Hva er GAV (kostpris): Definisjon, formel og bruk

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

GAV er kostpris per aksje, og er det du har betalt for aksjene dine fratrukket kostnader i forbindelse med kjøpet. Det er aksjens skattemessige kostpris.

GAV er altså aksjens inngangsverdi eller kostpris, og brukes til å beregne skatt fra gevinster og tap.

Hvordan regne ut GAV

GAV = Kjøpskurs + (kurtasje/antall aksjer kjøpt)

Eksempel

Anta at du kjøpte 100 aksjer i et selskap til en kurs på 50 kr per aksje. Du betalte en kurtasje på 75 kr for kjøpet.

GAV = 50 + (75 / 100) = 50,75 kr per aksje

La oss nå si at du senere kjøpte ytterligere 50 aksjer til en kurs på 60 kr per aksje. Du betalte en kurtasje på 75 kr for dette kjøpet også.

Totalkostnad for første kjøp = 100 aksjer * 50,75 kr = 5075 kr

Totalkostnad for andre kjøp (her har jeg brukt GAV-formelen) = 50 aksjer * 61,5 kr = 3075 kr

Samlet kostnad for 150 aksjer = 5075 kr + 3075 kr = 8150 kr

Ny GAV = 8150 / 150 = 54,33 kr per aksje

Jeg håper dette var forståelig. Hvis du ikke får det til å stemme i aksjeoppgaven din, er det lurest å ta kontakt med nettmegleren din.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer