Områder, bransjer og selskapsstørrelser (4 min)

Når du skal velge et indeksfond må du vurdere hvilket område(r), bransje(r) og hvilken selskapsstørrelse du ønsker å investere i. Tommelfingerreglen er at jo mindre spredning du velger, jo høyere risiko tar du (med håp om høyere avkastning). Du vil eksempelvis oppleve større svingninger hvis du velger et bransje indeksfond enn om du velger et globalt indeksfond.

Områder

 • Globalt
 • Fremvoksende markeder (emerging markets)
 • Amerika
 • Europa
 • Asia
 • Norden
 • Midtøsten
 • Norge
 • Eller andre land

Bransjer

 • Teknologi
 • Eiendom
 • Finans
 • Energi
 • Sjømat
 • Dagligvarer
 • Eller andre bransjer

Selskapsstørrelse

 • Små
 • Mellomstore
 • Store

Indeksfond blir opprettet av fondstilbydere hvis etterspørsel er der. Ønsker mange nok et indeksfond rettet mot en spesifikk bransje, så vil det dukke opp. Nordnet lanserte et indeksfond rettet mot teknologi i starten av 2021, det første teknologi indeksfondet i Norge. Sjømat og dagligvarer derimot er det ingen norske indeksfond for. Så du må også finne ut hvilke muligheter du har.

Først må du gjøre en vurdering:

 • Er det en spesiell bransje jeg ønsker eksponering mot?
 • Er det et spesielt området jeg ønsker eksponering mot?
 • Er det en spesiell selskapsstørrelse jeg ønsker eksponering mot?
 • Eller ønsker jeg minst mulig investeringsvalg?

Deretter finne ut om det du ønsker er mulig.

Et vanlig valg blant de som ikke ønsker å ta noen investeringsvalg, er å spare i globale indeksfond. Da kjøper du hele markedet, istedefor at du prøver å velge et område eller en bransje. Har du derimot spesielt tro på en bransje, kan det være spennende å velge et indeksfond rettet mot det.

Indeksfond-oversikt

Finansportalen har en god oversikt over indeksfond.

Finansportalen

Der kan du sortere indeksfond etter risikoklasse, områder og bransjer.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer