Beskytt deg mot tap når du investerer i aksjer

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Investeringskonseptet margin of safety ble laget av Benjamin Graham og David Dodd, og popularisert av kjente verdiinvestorer som Warren Buffett, Peter Lynch og Seth Klarman, for å nevne noen.

Margin of safety er forskjellen mellom prisen du betaler for en investering (markedsverdi), og hva investeringen faktisk er verdt (indreverdi).

A margin of safety is achieved when securities are purchased at prices sufficiently below underlying value to allow for human error, bad luck, or extreme volatility in a complex, unpredictable and rapidly changing world

Seth Klarman

Verdiinvestorer fokuserer mer enn andre på margin of safety, men det er et universelt investeringsprinsipp. Det er like viktig for alle som investerer penger å ha en forståelse av hva investeringen er verdt og hva man betaler for investeringen.

Jo høyere margin of safety du finner, jo bedre er det for din portefølje.

En illustrasjon av konseptet margin of safety.
Illustrasjon av ulike grader av margin of safety

Hvorfor er margin of safety viktig?

Margin of safety er spesielt viktig i aksjemarkedet, fordi det er uforutsigbart og volatilt. I tillegg er det vanskelig å analysere og verdsette selskaper riktig.

Det er mange faktorer som vil påvirke selskapet og om investoren får avkastning på pengene sine.

Her er noen (få) eksempler.

Selskapsspesifikk risiko:

  • Ledelsen tar verdiødeleggende valg
  • Selskapet klarer ikke å betale lånekostnader
  • Dårlig håndtering av nye muligheter

Makrospesifikk risiko:

  • Høyere kostnader i forbindelse med inflasjon og renter
  • Endrede forbrukermønstre i samfunnet
  • Politiske endringer

Analyse- / investor risiko:

  • Feil i modeller
  • FOMO
  • Overoptimistisk syn (påvirket av andre investorer, media og det generelle markedssentimentet)

Mange av disse har vi ingen kontroll over. Og mange har ikke engang selskapet kontroll over. Ingen ting er hugget i stein og tilfeldigheter vil spille inn på utfallet.

Så når en investor verdsetter et selskap, er det umulig å få helt riktig. For det første er det ingen som klarer å ta høyde for alt. For det andre gjør vi feil. Vi er følelsesstyre vesner som påvirkes av omverdenen.

I tillegg er selskaper i konstant endring. Det er mange eksempler på selskaper som ble miniatyrer av sin tidligere storhet fordi landskapet endret seg eller de gjorde feil.

Bare se på Polaroid, Nokia, Blockbuster og Enron. Selskaper som ikke hang med i den teknologiske utviklingen eller, i Enron sitt tilfellet, ble tatt for svindel. På et tidspunkt var de giganter, men ting endret seg. Dette er ekstreme eksempler, men det skjer jevnlig i forskjellig grad.

Et selskap er en kompleks maskin med en usikker fremtid. Denne kompleksiteten og usikkerheten må investorer finne en måte å forholde seg til på.

Og det er poenget med å ha en margin of safety. Det gir rom for at ting kan gå galt uten at det betyr at investeringen går i vasken. Investoren gjør seg ikke avhengig at alt må gå på skinner.

Hvis det er et stort utfallsrom, det vil si at det er stor uklarhet om investeringsutfallet fordi det er mange faktorer som påvirker resultatet, er margin of safety desto viktigere.

Faren til verdiinvestering sier det selvfølgelig best,

The function of margin of safety is, in essence, that of rendering unnecessary an accurate estimate of the future

Benjamin Graham

Hvordan finner du margin of safety?

Margin of safety er differansen mellom markedsverdien og indreverdi.

Slik regner du ut MOS i prosent.

: Margin of safety (%) = (1 – (markedsverdi / indreverdi)) * 100

Markedsverdien er det markedsaktørerene til et hvert tidspunkt mener selskapet er verdt. Den er svært flukturerende og følelsesstyrt.

Indreverdi er den faktiske verdien til et selskap. Over tid varierer den, men den er ikke følelsesstyrt. Noen selskaper tar gode strategiske valg, andre ikke. Noen har konkurransefortrinn og stabilitet, andre er utsatt og risikofylte.

Margin of safety figur 2

Markedsverdien er enkelt å finne ved å ta antall aksjer utestående multiplisert med aksjekursen.

: Markedsverdi = Utestående aksjer * aksjekurs

Indreverdi finner investorer gjennom intelligent analyse av selskaper. Det handler om å analysere selskapets styrker og svakheter, og se på muligheter og trusler (SWOT-modellen).

De to vanligste verdsettelsesmodellene er kontantstrøm analyse (DCF) og verdsettelse med multippel.

I en DCF-analyse estimeres fri kontantstrøm for de neste 5 – 10 årene. Deretter estimeres en terminalverdi for all overskuelig fremtid. Summen av disse verdiene regnes om til dagens verdi. Deretter trekkes netto gjeld fra og vi deler resterende på utestående aksjer.

En verdsettelse med multippel handler om å finne en rettferdig multippel. En rettferdig multippel baserer seg på en blanding av selskapets historiske multipler, multipler på lignende selskaper/konkurrenter og investoren sin vurdering.

De vanligste verdsettelsesmultiplene er P/E, P/S, P/B og mer nylig P/FCF. Hvilken som er riktig kommer an på hva slags selskap du verdsetter.

Som fundament i begge verdsettelsesmodellene ligger investoren sin analyse og forståelse av selskapet.

Men det er ingen suksessgaranti

Margin of safety er viktig for å gi beskyttelse og øke sannsynligheten for gode investeringsvalg, men det er på ingen måte en garanti.

Det vil alltid være en sjanse for at selskapets indreverdi faller over tid, uavhengig av hvor mye margin of safety du hadde til å starte med.

I tillegg er det ingen fasitsvar på margin of safety i en investering. Investorer har forskjellige meninger og syn på verdien av et selskap. Så du er avhengig av at din vurdering av et selskap er riktig, noen ganger tar vi feil. Men det er også fordelen med å fokusere på margin of safety, det gir beskyttelse.

En annen viktig vurdering er hvor mye margin of safety er nok?

Hvis du bare søker de mest ekstreme tilfellene vil du sannsynligvis gå glipp av mange relativt gode muligheter. Du må ta risiko i aksjemarkedet, det er hele poenget. Over tid blir du god til å vurdere mulighetene når de kommer.

Til slutt

Når du kjøper et selskap som er verdsatt som at solen alltid vil skinne, mangler investeringen beskyttelse mot sjokk og endring. Det skjedde med The Nifty Fifty i 1970, men også nylig.

I 2021 ble mange selskaper verdsatt uten hensyn til at ting kan endre seg. Nå får ignorante investorer kjenne på baksiden av dette.

Det er ikke en hyggelig opplevelse, men forhåpentligvis lærerikt.

Hvis du forsikrer deg om å alltid ha en margin of safety i dine investeringer, øker du sannsynligheten for god avkastning, samtidig som du reduserer risikoen forbundet med å investere.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer