Bruttofortjeneste: ALT du trenger å vite (formel og eksempler)

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Bruttofortjenesten er et finansielt nøkkeltall som gir deg verdifull informasjon om lønnsomheten til et selskap. I denne artikkelen lærer du alt du trenger å vite om bruttofortjeneste for å bruke den riktig. La oss starte med det grunnleggende.

Hva er bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste viser deg hvor mye penger selskapet tjente etter varekostnaden er trukket fra. På engelsk omtales den som “gross profit”.

Varekostnad er de direkte kostnadene forbundet med varen som er solgt eller tjenesten som er levert. For en matbutikk kan de direkte kostnadene forbundet med et produkt være innkjøpet av produktet (en matvare for eksempel) og frakten til butikken.

Bruttofortjeneste viser deg med andre ord hva selskapet sitter igjen med etter alle de direkte kostnadene forbundet med varen eller tjenesten som er solgt er trukket fra. Dette er et verdifullt mål på lønnsomheten til et selskap.

Hvordan regne ut bruttofortjeneste

Formelen for bruttofortjeneste er enkel, du tar inntekt minus varekostnad. Slik:

Bruttofortjeneste = Inntekt – Varekostnader

For å finne bruttofortjeneste i prosent tar du bruttofortjeneste delt på inntekt og ganger det med 100. Slik:

Bruttofortjeneste i prosent = (Bruttofortjeneste / Inntekt ) * 100

Hva er bruttofortjeneste i prosent

Bruttofortjeneste i prosent er en vanlig måte å måle bruttofortjenesten på. Årsaken er at det blir enklere å måle utviklingen over tid, og sammenligne selskaper og konkurrenter.

Den er også kjent som “bruttomargin” eller “bruttofortjenestemargin”.

Når du analyserer selskaper er det en fordel å bruke bruttofortjeneste i prosent istedenfor i absolutt verdi.

For det første gjør det det enklere å sammenligne lønnsomheten til ulike selskaper uavhengig av størrelsen på deres inntekter. En liten bedrift med høy bruttomargin kan være mer lønnsom enn en større bedrift med lav bruttomargin, selv om den større bedriften har høyere totale inntekter.

For det andre gir bruttomarginen innsikt i kostnadsstruktur og effektivitet over tid. En økning i bruttomargin kan indikere forbedringer i produksjonen eller kostnadsreduksjoner, mens en nedgang kan tyde på økte kostnader eller behov for prisjusteringer. Bruttomarginen hjelper derfor selskaper med å identifisere områder hvor de kan forbedre sin lønnsomhet og konkurranseevne.

Eksempel på utregning og bruk av bruttofortjeneste

La oss ta et enkelt eksempel. Anta at en liten klesbutikk har en månedlig inntekt på 100 000 kroner. Varekostnaden, som inkluderer innkjøp av klær og frakt til butikken, er 60 000 kroner.

Bruttofortjeneste = 100 000 − 60 000 = 40 000 kr

Bruttofortjeneste i prosent = (40 000 / 100 000) * 100 = 40%

Dette betyr at butikken sitter igjen med 40% av inntektene etter å ha dekket de direkte kostnadene knyttet til klærne som er solgt.

La oss anta nå at en annen klesbutikk som ligger i samme område har en månedlig inntekt på 150 000 kr og varekostnader på 120 000 kr.

Bruttofortjeneste = 150 000 − 120 000 = 30 000 kr

Bruttofortjeneste i prosent = (30 000 / 150 000) * 100 = 20%

Selv om konkurrenten har høyere inntekter, har den lavere bruttomargin (20%) sammenlignet med vår klesbutikk (40 %). Dette betyr at vår klesbutikk er mer lønnsom i forhold til inntektene den genererer, altså at den sitter igjen med mer penger for hvert salg. Kvalitetstegn!

Den høyere bruttomarginen gir vår klesbutikk også en større buffer til å dekke andre kostnader og investere i vekstinitiativer som markedsføring, kundeservice og butikkforbedringer. Dette kan gjøre vår klesbutikk mer robust og konkurransedyktig over tid.

Bruttofortjeneste i prosent har faktisk vist seg å være en pålitelige kilde til langvarig suksess for et selskap.

Bruttomargin er en pålitelig kilde for langsiktige resultater

Hvis det er en ting investorer er på jakt etter, så er det tall og formler som kan hjelpe en med å identifisere sterke selskaper.

Berry, som er en tidligere student fra den anerkjente skolen Columbia Business School og tidligere analytiker ved Lane Five Capital, analyserte data fra de 4 000 største selskapene i land som USA, Storbritannia, Canada, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania over en periode på 14 år (1990-2004).

Han fant at bruttomargin var den mest signifikante enkeltfaktoren for vedvarende resultater.

(…) high gross margins are the most important single factor of long run performance. The resilience of gross margins pegs companies to a level of performance.

Matthew Berry

Videre i boken 100 Baggers, referer C. Mayer til en samtale med M. Berry, hvor Berry gir en plausibel forklaring på hvorfor bruttomargin gir et godt bilde av verdien et selskap bringer til kundene sine.

Her er et lite utdrag fra boken:

Berry thinks gross margin is a good indication of the price people are willing to pay relative to the input costs required to provide the good [dette er bruttomargin]. It’s a measure of value added for the customer. Not every company shows a huge gross margin. “Amazon’s are pretty mediocre,” Berry pointed out in an email to me, “but it is clear that the value added is in the selection and the convenience, not in the good itself (which could be found anywhere). But if you can’t see how or where a company adds value for customers in its business model, then you can be pretty sure that it won’t be a 100-bagger. Unless it strikes oil!”

Christopher Mayer i 100 Baggers: Stocks That Return 100-To-1 and How to Find Them

Måler verdiforslaget

Men som han også påpeker, det krever at verdiforslaget er i selve produktet eller tjenesten som selges og ikke nødvendigvis i tilleggstjenester eller sekundære aspekter av virksomheten.

I forretningsmodellen til Amazon ligger mye av verdien i utvalget og hurtigheten og enkelheten i kjøpsprosessen. Verdiforslaget strekker seg utover selve produktet – eksempelvis en bok eller et nytt toastjern – og inkluderer den samlede kundeopplevelsen.

Dette understreker viktigheten av å forstå hvordan og hvor et selskap skaper verdi for sine kunder.

Til slutt vil jeg vise deg hvordan vi kan bruke bruttofortjeneste til å sammenligne konkurrenter.

Bruttofortjeneste i forskjellige industrier og bransjer

Når du analyserer bruttofortjeneste og sammenligner selskaper, er det viktig at du sammenligner selskaper i samme industri. Bruttofortjeneste vil variere mellom industri og bransjer på grunn av kostnadsstrukturer og konkurransesituasjonen.

Teknologi- og programvareselskaper har ofte svært høy bruttofortjeneste i prosent fordi de har lave variable kostnader etter at produktet er utviklet. Bilindustrien opererer med lav bruttofortjeneste i prosent på grunn av høye produksjons- og materialkostnader, samt intens konkurranse.

I tillegg vil den også variere mellom selskaper i samme industri. Noen selskaper er i en oppstartsfase, mens andre selskaper er modne.

Her er fire spørsmål du kan undersøke for å avdekke ulikheter:

  • Hvilken industri er målselskapet i?
  • Hvilken driftsfase er målselskapet i?
  • Hvilke selskaper er sammenlignbare med målselskapet?
  • Hvordan skiller målselskapet seg fra de sammenlignbare selskapene?

Bruttofortjeneste i prosent: Veidekke vs. AF Gruppen

Veidekke og AF Gruppen er nære konkurrenter i entreprenørbransjen. La oss undersøke deres bruttofortjeneste i prosent og se om vi oppdager noe interessant.

Veidekke har vist en relativt stabil bruttomargin gjennom årene med en svak nedgang fra 39,8 % i 2014 til 34,8 % i 2023. AF Gruppen har hatt større variasjoner i bruttomarginen sammenlignet med Veidekke. Fra en topp på 41,2 % i 2016 til en bunn på 29,7 % i 2022.

Dette indikerer at Veidekke har bedre kostnadskontroll. Mens AF Gruppen sin markant nedgang indikerer at de har opplevd større utfordringer med å opprettholde lønnsomheten.

Jeg håper dette har gitt deg en bedre forståelse for bruttofortjeneste og hvordan du kan bruke den. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Vanlige spørsmål om bruttofortjeneste

Hva bør bruttofortjenesten ligge på?

Bruttofortjenesten bør ligge på snittet i sin industri eller høyere. Hvis den er lavere enn konkurrentenes, kan det indikere operasjonelle utfordringer. Bruttofortjeneste varierer mellom bransjer og industrier. I kapitalintensive industrier vil bruttofortjenesten være lav sammenlignet med kapitallette industrier. Noen industrier er sykliske, noe som fører til at bruttofortjenesten varierer. Husk også at to selskaper i samme industri kan være i forskjellige faser (oppstartsselskap versus et modent selskap). Når du sammenligner to eller flere selskaper, er det avgjørende at du kjenner til forskjellene mellom dem.

Hva er bra bruttofortjeneste?

Det er bra hvis et selskap har høyere bruttofortjeneste i prosent enn sine nærmeste sammenlignbare konkurrenter.

Er bruttofortjeneste det samme som omsetning?

Nei. Bruttofortjeneste måler hvor mye et selskap sitter igjen med etter varekostnaden er betalt. Omsetningen måler hvor mye penger selskapet fikk fra sine kunder.

Er bruttofortjeneste og avanse det samme?

I absolutte tall er bruttofortjeneste lik avanse. Dette betyr at når du ser på beløpet i kroner, er forskjellen mellom inntekter og varekostnader (bruttofortjeneste) lik forskjellen mellom salgsprisen og kostprisen (avanse). Bruttofortjeneste i prosent regnes i forhold til salgsprisen (inntektene), mens avanse i prosent regnes i forhold til kostprisen. Avanse representerer påslaget som et selskap legger til kostprisen for å dekke indirekte kostnader og sikre en viss fortjeneste.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer