Hvor mange indeksfond skal du ha i din fondsportefølje? (4 min)

Det finnes ingen fasit og det er mange måter å sette sammen en portefølje. Noen vil si at 1 indeksfond holder, en annen kan si at 3-5 fond er et bra utgangspunkt, og andre kan si at porteføljen ikke bør overstige 10 fond. Vi skal imidlertid forsøke å være helt konkret og komme med noen forslag.

Vi skal se på 3 porteføljeekempler. Dette er ikke investeringsråd, men en måte for deg å forstå bedre hvordan det kan gjøres.

Portefølje 1 – Alle Markeder

IndeksfondVekt i portefølje
Storebrand Alle Markeder100 %


Denne porteføljen kan man egentlig sette opp en spareavtale for og deretter «glemme» den de neste 10 til 20 årene. Du trenger jo her aldri å justerer på vektingen. Du vil få markedsavkastningen fra de største selskapene i 50 markeder. Du investerer i 2100 selskaper i hele verden.

Portefølje 2 – Globalt og Norden

IndeksfondVekt i portefølje
KLP AksjeGlobal Indeks V60 %
Storebrand Indeks – Nye Markeder20 %
KLP AksjeNorden Indeks20 %


Denne porteføljen er noe mer spesialisert, da vi har satt sammen et globalt indeksfond og et indeksfond som dekker fremvoksende markeder. Dette tilsvarer i praksis portefølje 1, men du har mulighet til å følge litt nøyere med på hva som skjer i fremvoksende markeder. I tillegg har vi lagt til Norden som i beskjeden grad dekkes i et globalt indeksfond. Du investerer i nærmere 3000 selskaper i hele verden.

Portefølje 3 – Bred og spesifikk indeksportefølje

IndeksfondVekt i portefølje
KLP AksjeGlobal Indeks V40 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II20 %
Storebrand Indeks – Nye Markeder15 %
KLP AksjeEuropa Indeks III10 %
KLP AksjeNorden Indeks10 %
Alfred Berg Indeks C5 %

Denne siste porteføljen tar i tillegg til portefølje 2 med et indeksfond som dekker små- og mellomstore selskaper i alle markeder, et eget indeksfond som dekker det europeiske markedet og et indeksfond som dekker Oslo Børs. Denne porteføljen krever nok at du følger litt med, og tuner litt vektingen underveis. Du investerer i over 7600 selskaper i hele verden.

Hvordan du setter sammen din egen portefølje vil som sagt avhenge av hvor mye tid du vil bruke på den og din risikotoleranse. Men husk, tid i markedet er en viktig egenskap som vi så i tidligere leksjon.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer