Skal du velge indeksfond med valutasikring? (3 min)

Valutarisiko oppstår når inntektene dine er plassert i en annen valuta enn utgiftene. En aksjesparer vil oppleve valutarisiko dersom aksjene han eier har en annen valuta enn den han trenger når sparepengene skal brukes. Denne risikoen kan gjøre store utslag på hvor stor avkastning man oppnår på aksjesparingen. Dersom norske kroner styrkes mens vi har pengene plassert i utenlandske aksjer, så vil aksjeavkastningen målt i norske kroner svekkes.

KLP

Hvis du investerer i indeksfond som innholder aksjer utenfor Norge, er du utsatt for valutarisiko. Derfor finnes det valutasikrede indeksfond for de som ikke ønsker valutarisiko.

Samtidig må man huske at valutarisiko har en oppside. Valutarisiko kan motvirke andre risikoer. På samme måte som at vi sprer investeringer på mange selskaper for å redusere risiko, vil eksponering mot ulike valutaer også skape en spredning.

Hvis det kommer nedgangstider i Norge med økt arbeidsledighet og svekket krone, vil verdien av utenlandske aksjefond øke i norsk krone.

Illustrasjonen under er hentet fra Nordnet sine nettsider og viser hvordan et ikke valutasikret globalt indeksfond versus et identisk valutasikret globalt indeksfond har oppført seg over 10 år.

I disse 10 årene har ikke valutasikring hatt noe for seg, men hvordan fremtiden vil utvikle seg er vanskelig å si.

Dette sier Storebrand på nettsiden sin om valutasikring:

Skal du spare langsiktig kan du spare i et ikke-valutasikret fond, siden valutasikring koster litt ekstra og fordi valutasvingninger jevner seg ut over tid. Historien viser at dersom en sparer langsiktig over flere år, vil eventuelle kortsiktige valutaeffekter jevne seg ut, selv om dette ikke er en garanti for hvordan markedet vil fungere i fremtiden.

Dersom du sparer på kort eller mellomlang sikt og spekulerer i at kronen vil styrke seg i nærmeste fremtid, så kan valutasikring vurderes. 

Storebrand

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂