Bruttomargin Guide: Alt du trenger å vite om bruttomargin

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse
Viser hva bruttofortjeneste og bruttomargin er med formel

Hva er bruttomargin

Bruttomargin viser deg hvor mye selskapet sitter igjen med etter varekostnaden er trukket fra i prosent. Det forteller deg hvor profitabelt et produkt eller en tjeneste er og kan enkelt sammenlignes mot andre konkurrenter.

Bruttomargin presenteres som en prosent, for eksempel 45% eller 63%. En høy bruttomargin indikerer et lønnsomt selskap og konkurransefortrinn i markedet.

Hvordan regne ut bruttomargin (formel)

Bruttomargin regnes ut ved å trekke fra varekostnaden inntekten – dette kalles bruttofortjeneste – og dele på inntekten.

BRUTTOFORTJENESTE FORMEL
Inntekt – varekostnad
BRUTTOMARGIN FORMEL
Bruttofortjeneste / Inntekt

De skriver, «Varekostnader er knyttet til alle råvarer, handelsvarer, emballasje o.l. som går med for å kunne selge den mengde varer som er innregnet i salgsinntektene.»

Hvordan regne ut bruttomargin og bruttofortjeneste
Figur 1: Orkla, årsrapport 2020

De har ikke en egen linje for bruttofortjeneste, så vi må regne ut det på egenhånd.

UTREGNING AV BRUTTOFORTJENESTE
47 137 – 23 430 = 23 707
UTREGNING AV BRUTTOMARGIN
23 707 / 47 137 = 50,2 %

Hva er bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste viser hvor mye penger selskapet sitter igjen med etter kostnadene som hadde direkte tilknytning til produktet som er laget og solgt er trukket fra. På engelsk er den kjent som Cost of Goods Sold (COGS).

META og andre teknologiselskaper bruker gjerne begrepet Cost of Revenue. De kjøper jo ikke varer som de selger videre, men lager tjenester. I cost of revenue kan det da for eksempel inngå betaling for lagringstjenester i skyen.

BRUTTOFORTJENESTE FORMEL
Inntekt – varekostnad

Hvordan analysere bruttomargin

For å få et bedre bilde av selskapets marginer må du sammenligne det med konkurrerende selskaper og sektoren som helhet. Er det bedre, på gjennomsnittet eller dårligere?

Marginer varierer mellom bransjer, og du bør derfor ikke sammenligning ulike selskaper. Du kan ikke sammenligne Europris ASA (et dagligvareselskap) med Apple Inc. (et teknologiselskap).

Her er bruttomarginen til tre sjømatselskaper.

Bruttomarginen til 3 sjømatselskaper
Figur 2: Historisk bruttomargin for Mowi, Bakkafrost og Grieg Seafood

Det som raskt blir åpenbart er at Bakkafrost har høyere marginer. Det kan indikere at de har et konkurransefortrinn eller er flinkere til å håndtere kostnadene. Kanskje begge. En av grunnene er at de har bedre geografisk beliggenhet (Færøyene) for oppdrett. Dette resulterer i mindre sykdom og dermed lavere kostnad per produserte laks. Det gir de en fordel.

Investor sin jobb er å forstå hvorfor tallene viser det de viser og hva det har å si for fremtiden. Er for eksempel fordelen jeg identifiserte til Bakkafrost vedvarende og skalerbar?

Jeg legger merke til at bruttomarginen til Grieg Seafood har trendet høyere, mens de andre er på det samme nivået som for 5 år siden. Hva kommer det av? Dette kan være en indikasjon på at Grieg Seafood tar grep og effektiviserer operasjonen sin – din jobb er å finne ut om dette er tilfellet.

Marginer kan fortelle deg flere ting om et selskap.

  • Tjener selskapet penger?
  • Har selskapet et konkurransefortrinn?
  • Er selskapet kostnadseffektive?
  • Klarer selskapet å effektivisere driften over tid?
  • Er selskapet under press?
Er bruttofortjeneste og avanse det samme?

Bruttofortjeneste viser hvor mange kroner som er igjen etter varekostnaden er trukket fra. Avanse viser til pristillegget en bedrift legger på inntakskostnaden til produktet.

Er bruttomargin og bruttofortjeneste det samme?

Bruttomargin og bruttofortjeneste er ikke det samme. Bruttofortjeneste er det selskapet sitter igjen med – i kroner – etter varekostnaden er trukket fra. Bruttomargin er det selskapet sitter igjen med uttrykket i prosent.

Hvordan regne ut bruttofortjeneste i prosent?

Bruttofortjeneste i prosent er det vi kaller bruttomargin. Den regner du ut ved å ta bruttofortjeneste delt på inntekt.

Hva er bruttomargin på engelsk?

Bruttomargin på engelsk heter gross margin.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer