Bør selskapet betale utbytte eller reinvestere overskuddet

Når et selskap tjener penger har det to valg. Betale ut overskuddet eller reinvestere det. Hva vil maksimere profitt?