Har ledelsen reinvestert kapital effektivt? ($1 test)

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Warren Buffett sin $1 test er en enkel måte å vurdere om ledelsen har reinvestert kapital effektivt. Som du skal se er det faktisk flere kjente selskaper som ikke består testen.

De har to valg når det kommer til hvordan overskuddet skal fordeles.

  1. De kan dele det ut til aksjonærene i form av utbytte (kontantutbetaling) eller tilbakekjøp av aksjer (øke verdien per aksje)
  2. De kan reinvestere overskuddet tilbake inn i selskapet (nye driftsmidler, produktutvikling eller andre organiske initativer, eller investere i andre selskaper) eller betale ned gjeld

Kvalitetsinvestorer elsker selskaper som kan reinvestere kapital effektivt.

Warren Buffett er en kvalitetsinvestor, og mange vil hevde det var han som oppfant det moderne fokuset på kvalitet fremfor verdi (med veiledning fra Charlie Munger og Philip Fisher).

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Charlie understood this early; I was a slow learner. But now, when buying companies or common stocks, we look for first-class businesses accompanied by first- class managements.

Warren Buffett, fra investorbrevet i 1989

Fordelen er at kapitalen kan forrente seg i selskapet lang tid, og man unngår transaksjonskostnader, skatt og ellers dumme investeringsvalg.

The ability to earn earnings upon earnings is essentially the definition of compounding.

Chuck Akre, Akre Capital Management

Men hvordan kan du måle om ledelsen faktisk reinvesterer kapital effektivt?

Warren Buffett kom opp med en simpel test.

Warren Buffett’s $1 Test

Testen er en enkel måte å vurdere om ledelsen har reinvestert kapital effektivt.

Det går ut på å sjekke om selskapet har klart å skape minst 1 krone i markedsverdi for hver krone av overskuddet som har blitt reinvestert i en femårsperiode.

  • Hvis 1 krone reinvestert blir omgjort til 1 krone i markedsverdi, betyr det at ledelsen har verken tjent eller tapt penger
  • Hvis 1 krone reinvestert blir omgjort til 50 øre i markedsverdi, betyr det at ledelsen har tapt penger
  • Hvis 1 krone reinvestert blir omgjort til 5 kroner i markekdsverdi, betyr det at ledelsen har tjent penger

Unrestricted earnings should be retained only when there is a reasonable prospect – backed preferably by historical evidence or, when appropriate, by a thoughtful analysis of the future – that for every dollar retained by the corporation, at least one dollar of market value will be created for owners. This will happen only if the capital retained produces incremental earnings equal to, or above, those generally available to investors.

Warren Buffett, fra investorbrev i 1984

Han testet dette over en femårsperiode, antagelig fordi det tar tid å se effekten av investeringer og at markedsverdien svinger uavhengig fra underliggende verdi i kortere tidsperioder.

Gjør testen selv på dine selskaper

Alt du trenger for å gjøre testen er summen av reinvestert kapital de siste 5 årene og endringen i markedsverdi i samme periode.

Reinvestert kapital finner du ved å ta opptjent egenkapital (engelsk: retained earnings) i slutten av perioden minus opptjent egenkapital i starten av perioden. Differansen er det som har blitt reinvestert i selskapet.

Her fra Bouvet sin årsrapport:

ÅrOpptjent egenkapital
2017197,1
2022441,2
Endring244,1

Legg merke til at jeg bruke opptjent egenkapital i starten av femårsperioden jeg måler. Så i dette tilfellet er perioden 01.01.2018 til 31.12.2022. Derfor henter jeg ut opptjent egenkapital i slutten av 2017, som er det samme som starten av 2018.

I perioden 2018 – 2022 har Bouvet ASA tilbakeholdt ~244 millioner kroner. I samme periode har markedsverdien økt med ~4137 millioner kroner.

4137 / 244 = 16,95

Hver krone Bouvet har reinvestert i selskapet har blitt omgjort til 16,95 kr!

Det er fantastisk. Dette er en indikasjon på en kompetent ledelse som har reinvestert kapital effektivt.

Består andre kjente selskaper testen?

Orkla, Telenor og Yara International har ikke utnyttet kapitalen effektivt i følge testen. Det er en indikasjon på at (1) ledelsen har gjort dårlige investeringsvalg eller (2) markedsforholdene har vært krevende.

Veidekke og Salmar har ikke tilbakeholdt egenkapital i denne femårsperioden.

Bouvet, Europris, Norsk Hydro, Kitron og Tomra har tjent mer enn 1 krone for hver krone de har tilbakeholdt. Det er en indikasjon på god ledelse eller enkle markedsforhold. Spesielt Bouvet, Kitron og Tomra er i en egen liga.

Til slutt

Dette er en historisk måling og sier ikke noe om det vil fortsette, men i likhet med andre typer historisk analyse kan det være en pekepinne. Den kan indikere styrken til et selskap.

Som investor ønsker vi å investere i selskaper hvor ledelsen reinvesterer kapital effektivt. Warren Buffett sin $1 Test er en måte du kan vurdere om dette har vært tilfellet den siste perioden.

Består favorittselskapene dine testen? Eller enda viktigere, tror du favorittselskapene dine består denne testen i den neste femårsperioden?

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer