Hvilken tidshorisont har du? (6 min)

Det er flere grunner til at det er smart å tenke langsiktig når man skal spare i indeksfond. Vi skal se på noen viktige faktorer som blant annet børsutviklingen over tid, rentes-rente-effekten og risikoen du tar.

Hvorfor er egentlig dette med langsiktighet så viktig når man skal investere i aksjefond, uansett om det er et indeksfond eller aktivt aksjefond?

Aksjemarkedet svinger mye, men historien viser at over lang tid stiger markedet. Langsiktig og regelmessig sparing i aksjefond vil da over tid fange opp både opp- og nedturer.

Utviklingen på Oslo Børs, og stort sett alle andre børser, illustrerer poenget med å ha utholdenhet i sparingen.

Her er et illustrerende bildet fra Holberg Fondene. Det har vært mange kriser, men markedet kommer seg videre.

Bilde

Lang tidshorisont reduserer sannsynlighet for tap

Erlend Fredriksen, porteføljeforvalter i DNB, tok for seg den faktiske utviklingen på Oslo Børs fra 1983 og fram til 1. mars i 2020. Han studerte hvor sannsynlig det var med gevinst om du sparte ett tilfeldig år, to tilfeldige sammenhengende år, tre tilfeldige sammenhengende år og så videre, helt opp til tilfeldige tiårsperioder.

Konklusjonen var:

Lar du sparepengene stå i åtte år, er risikoen ekstremt lav, sier han. Og går du opp til ti år, skal du vite at den årlige gjennomsnittsavkastningen har vært nesten 10 prosent i alle tiårsperiodene, med lite variasjon.

Credent Wealth Management har undersøkt rullende 10 år annualisert avkastning for den amerikanske aksjeindeksen S&P 500.

Hver stolpe viser 10 årlig annualisert avkastning for de siste 10 årene. Så for eksempel 2019 stolpen viser at fra og med 2010 til og med 2019 var annualisert avkastning 13,55 %.

Investerte du på toppen av internettbobla i 1999 og 2000, ville du opplevd negativ avkastning hvis du holdt de frem til 2008 og 2009. Gitt at du ikke investerte regelmessig, kun den ene gangen i 1999. Det er rimelig uflaks å kjøpe på toppen av internettbobla og selge på bunnen av finanskrisa.

Poenget her er å få frem at jo lenger tidshorisont du har, jo lavere sannsynlighet er det for å tape penger basert på historisk data.

Renters rente effekten

La oss også ta med noen helt praktiske eksempler på rentes-rente-effekten eller «avkastning på avkastning», som det like gjerne kan kalles, når man investerer i indeksfond.

I disse eksemplene er en avkastning på 10 % per år lagt til grunn, som er snittavkastningen for den amerikanske børsen S&P 500 de siste 100 år.

SparebeløpEtter 10 årEtter 30 år
300 kr /m60 420 kr622 743 kr
1 000 kr /m201 400 kr2 075 811 kr
5 000 kr /m1 006 998 kr10 379 056 kr

Det høres nesten litt utrolig ut, ikke sant, men “tiden er din venn”, og langsiktighet er viktig når man sparer i indeksfond.

For å bli millionær på 10 % avkastning må du sette av 3000 pr måned i overkant av 13 år, 5000 kr pr måned i ca 10 år eller 10 000 kroner pr mnd i 6 år.

Poenget i denne leksjonen er å få frem viktigheten av å ha en lang tidshorisont før du investerer i indeksfond. Jo lenger, jo bedre. Da vil du få med deg opp- og nedturer, renters rente effekten får tid til å virke og sannsynligheten for å tape penger reduseres.

Tiden er din venn som indeksfond investor.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer