Hva er P/S? (formel og eksempler)

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

P/S ratio – eller pris/salg – er et mål på hvor mye investorer er villig til å betale for selskapet i forhold til inntekten det genererer.

I denne artikkelen lærer du å regne ut p/s, hva som er vanlig p/s og hvordan du bruker den som profesjonelle investorer.

Hvordan regne ut p/s (formel)

Formelen for p/s er markedsverdi delt på inntekt. Den viser hvor mye markedet mener selskapet er verdt i forhold til inntekten.

P/S = Markedsverdi / inntekt

I 2022 genererte Orkla ASA 58 391 millioner kr i inntekt. På slutten av året var markedsverdien 71 769 millioner kr.

P/S = 71 769 / 58 391 = 1,23.

Hvis jeg baserer den på dagens markedsverdi er p/s 1,37.

P/S = 80395/58391 = 1,37

Her er historisk p/s for Orkla siden 2012:

Viser Orkla ASA historiske p/s multippel

Diagrammet indikerer at Orkla kan være undervurdert, men en verdsettelsesmultippel som dette en liten del av et større bilde.

Hva er en god p/s

Kenneth Fisher – som var en langsiktig investor i voksende selskaper – foretrakk aksjer med p/s under 1,5. Han kunne også se nærmere på aksjer med p/s 1,5 – 3.

Her er historisk p/s for S&P 500.

Viser historisk p/s til s&p 500

Som med de andre verdsettelsesmultiplene, så er det fordelaktig med en lavest mulig multippel. Det øker sannsynligheten for at investeringen blir lønnsom.

Tommelfingerregel:

  • p/s < 1 – 1,5 = god pris
  • p/s 1,5 – 2,5 = vanlig
  • p/s > 2,5 = dyrt

En god tommelfingerregel er at god p/s er 1,5 – 2,5.

P/S er et vanskelig nøkkeltall. Hovedproblemet er at det ikke tar hensyn til lønnsomhet. Når alt kommer til alt, så er et av de viktigste spørsmålene hvor mye penger selskapet sitter igjen med etter kostnader er betalt.

Hva er p/s blant sjømatselskaper

Siden 2014 har verdsettelsen vært økende. Altså markedet har verdsatt selskapene høyere og høyere i forhold til inntekten.

I tillegg kommer det frem at Bakkafrost har blitt verdsatt høyest og Grieg Seafood lavest. Det er en klar indikasjon på at markedet mener Bakkafrost er bedre – enten på grunn av høyere kvalitet, lavere risiko eller større vekstpotensial. Jeg tipper kvalitetsfaktoren har størst utslag.

Siden 2019/2020 har verdsettelsen falt tilbake. Naturlig nok ettersom rentene stiger, politikere lager bråk i bransjen (lakseskatt) og samfunnet er ikke like positiv til framtiden som tidligere.

Ulemper ved p/s

Hvis du skal ta i bruk p/s er det viktig å være klar over ulempene. Dette hjelper deg med å forstå situasjonen bedre og øker sannsynligheten for at du tar gode investeringsvalg.

Ulemper

  • Fordelaktig inntektsføring fra selskapet
  • Tar ikke hensyn til kostnadsstruktur

Regnskapsjuks

Selvom det er vanskelig å jukse med inntekten, er det fortsatt mulig.

Slik gikk det:

Det er alltid smart å spørre seg selv hvor inntekten kommer fra. I notene i regnskapet står det også hvordan de regnskapsfører inntekter.

I 99% av tilfellene kan vi stole på børsnoterte selskaper, så det er ikke noe i å bli paranoid. Men det er en risikofaktor, så hvis du aner ugler i mosen er det verdt å ta en nærmere titt.

Kostnadsstruktur og lønnsomhet

Verdivurdering basert på inntekt tar ikke hensyn til selskapenes kostnadsstruktur eller lønnsomhet. Se for deg at vi analyserer to konkurrerende selskaper. Begge er verdsatt til p/s 3.

Ved nærmere analyse ser vi at et selskap er mer kostnadseffektivt og lønnsomt. De sitter med andre ord igjen med mer for hver krone selskaper omsetter for (høyere resultatmargin). Det vil ha stor påvirkning på hva som er rettferdig multippel.

Husk de tre bærebjelkene for en rettferdig multippel:

  1. Hvordan er kvaliteten på selskapet (jo høyere, jo bedre): Kjennetegn på kvalitet er blant annet om det har konkurransefortrinn, høy avkastning på kapital og høye marginer.
  2. Hvor risikabelt er selskapet (jo mindre, jo bedre): Risikable selskaper kjennetegnes ved blant annet høy gjeldsandel, varierende inntekt, få inntektskilder og sterk konkurranse.
  3. Hvordan er vekstprognosene (jo høyere, jo bedre): Selskaper som vokser fortjener å bli verdsatt høyere. Husk at det er forskjell på midlertidig vekst (eksempelvis som mange opplevde i pandemi-årene) og vedvarende vekst.

Når alt kommer til alt, er investorer interessert i hvor mye penger selskapet sitter igjen med etter alle kostnader er betalt.

Vanlige spørsmål om p/s

Hva står p/s for?

P står for price og S står for sales. På norsk sier vi pris/salg. Den vanligste betegnelsen, både i norge og andre steder, er p/s.

Hvordan regne ut p/s?

Du kan regne ut p/s ved å finne markedsverdien og dele det på inntekten. Det får du et mål på hvor dyrt selskapet er i forhold til inntekten det genererer.

Hva er en god p/s?

En god p/s er 1,5 – 2,5. Samtidig kommer det an på selskapets kvalitet, risiko og vekstpotensial. Et kvalitetsselskap med høyt vekstpotensial fortjener en høyere p/s enn et middelmådig og risikofylt selskap.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer