Hva er markedseffisiens og hva har det å si?

Aksjekurser-og-markedseffisiens

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Markedseffisiens

Markedseffisiens i finansverdenen dreier seg om hvor riktig og raskt markedet priser verdipapirer. I et effisient marked reflekterer dagens pris allerede all tilgjengelig informasjon som kan brukes til å forutsi prisen på et verdipapir – det være aksjer, obligasjoner eller derivater. Det er som om markedet er et lynraskt sjakkbrett som svarer helt optimalt på hvert trekk.

In an efficient market, at any point in time, the actual price of a security will be a good estimate of its intrinsic value.

Eugene Fama

Analyser av historisk kursutvikling, selskapets regnskap og annen informasjon gir ingen klare fordeler for å spå fremtidige kursendringer i forhold til dagens pris. Markedet justerer feilprisinger lynkjapt, og kjøpere og selgere tilpasser seg i takt. Ingen har mulighet til å handle basert på historisk informasjon, fordi markedet er konstant i bevegelse, drevet av den ferskeste og mest relevante innsikten.

Illustrerer sterk og svak markedseffisiens
Figur 2: Markedseffisiens

3 typer markedseffisiens

Det er vanlige å dele markedseffisiens inn i styrkegrader:

  • Svak markedseffisiens
  • Mellomsterk markedseffisiens
  • Sterk markedseffisiens

Svak markedseffisiens

De som tror at markedet er svakt effisient, mener at investorer kan oppnå en fordel av å analysere blant annet regnskap, økonomiske nøkkeltall og markedet et selskap opererer i.

Mellomsterk markedseffisiens

De som tror på dette, mener at verken teknisk eller fundamental analyse vil gi investorer noen fordel og bare utilgjengelig informasjon gjør det mulig. Dette kan være innside informasjon eller annen informasjon som ellers er gjemt for markedet.

Sterk markedseffisiens

Sterk markedseffisiens er et markedet hvor all historisk informasjon, offentlig informasjon og utilgjengelig informasjon er reflektert i markedskursen. Til og med intern informasjon i selskapet. Det er med andre ord ikke mulig å oppnå bedre avkastning enn markedet.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer