Hvor kommer avkastning fra når du investerer i aksjer

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Når vi investerer i aksjemarkedet er målet å oppnå avkastning. Derfor vil det være nyttig å ha en formening om hvor den kommer fra.

Pat Dorsey peker på to kilder.

  • Investeringsavkastning
  • Spekulativ avkastning

Har skriver, “Over long stretches of time, there are just two things that push a stock up or down: The investment return, driven by earnings growth and dividends, and the speculativ return, driven by changes in the price-earnings (P/E) ratio.

Investeringsavkastning er en refleksjon av selskapets økonomiske prestasjoner og spekulativ avkastning er en refleksjon av markedets optimisme og pessimisme.

Med utgangspunkt i dette er det 3 kilder til avkastning:

  • Utbytte (investeringsavkastning)
  • Endring i resultat (investeringsavkastning)
  • Endring i verdsettelse (spekulativ avkastning)

Selskapet kan betale ut utbytte, øke inntjenningen eller bli verdsatt høyere av markedet. Dette vil føre til avkastning for en investor.

Her er et eksempel som tydeliggjør poenget hans.

La oss si vi investerer i Yara Local. Et norsk gjødselselskap.

År20202021Endring
Aksjekurs15020033%
Utbytte per aksje00
EPS10100%
Verdsettelse (P/E)152033%

På et år har aksjekursen gått fra 150 til 200 og du har fått 33% avkastning på investeringen.

Resultatet (EPS) har stått stille, men markedet verdsetter Yara høyere. Det betyr at all avkastning er spekulativ avkastning. De må ha kommet opp med en god plan siden markedet er villig til å betale mer for dagens resultat enn tidligere!

Vi kan bryte ned dette videre:

Resultatet er en funksjon av salg og resultatmargin. EPS er en funksjon av resultatet og utestående aksjer.

År20202021Endring
Utestående aksjer2502500%
Aksjekurs15020033%
Salg50 00050 0000%
Profitmargin5%5%0%
Resultat2 5002 5000%
Utbytte per aksje00
EPS10100%
Verdsettelse (P/E)152033%

Dette kan vi bruke for å få bedre forståelse for hvor avkastningen kommer fra.

La oss sette opp et annet scenario.

Her er et års utvikling:

År01Endring
Utestående aksjer2502500%
Aksjekurs150300100%
Salg50 00062 50025%
Profitmargin5%6%20%
Resultat2 5003 75050%
Utbytte per aksje05
EPS101550%
Verdsettelse (P/E)152033%

Totalavkastning er 103,3%.

  • Aksjekursen har økt 100%
  • Utbytte per aksje gir Yield on cost 3,3% (5/150)

Investeringsavkastning: De har betalt utbytte og økt resultatet, ved å øke inntekten og marginene.

Spekulativ avkastning: Og vi ser at verdsettelsen har økt.

Med andre ord stammer avkastningen fra investeringsavkastning og spekulativ avkastning.

Hvorfor er dette nyttig?

Når vi skal investere i et selskap kan vi spørre oss selv hvor avkastningen skal komme fra.

Skal selskapet øke inntekt eller forbedre marginer, og hvordan? Verdsettes selskapet for lavt? Forventer vi tilbakekjøp av aksjer, og dermed økt EPS? Betaler selskapet utbytte?

Denne refleksjonen gir oss bedre forståelse om en investeringsidé. Når målet er å oppnå avkastning, er det nyttig å vite hvor den kommer fra.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer