dette gjelder Orkla sin 42,6% eierandel i Jotun.

Skattesats

Orkla skatt for året 2021 og 2022 som skal brukes i utregning av NOPLAT
Figur 3: Orkla skatt for året 2021 og 2022

I tabellen over ser jeg på Tax as % of “Profit/loss before taxes” adjusted for associates siden jeg har utelatt “associates” i beregningen av EBIT. Til utregningen av NOPLAT har jeg valgte en skattesats på 25%. Det er en justering fra 32% som de skattet i 2022, men jeg antar at den er unormal høy.

Historisk skattesats justert for associates:

  • 2019 = 24,2%
  • 2020 = 21,3%
  • 2021 = 26,6%
  • 2022 = 32,0%

Skulle jeg estimert NOPLAT fremover ville jeg også brukt rundt 25% som et røft anslag.

Beregning av NOPLAT

NOPLAT for 2022 var 5 498 millioner kr.

Figur 4: Utregning av NOPLAT for Orkla i 2022

Oppsummering

Vanlige spørsmål om NOPLAT

Hva er NOPLAT på norsk?

På norsk omtales den som driftsresultat justert for skatt.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂