Hva er investert kapital? (eksempel og formel)

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Investert kapital er kapitalen selskapet har investert inn i driften for å tjene penger. Det er investeringer i blant annet driftsmidler, kontorlokaler og varelager.

Hvordan regne ut investert kapital (formel)?

Alle er enige om hva investert kapital er, men det er flere måter å regne det ut på. Det innebærer at du må bruke den metoden som du mener reflekterer definisjonen best for selskapet du analyserer.

Når du skal finne investert kapital ser du på eiendelssiden av balansen.

Formel for investert kapital:

Investert kapital (alt. 1) = Netto arbeidskapital + Anleggsmidler

Netto arbeidskapital = Omløpsmidler – rentefri kortsiktig gjeld – kontanter

Investert kapital (alt. 2) = Netto arbeidskapital + Materielle eiendeler + Immatterielle eiendeler

Det enkleste valget her er å kalkulere investert kapital både med og uten goodwill.

Investert kapital eksempel

Her har jeg regne ut investert kapital for Orkla:

Investert kapital (2022) = 20 359 – 13 321 – 1 502 + 19 138 + 33 624 = 56 796 millioner kr

20 359 = Omløpsmidler
13 321 = Rentefri kortsiktig gjeld
1502 = Kontanter
19 138 = Langsiktige driftsmidler
33 624 = Immaterielle eiendeler

Eiendelene til Orkla i 2022 og 2021
Eiendelene til Orkla i 2022 og 2021
Egenkapital og gjeld til Orkla i 2022 og 2021
Egenkapital og gjeld til Orkla i 2022 og 2021

Jeg gikk inn i notene til Orkla for å fjerne rentebærende kortsiktig gjeld.

Historisk utvikling i investert kapital for Orkla:

Illustrasjon av utviklingen i investert kapital for Orkla
Utvikling i investert kapital

Investert kapital versus sysselsatt kapital

Til forskjell er investert kapital all kapital som sirkulerer i driften til selskapet og det finner du i hovedsak på eiendelssiden.

Investert kapital er viktig for investorer fordi det forteller hvor mye kapital som er i selskapets operasjoner. Dette kan de igjen bruke til å regne ut hvor effektivt selskapet er til å investere penger, ved å se på avkastning på investert kapital.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer