Hva er en aksjeklasse? (med eksempel)

Det er ingen begrensning for hvor mange aksjeklasser et selskap kan ha, men som regel er det bare 2 stykker.

Eksempel 1:

Et selskap kan ha en aksjeklasse som gir vanlig stemmerett (1 stemme per aksje) og en aksjeklasse som ikke har stemmerett.

Eksempel 2:

Et selskap kan ha en aksjeklasse som gir vanlig stemmerett (1 stemme per aksje) og en aksjeklasse som gir 10 stemmer per aksje. Det innebærer at de som eier sistnevnte har større innflyttelse over selskapet.

En av hovedgrunnene til at man lager nye aksjeklasser, er for å beholde makten i selskapet.

Hva er aksjeklassene i Schibsted?

Schibsted ASA er et nordisk mediekonsern med Finn.no, VG og flere store selskaper i porteføljen. De har vært børsnotert siden 1992. Frem til 2015 var det en aksjeklasse, så bestemte de seg for å etablere A- og B-aksjer.

Styrets forslag om å dele aksjene i en stemmesterk a-aksje og en stemmesvak b-aksje, skyldes styrets ønske om å beskytte hovedaksjonæren Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Stiftelsen Tinius kontrollerer Blommenholm som eier 26,1 prosent i Schibsted.

Denne eierandelen og dets innflytelse i selskapet, ønsker Stiftelsen å beholde. Men for at Schibsted skal kunne vokse, trengs det mulighet til å utstede nye aksjer. Styrets løsning er derfor å etablere stemmesvake b-aksjer.DN i artikkel fra 2015

Fra DN-artikkel

A-aksjer gir en stemme per aksje og B-aksjer gir en tiendels stemme i forhold til en A-aksje.

Hvis du eier én A-aksje og jeg eier 10 B-aksjer, har vi like mye stemmerett på generalforsamlingen.

Hva er aksjeklassene i Snap?

Et annet populært selskap, Snap ASA, har tre aksjeklasser.

  • A-aksjer
  • B-aksjer
  • C-aksjer

Aksjeklasse A er børsnoterte aksjer som vi kan kjøpe og selge, men de har ingen stemmerettigheter. Men man kan delta på generalforsamlingen.

Aksjeklasse B er for ledelsen og engleinvestorer, og gir 1 stemme per aksje.

Aksjeklasse C er for grunnleggerene, Evan Spiegel og Bobby Murphy, og gir 10 stemmer per aksje.

Dette har Evan og Bobby gjort slik at de har kontroll på selskapet.

Vanlige spørsmål om aksjeklasser

Hva er forskjellen på A-aksjer og B-aksjer?

Forskjellen på A-aksjer og B-aksjer er hvor mye stemmerett de gir på generalforsamlingen.

Hvorfor A og B aksjer?

En vanlig grunn til at det finnes både A-aksjer og B-aksjer er at de som eier selskapet vil beholde makten samtidig som de selger flere aksjer til nye investorer.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂