Hvordan du kan finne ut hva en aksje er verdt

Hva er en multippel

En multippel er et forholdstall som måler forholdet mellom 2 størrelser.

Når du skal finne ut hva en aksje er verdt, går multippel-metoden ut på å sammenligne markedsverdien eller selskapsverdien til et selskap med noen utvalgte regnskapsposter som reflekterer den iboende verdien til selskapet.

Noen av de vanligste multiplene er

  • P/E (pris / resultat)
  • P/S (pris / inntekt)
  • P/B (pris / egenkapital)
  • EV/EBITDA (pris / driftsresultat før avskrivninger)
  • EV/EBIT (pris / driftsresultat etter avskrivninger)

Hver av disse regnskapspostene – resultat, egenkapital, inntekt og driftsresultat – sier noe om den iboende verdien til et selskap.

Jo høyere disse er, eller forventes å være i fremtiden, jo mer er et selskap verdt. Ved å sammenligne de med prisen får man dermed et anslag av hvor dyr eller billig aksjen er relativt til en iboende verdien i selskapet.

Hva gir en aksje verdi

Verdien til et selskap for en aksjonær er dagens verdi av all fremtidig inntjening som går til aksjonæren.

Når du skal finne ut hva som er rettferdig multippel for et selskap er det dermed 4 faktorer som er viktig.

  • Kvalitet
  • Risiko
  • Vekst
  • Rentenivå

Kjennetegn på kvalitet er blant annet om det har konkurransefortrinn, høy avkastning på kapital og høye marginer. Kvalitetsselskaper fortjener høyere multipler enn de middelmådig siden de vil tjene penger i lang tid.

Risikable selskaper kjennetegnes ved blant annet høy gjeldsandel, varierende inntekt, få inntektskilder og sterk konkurranse. Risikable selskaper fortjener lavere multipler enn solide siden det er større usikkerhet tilknyttet inntjeningsevnen.

Selskaper som vokser fortere enn andre fortjener å bli verdsatt høyere siden de vil tjene mer penger i fremtiden.

Rentenivået vil også påvirke hva som er rettferdig pris på en aksje. Når rentenivået øker så øker også avkastningskravet ditt, noe som fører til at nåverdien av selskapet fremtidig inntjening faller.

Kvalitetsselskaper får høye multipler

Investorer elsker kvalitetsselskaper med gode vekstutsikter, og de unngår i større grad de risikable og middelmådige.

Det fører til at førstnevnte får høye mutipler og sistnevnte lave. Høy kvalitet, lav risiko og vedvarende vekst fører til mer penger til aksjonærene – og dermed fortjener det høye multipler.

Det betyr at for å estimere rettferdig multippel, må du gjøre en vurdering av kvaliteten, risikoen og vekstpotensialet i selskapet. Og hvis du finner et selskap som handles billigere enn hva du anseer som rettferdig, så kan du stå ovenfor en god mulighet.

Lær mer om dette i kursene

Få fart på dine investeringer

100% fornøydgaranti - 30 dagers åpent kjøp

Investorkurs er en læringsplattform for investorer! Lær hvordan du kan finne gode investeringer, analysere aksjer og verdsette selskaper!

Prøv nå

Få fart på dine investeringer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂