Hva er EBITDA (formel og eksempel)

Investorer ønsker å vite hvor mye penger et selskap tjener. EBITDA er et mål på lønnsomheten til et selskap. Det forteller hvor mye det tjente etter driftsrelaterte kostnader er trukket fra i en periode. Vanlige driftsrelaterte kostnader er blant annet varekostnad, personalkostnad, reise og transport, markedsføring og kontorlokaler.

EBITDA

EBITDA står for earnings before interest, taxation, depreciation and amortization. På norsk er EBITDA driftsresultat før avskrivninger.

Jo høyere EBITDA er, jo mer verdifullt er selskapet generelt sett.

Hvordan regne man ut EBITDA (formel)

Det er flere måter du kan regne ut EBITDA.

Du kan begynne fra toppen.

FORMEL FOR EBITDA
Inntekt – driftskostnader (eksklusivt avskrivninger og nedskrivninger)

Eller du kan begynne med driftsresultatet.

FORMEL FOR EBITDA
Driftsresultat (EBIT) + avskrivninger og nedskrivninger

Eller så kan du begynne med resultat.

FORMEL FOR EBITDA
Resultat + skatt + netto renter + avskrivninger og nedskrivninger

Et forenklet regnskap som eksempel
Et forenklet regnskap som eksempel

For å regne ut EBITDA trenger du inntektsrapporten til selskapet. I noen tilfeller kan det være regnet ut for deg, mens andre ganger må du regne ut det på egenhånd.

I tillegg er det selskaper som rapporterer justert EBITDA. Da har de utelatt unormale hendelser i perioden. For eksempel en restruktureringskostnad, en kostnad i forbindelse med et oppkjøp eller ved salg av en eiendel.

La oss regne ut EBITDA for Orkla i 2022.

Regne ut Orkla sin EBITDA i 2022

Her ser vi at Orkla ikke rapporterer EBITDA, dermed må dette regnes ut på egenhånd. Jeg bruker “Driftsresultat (EBIT) + avskrivninger og nedskrivninger”.

Orkla inntektsrapport
Orkla inntektsrapport

UTREGNING AV EBITDA
6 897 + 2 257 = 9 154

Her er justert EBITDA, forskjellen er i det tilfellet at jeg tar utgangspunkt i oppføringen operating profit before other income and expenses (EBIT adj.). Dette er driftsresultatet justert for unormale inntekter og kostnader.

UTREGNING AV JUSTERT EBITDA
7411 + 2 257 = 9 668

I mange tilfeller vil ikke selskapet justere bort unormale kostnader som Orkla. Da må du inn i regnskapet og skille ut linjene du ikke ønsker å ha med.

Det er en egen diskusjon om unormale inntekter og kostnader skal utelates. Et normalisert resultat (altså når vi har justert bort det unormale) kan være en bedre refleksjon av selskapets lønnsomhet, men samtidig er dette kostnader selskapet har pådratt seg.

Hva er EBITDA margin

I forbindelse med EBITDA er det EBITDA-marginen investorer er spesielt interessert i. Det er et mål på hvor mye selskapet sitter igjen med for hver krone i inntekt målt i prosent. Dette kan du sammenligne med nærliggende konkurrenter.

FORMEL FOR EBITDA-MARGIN
(EBITDA / Inntekt) * 100

For eksempel kan et selskap rapportere om 50 millioner kroner i EBITDA og 135 millioner kroner i inntekt.

UTREGNING AV EBITDA-MARGIN
(50 / 135) * 100 = 37%

Hvis et selskap klarer å øke EBITDA-marginen eller at de stadig vekk har bedre EBITDA-margin enn konkurrerende selskaper, er det indikasjoner på et effektivt og konkurransedyktig selskap. Mange investorer ønsker å investere i disse.

Orkla historisk EBITDA-margin

Jeg regnet ut Orkla sin historiske justerte EBITDA-margin. Dette er en av flere måter du kan analysere EBITDA på.

Orkla historisk justert EBITDA-margin
Orkla historisk justert EBITDA-margin

Vanlige spørsmål om EBITDA

Hva er forskjell på EBITDA og EBIT?

EBITDA og EBIT er nært beslektet. På norsk kalles EBIT for driftsresultat etter avskrivninger, eller bare driftsresultat.
Forskjellen på de er avskrivninger. Fordi det er en ikke-kontantstrøm, så innebærer det at EBITDA er en bedre estimering av kontantstrømmen fra selskapet.

Hva forteller EBITDA?

EBITDA forteller hvor mye selskapet tjente etter driftsrelaterte kostnader er trukket fra. Det gir investorer informasjon om lønnsomheten til et selskap.

Hvorfor bruke EBITDA?

Investorer bruker EBITDA til å måle hvor mye penger selskapet tjener for hver krone de har i inntekt. Ved å sammenligne dette mot konkurrerende selskaper og det historiske driftsresultatet, kan man få indikasjoner på om selskapet har konkurransefortrinn og klarer å effektivisere driften.

Hva er ulempene med EBITDA?

Kritikken mot EBITDA er at det er et dårlig mål på selskapets lønnsomhet fordi det utelater avskrivninger, renter på lån og skatt. For å finne ut hvor mye en eier av selskapet har tjent i en periode må disse også trekkes fra.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂