Tilgjengelighet: Hvorfor du feilvurderer risiko (og taper penger)

Jeg tok en mental snarvei

Mitt aller første investeringsvalg var grusomt. På noen uker hadde jeg tapt 80% av pengene jeg satset. Jeg investerte i en aksje som i investeringsøyeblikket virket både logisk og rasjonelt.

Aksjen hadde satt flere kursrekorder, noe som journalistene var raske med å påpeke. På forumet var de fleste sterkt overbevist (de andre ignorerte jeg). Dette kunne altså ikke slå feil.

Men det viste seg at jeg ubevisst brukte en kjent (og kostbar) mental snarvei til å velge aksje.

Informasjonen, som var umiddelbart til min disposisjon (gjentatte nyhetsoppslag, kursrekorder og rosende kommentarer), blendet mine tanker. Denne mentale snarveien er kjent som tilgjengelighetsskjevhet, eller availability bias på engelsk.

There are situations in which people assess the frequency of a class or the probability of an event by the ease with which instances or occurrences can be brought to mind.

Tversky, Kahneman (1974)

Det er en tankefeil hvor vi mennesker ubevisst tillegger det som er enkelt å huske – fordi det nylig har skjedd, det blir gjentatt ofte, eller fordi det har vekket sterke følelser – større sannsynlighet for å skje eller gjenta seg.

Og som en investor, hva er vel lettere å huske enn rask kursoppgang og strålende omtaler på sosiale medier?

For min del førte det til at jeg undervurderte risikoen og satset alt jeg hadde. Jeg kunne jo ikke komme på hvorfor det ikke skulle gå.

Naturkatastrofer og forsikringsmønstre

We find that, after controlling for calendar time trends and location fixed effects, the take-up of insurance is completely flat in the years before a flood, spikes immediately following a flood, and then steadily declines back to baseline.

Justin Gallagher

Gallagher oppdaget at antall tegnede forsikringer økte markant etter en flom. Dette tydet på en plutselig, skjerpet oppfatning av risiko (overvurdering) blant de berørte, som etter litt normaliserte seg til gamle nivåer.

Vår evne til å vurdere risiko er ikke forankret i objektiv statistikk, men heller det vi opplever og enkelt kan gjenkalle i minnene våre.

Tror du det er mer sannsynlig at du blir drept av en hai eller ved at du blir truffet av deler som faller av et fly?

Til tross for at haiangrep er sjeldent og den relativt lave risikoen den utgjør sammenlignet med å bli drept av deler som faller av et fly, så er det fort gjort å anta at det er større sjanse for å bli drept av en hai.

Dermed har du en tendens til å overvurderer risikoen ved hai siden minnet om det er så lett tilgjengelig.

Bare det at jeg la inn et dramatisk nærbilde av en hai over, istedenfor ødelagte flydeler som lå strødd utover bakken, påvirket også din vurdering av den risikoen.

Hvordan det påvirker dine investeringsvalg

Sannsynligvis er du smartere enn det jeg var i 2010 – heldigvis bodde jeg fortsatt hjemme hos mor og var ikke avhengig av pengene på sparekontoen. Men du blir påvirker av dette fenomenet som alle andre.

På sosiale medier blir dette gjentatt ofte og det vekker sterke følelser (rask gevinst på kort tid). Alt dette er så lett å huske at det føles som om det er lagret rett bak pannebrasken. Derfor vil du ha en tendens til å (ubevisst) undervurdere risikoen hvis du investerer i noe som har med AI å gjøre.

Dette fenomenet fungerer begge veier. Når markedet faller, og bjørnens adkomst pryder forsidene, så vil du ha en tendens til å overvurdere risikoen for at markedet skal falle videre.

The problem with availability bias is that investors assume that if something is in the news or garnering buzz, it must be important. They don’t question the reliability of the information. This leads to overreaction where investors believe that it must be right or good if everyone else is doing it.

Andrew Lanoie

Du blir rett og slett revet med, akkurat som jeg ble revet med i 2010. Du overvurderer viktigheten av det som er lett tilgjengelig, og du klarer dermed ikke å vurdere risikoen riktig.

Det er utrolig vanskelig (hvis det er overhode mulig) å ha en objektiv oppfattelse av risiko.

Hva kan du gjøre (og ta gode investeringsvalg)

Det er spesielt 3 verktøy du bør bruke hver gang du skal ta et investeringsvalg. De hjelper deg med å komme ut av boblen din, og gjøre en bedre vurdering av risikoen.

  • Skriv en investeringstese
  • Følg en sjekkliste ved investering
  • Få noen til å utfordre investeringsideen din (Red Team)

Disse verktøyene vil holde tilgjengelighetsskjevheten i sjakk til en viss grad.

Hvis jeg hadde skrevet en investeringstese og fått noen til å utfordre meg på ideen min i 2010, ville det nok raskt kommet til overflaten hvor tynt det var til å begynne med. Og jeg kunne gått inn i studietiden med litt mer penger.

I tillegg er tipset om å ikke invester i ting du ikke forstår avgjørende – som Warren Buffett mener er en av hovedgrunnene til at han har lyktes i markedet over så lang tid.

Everybody’s got a different circle of competence. The important thing is not how big the circle is. The important thing is staying inside the circle.

Warren Buffett

Jo lenger utenfor en investering er kompetansesirkelen din, jo lettere er det å bli et offer for mentale snarveier og tankefeil.

Tilgjengelighetsskjevhet får deg til å overvurdere sannsynligheten for hendelser du enkelt husker. Mitt tap illustrerer farene ved å la nylige nyheter og anekdotisk bevis overskygge objektiv analyse. Sett deg inn i investeringen og ikke gå for det som “føles riktig”.

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂