Hvordan forvalter Thomas Nielsen finner aksjer

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Thomas Nielsen forvalter aksjefondet FIRST Veritas. Investeringsfilosofien er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko.

Han ble ansatt i FIRST Fondene Mars 2019. Før dette var han porteføljeforvalter og analytiker i ODIN Forvaltning fra 2013-2018 og aksjeanalytiker i Carnegie, Fondsfinans, Kaupthing og Pareto i 10 år før dette. Thomas har MSc i Financial Economics fra Handelshøyskolen BI.

I dette innlegget forklarer han om viktige investeringsprinsipper som hjelper han velge riktige aksjer.

Vit hva du vet

For å lykkes med investeringer, tror jeg det er viktig å vite hvilken kompetanse en har, og ikke minst hvilken kompetanse en ikke har. Warren Buffett´s nære medarbeider Charlie Munger sa,

Knowing what you don’t know is more useful than being brilliant. – Charlie Munger

Det kan være dyrt å tro du vet mer enn du faktisk gjør.

Ut i fra erfaring, har jeg funnet ut at jeg ikke tror jeg har noe bedre kompetanse enn andre til å vurdere markeder, trender, råvarer, selskapsledelse, forretningskultur og lignende.

Fakta og kvalitet

Jeg tror på fakta. Jeg tror ikke på å gni på spåkula og estimere fremtiden. Ingen visste om coronaviruset og innvirkningen det har fått, selvsagt ikke jeg heller.

I FIRST Veritas bruker jeg derfor verken egne eller andre sine forventningen om hva som skjer fremover når jeg gjør investeringer.

Studier viser at gode selskaper forblir gode, og vice versa, og dette har også en renter´s rente effekt som gjør forskjellen betydningsfull på sikt.

Tiden jobber på lag med gode selskaper. På samme måte er alle sykluser ulike, men har mange fellestrekk.

Mark Twain skal ha sagt at,

History doesn´t repeat, but it often rhymes. – Mark Twain

Dette er grunnleggende i min investeringsfilosofi.

Hvordan selskap ser jeg etter?

Jeg investerer kun i selskaper som har grundig regnskapshistorikk tilbake til 2006, slik at jeg har en lang historikk som også inkluderer en konjunkturnedgang. Som vi hadde i finanskrisen.

Lavkonjuktur betegner at den økonomiske aktiviteten er lavere enn en trendmessig utvikling ville tilsi.

Det yngste selskapet i fondet er fra 2004, og i snitt er de fra 1975, så de har klart seg gjennom mange kriser før.

Samtidig er kriser gode langsiktige nyheter for kvalitetsselskaper fordi, lav belåning og en god forretningsmodell gjør at de står styrket ut av urolige tider. Konkurrenter sliter, går konkurs, eller blir overtatt til lav pris.

Som med det meste annet i livet, betyr handling mer enn ord. I dette tilfellet ser jeg på handling som selskapenes resultater over tid. Jeg mener dette gir et mer nøyaktig og faktabasert grunnlag, for å måle selskapenes kvalitet. Jeg diskriminerer ingen ut i fra sektor eller industri.

Det er hvor bra et selskap gjør det som er viktig, ikke bransjetilhørighet.

Her kan du høre Thomas Nielsen forklare detaljene rundt investeringsprosessen sin:

Hvordan oppnå gode resultater?

Forstå og håndtere risiko er en nøkkel til langsiktig gode forvaltningsresultater. Jeg ser på risiko fra et selskapsperspektiv. Belåning, marginvarians, syklisk fase, og ikke minst prising.

Selv verdens beste selskap kan bli en dårlig investering om det er kjøpt for dyrt

It´s not about buying good things, but buying things well. – Howard Marks

Fondets eneste agenda er å optimere kombinasjonen av faktabasert kvalitet og risiko, og dette gjør jeg gjennom en egenutviklet modell.

Samtidig er Norden et såpass lite univers at å øke antall selskaper fra dagens 17 vil utvanne kvaliteten, og som andelseier selv er jeg selvsagt ikke interessert i det.

Sammensetningen av referanseindeksen er uvesentlig i investeringsprosessen.

Om å jobbe som porteføljeforvalter

Hvordan vet du at du gjør en god jobb?

Det var et godt spørsmål. Om avkastningen var god en måned så er det viktig å minne seg selv på at det skyldes tilfeldigheter, ikke at jeg gjør en god jobb.

Det er hyggelig når noen vil investere hos meg etter et møte, det tar jeg litt til meg, men motsatt også.

Samme som jeg ser etter i selskaper, så betyr handling mer enn ord i de fleste faser av livet. Om jeg leverer gode/dårlige resultater på lang sikt, altså minimum tre år, så vil jeg tenke at tilfeldighetene er mindre og min forvaltning betyr mer.

Det er viktig å aldri erklære seier, men alltid forbedre seg.

You don’t learn from success, you learn from failure

Hva er viktig å beherske?

Her er det ingen fasit, alle jobber forkjellig og vil gi ulike svar. Tid er en knapp faktor, og personlig synes jeg det er viktig å allokere tiden riktig.

For eksempel har jeg tatt bort lyden og brevsymbolet som kommer nederst på skjermen når jeg får mail, så det ikke skal distrahere meg. Jeg samler opp og svarer på mailer senere.

Jeg har fjernet meg fra alle analyselister, det var litt av en jobb faktisk, men derfor har jeg noenlunde ryddig mailboks. Snakker lite på telefonen, kanskje bare 2-3 samtaler per dag.

Som det fremkommer av filosofien, så bruker jeg lite tid på å forstå selskaper, markeder og makrorelatert informasjon. Jeg bruker tid på å forstå regnskaper og bokføring.

Innimellom går jeg på presentasjoner med selskaper, men er ikke sikker på om det egentlig er god anvendelse av tid.

Jeg vet at disiplin og rasjonell forvaltning er vanskelig. Det er lett å la seg prege av ulike psykologiske faktorer, derfor har jeg en modell som jeg konsekvent følger, og den forhindrer meg i å agere ut i fra følelser.

Det er selvsagt viktig å formidle budskapet om hvordan jeg forvalter fondene, og hvorfor jeg mener det er fornuftig.

Føler du press?

Alt under 3-5 år er egentlig for kort tid til å skylde på annet enn tilfeldigheter enten det går bra eller dårlig. Likevel har investorer typisk kortere tålmodighet enn dette, slik at fokus kan bli mer kortsiktig enn hva som er ønskelig.

Jeg lar meg ikke stresse, men blir oppriktig lei meg om de som investerer i fondene mine taper penger. Jeg legger mye stolthet i å levere gode resultater.

Er det mye alene tid som forvalter?

Jeg er jo litt innadvendt type og trives veldig godt med å jobbe alene. Pleier komme tidlig på jobb for å få litt «alenetid» før de andre kommer, men i disse tider med hjemmekontor løser jo det seg selv.

Jeg er nok ganske selektiv, ref det å allokere tiden rett, men jeg liker å møte smarte folk, jeg liker å teste ut teoriene og hypotesene mine, det er sånn jeg blir flinkere. Møter med (potensielle) investorer i fondene er derfor veldig givende.

Jeg tenker at jeg burde alltid være den minst smarte i et møte, for da er det jeg som forbedrer meg mest.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer