Hva er kvantitativ analyse av aksjer

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Hva er kvantitativ analyse

Kvantitativ analyse av aksjer og selskaper er analyse av de tingene det er enkelt å tallfeste og måle. Det er blant annet inntekt, kostnader, finansiell risiko og kontantstrøm. Disse tingene er det enklere å telle, måle og kalkulere.

Hva er kvantitativ analyse
Figur 1: Fundamental analyse

Disse tingene kan du analysere i et regneark.

Du kan regne ut hvor mye selskapet tjener og analysere trenden. Dette hjelper deg si noe om hvor lønnsomt selskapet er og om det er mer lønnsomt enn nære konkurrenter.

Du kan regne ut hvor mye gjeld selskapet har i balansen og sammenligne det med hvor mye de tjener, og dermed si noe om den finansielle risikoen i selskapet. Disse tingene er enklere å måle enn de kvalitative sidene av et selskap.

Hvordan gjøre kvantitativ analyse

Her er 4 vanlige kvantitative analysemål:

  • Avkastning på sysselsatt kapital
  • Resultatmargin
  • D/E
  • Rentedekningsgrad

Avkastning på sysselsatt kapital

FORMEL FOR AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Driftsresultat / Sysselsatt kapital

FORMEL FOR SYSSELSATT KAPITAL
Eiendeler – Rentefri gjeld

Resultatmargin

Resultatmargin er et lønnsomhetsmål. Det viser hvor mye penger selskapet sitter igjen med i en periode etter alle kostnader er trukket fra.

FORMEL FOR RESULTATMARGIN
Resultat / Inntekt

D/E

D/E er et mål på den finansielle risikoen i selskapet. D står for Debt og E står for Equity. Den viser hvor stor andel gjeld som er i selskapet i forhold til egenkapitalen.

FORMEL FOR D/E
Gjeld / Egenkapital

Rentedekningsgrad

Rentedekningsgrad er et annet mål på den finansielle risikoen i selskapet. Den viser deg hvor høye rentekostnader selskapet har i forhold til hvor mye penger som kommer inn i kassa. Jo høyere, jo mer risikabelt er det siden det er mindre rom for feil.

FORMEL FOR RENTEDEKNINGSGRAD
(Operasjonell kontantstrøm + Rentebetaling + Betalt skatt) / Rentebetaling

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer