Hva skjer med rentefond når renten stiger?

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Et spørsmål mange stiller seg, er hva som skjer med et rentefond når renten i markedet stiger. Når renten stiger, vil prisen på et rentefond falle slik at effektiv rente går opp. Nye investorer kan dermed tjene mer enn tidligere på det samme rentefondet, men om du allerede eide rentefondet når renten steg, så vil du oppleve å tape penger.

I denne artikkelen lærer du hva som skjer når med rentefond når renten stiger, og hvordan du kan måle hvor mye du vil tape om renten stiger når du eier et rentefond.

Hva er rentefond

Rentefond er en felles betegnelse på investeringer der en gruppe mennesker går sammen for å investere i rentepapirmarkedet. Et rentefond defineres enten som et likviditetsfond, obligasjonsfond eller et høyrentefond.

Likviditetsfond

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer i langsiktige rentepapirer med gjenværende løpetid på minst 1 år og går under klassifikasjonen investment grade (BBB eller bedre) – det vil si obligasjoner med høy kredittkvalitet.

Høyrentefond

Høyrentefond investerer i høyrenteobligasjoner – obligasjoner med kredittrating speculative grade. Disse obligasjonene er kjent som high yield, junk bonds, eller på godt norsk “søppelobligasjoner”.

Når renten stiger faller verdien til et rentefond

Når renten går opp vil rentepapirer som allerede er utstedt bli mindre verdt.

Årsaken er enkelt, det handler om at fra en investor sitt ståsted er det mindre attraktivt å investere i en obligasjon som gir 5% rente om alternativet er å investere i en annet (men helt lik) obligasjon som gir 6% rente.

Derfor faller kursen til obligasjonen på 5%, slik at effektiv rente blir 6%.

Effektiv rente øker når renten øker

La oss si en obligasjon utstedes med følgende egenskaper:

  • Pålydende: 1000 kr
  • Kupongrente (årlig og fast): 5%
  • Markedsrente: 5%
  • Løpetid: 5 år
  • Rentebetaling: Årlig

Tegnet du deg i denne emisjonen, og holder obligasjonen frem til forfall, oppnår du 5% rente/avkastning.

La oss nå si at etter ett år stiger renten til 6% på lignende obligasjoner. Nye investorer er ikke villig til å betale 1000 kr og kun oppnå 5% rente, siden renten er høyere i markedet. Nå vil de kun betale 965,35 kr. De har landet på 965,35 kr siden det fører til at effektiv avkastning på obligasjonen blir 6%.

Dette endrer samtidig ikke avkastningen (5% årlig) du vil oppnå ved å holde obligasjonen til forfall. Kursen vil gå mot pålydende jo nærmere forfallsdatoen det kommer.

Fast og flytende rente

En obligasjon med fast rente er vesentlig mer sensitiv til endringer i markedsrenten, enn en obligasjon med flytende rente. Rett og slett fordi obligasjonen med flytende rente vil få bedre rente når renten stiger, det er ikke tilfellet for en obligasjon med fast rente.

I det norske høyrenteobligasjonsmarkedet utstedes det i hovedsak obligasjoner med flytende rente, som gjør at høyrentefond stort sett har en relativt lav rentefølsomhet. Typisk rundt 2.

Hvor sensitiv er rentefondet til endringer i renten

Rentefølsomhet er et mål på hvor sensitiv prisen på et rentepapir er i forhold til endringer i markedsrenten. Den forteller deg hvor mye prisen vil endre seg for hver prosentvise endring i markedsrenten.

Er Rentefølsomhet 2, betyr det at om renten stiger med 1%, så vil prisen falle med 2%. Faller markedsrenten med 1%, vil prisen øke med 2%.

Rentefølsomheten blir oppgitt av fondsforvalteren, enten på informasjonssiden eller i rapportene. Her er rentefølsomheten til 6 rentefond (tallene er oppdatert i Desember 2023):

RentefondTypeRentefølsomhet
KLP Obligasjon 5 år PObligasjonsfond4,98
Fondsfinans ObligasjonObligasjonsfond2,1
Storebrand Norsk Kreditt IG AObligasjonsfond2,93
Heimdal Høyrente AHøyrentefond0,9
Landkreditt ExtraHøyrentefond0,13
FIRST High YieldHøyrentefond0,7
Hva skjer med obligasjoner når renten stiger?

Når renten stiger faller prisen på en obligasjon. Hvor sensitiv en obligasjon er på endring i renten måles med rentefølsomhet. En obligasjon med en rentefølsomhet på 2, innebærer at om renten stiger 1%, så faller prisen på obligasjonen med 2%.

Kan man tape penger på rentefond?

Ja, man kan tape penger på rentefond. I krisesituasjoner har man sett at rentefond har falt opp til 25% i verdi.

Hva skjer med rentefond når renten stiger?

Når renten stiger faller verdien til et rentefond fordi de underliggende rentepapirene faller i pris. Hvor mye et rentefond faller når renten stiger varierer. Likviditetsfond faller minst av rentefond når renten stiger.

Hva er forskjellen på aksjefond og rentefond?

Aksjefond er generelt sett mer risikabelt enn rentefond, samtidig har historien vist at de over tid også gir bedre avkastning. En annen forskjell er at du betaler (per dags dato) 37,84% skatt på aksjegevinst og utbytte, men bare 22% på renter fra rentepapirer.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer