Typer utbytte

Innholdsfortegnelse

Det er 3 typer utbytte:

  • Ordinært utbytte
  • Ekstraordinært utbytte
  • Tilleggsutbytte

Ordinært- og ekstraordinært utbytte

Dette er de to vanligste formene for kontantutbytte, og blir begge vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i et aksjeselskap, og må avholdes minst en gang i året. Det er krav om at et selskap holder dette innen 6 måneder etter endt regnskapsperiode, det betyr seneste juni. I dette møte besluttes det om utbetaling av ordinært utbytte basert på årsregnskapet for perioden.

For at det det skal bli utbetalt et ekstraordinært utbytte må det bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling (den kan avholdes når som helst). De som kan kreve et slikt møte er aksjeeiere med 10 % eierskap eller mer, styret eller revisor.

I det ekstraordinære møte bruker man ikke forrige periodes årsregnskap som grunnlag for utbytte, men det er krav om at det utarbeides en mellombalanse (§ 8-2 a). Dette gjør at selskapet kan utbetale ekstraordinært utbytte når som helst i løpet av året hvis man vil dele ut noe ekstra.

Europris sine utbytter 2015 – 2020:

Tilleggsutbytte

En tredje mulighet kalles tilleggsutbytte. Dette brukes hvis selskapet vil utbetale utbytte flere ganger gjennom året, basert på siste godkjente årsregnskap. Da gir generalforsamlingen styret fullmakt, men fullmakten kan kun gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.

Et tilleggsutbytte kan besluttes i både ordinær- og ekstraordinær generalforsamling.

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂