Hva er EBITDA (formel og eksempel)

Investorer ønsker å vite hvor mye penger et selskap tjener. EBITDA er et mål på lønnsomheten til et selskap. Det forteller hvor mye det tjente etter driftsrelaterte kostnader er trukket fra i en periode.

Vanlige driftsrelaterte kostnader er blant annet varekostnad, personalkostnad, reise og transport, markedsføring og kontorlokaler.

EBITDA står for earnings before interest, taxation, depreciation and amortization. På norsk er EBITDA driftsresultat før avskrivninger.

Jo høyere EBITDA er, jo mer verdifullt er selskapet generelt sett.

Hvordan regne man ut EBITDA (formel)

Det er to måter du kan regne ut EBITDA.

Her er formlene:

Alternativ formel 1 (enkleste):

EBITDA = EBIT – avskrivninger og nedskrivninger

Alternativ formel 2:

EBITDA = resultat + skatt + netto renter + avskrivninger og nedskrivninger

I års- og kvartalsrapportene kan det være regnet ut for deg. Men noen ganger må du regne ut EBITDA på egenhånd.

I tillegg er det selskaper som rapporterer justert EBITDA. Da har de utelatt unormalle hendelser i perioden. For eksempel en restruktureringskostnad, en kostnad i forbindelse med et oppkjøp eller ved salg av en eiendel.

Regne ut Orkla sin EBITDA i 2022

Orkla sin resultatrapport for å regne ut EBITDA

Her ser vi at Orkla ikke rapporterer EBITDA, men de kategoriserer unormale inntekter og kostnader i egen oppføring. Det gjør utregningen av justert EBITDA enklere.

EBITDA = 6 897 + 2 257 = 9 154
Justert EBITDA = 7411 + 2 257 = 9 668

Her har jeg regnet ut EBITDA ved å starte med EBIT. Avskrivninger i 2022 var 2 257 millioner kr.

I mange tilfeller vil ikke selskapet justere bort unormale kostnader som Orkla. Da må du inn i regnskapet og skille ut linjene du ikke ønsker å ha med.

Det er en egen diskusjon om unormale inntekter og kostnader skal utelates. Et normalisert resultat (altså når vi har justert bort det unormale) kan være en bedre refleksjon av selskapets lønnsomhet, men samtidig er dette kostnader selskapet har pådratt seg.

Hva er EBITDA margin

I forbindelse med EBITDA er det EBITDA-marginen investorer er spesielt interessert i. Det er et mål på hvor mye selskapet sitter igjen med for hver krone i inntekt.

EBITDA-margin formel:

EBITDA-margin = EBITDA / Inntekt

For eksempel kan et selskap rapportere om 50 millioner kroner i EBITDA og 135 millioner kroner i inntekt.

EBITDA-margin = 50 / 135 = 37%

Hvis et selskap klarer å øke EBITDA-marginen eller at de stadig vekk har bedre EBITDA-margin enn konkurrerende selskaper, er det indikasjoner på et effektivt og konkurransedyktig selskap. Mange investorer ønsker å investere i disse.

Vanlige spørsmål om EBITDA

Hva er forskjell på EBITDA og EBIT?

EBITDA og EBIT er nært beslektet. På norsk kalles EBIT for driftsresultat etter avskrivninger, eller bare driftsresultat.
Forskjellen på de er avskrivninger. Fordi det er en ikke-kontantstrøm, så innebærer det at EBITDA er en bedre estimering av kontantstrømmen fra selskapet.

Hva forteller EBITDA?

EBITDA forteller hvor mye selskapet tjente etter driftsrelaterte kostnader er trukket fra. Det gir investorer informasjon om lønnsomheten til et selskap.

Hvorfor bruke EBITDA?

Investorer bruker EBITDA til å måle hvor mye penger selskapet tjener for hver krone de har i inntekt. Ved å sammenligne dette mot konkurrerende selskaper og det historiske driftsresultatet, kan man få indikasjoner på om selskapet har konkurransefortrinn og klarer å effektivisere driften.

Hva er ulempene med EBITDA?

Kritikken mot EBITDA er at det er et dårlig mål på selskapets lønnsomhet fordi det utelater avskrivninger, renter på lån og skatt. For å finne ut hvor mye en eier av selskapet har tjent i en periode må disse også trekkes fra.

Legg igjen en kommentar

NYHET

Lær hvordan du kan finne ut hva en aksje er verdt. Lag profesjonelle modeller og kursmål på børsnoterte selskaper.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂